تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

زنان کاملا عریان (فمینیست) در یک تجمع گسترده مقابل کاخ ریاست جمهوری.

به برهنگی کشیدن شهر مدل اعتراض زنان کاملا لخت فمینیست جنجالی شد. به گزارش نازوب، تجمعی که بلافاصله با هشتگ (FemicidioEsGenocidio) در شبکه های اجتماعی گسترش یافت و بازتاب گسترده ای داشت.

 

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

علت اعتراض وحشتناک این فمینیست ها

بیش از 100 زن برای تظاهرات علیه خشونت گرد هم آمده و عریان شدند. گروهی که در جلوی کاسا روزادا، اقامتگاه رییس جمهور در بوینوس آیرس، تجمع کردند.

امسال، در آرژانتین هر 25 ساعت یک زن به شکلی غیرقانونی کشته شده است. گروهی از فمینیستها عریان شده و یک اعتراض توام با جیغ را در خارج از کاخ ریاست جمهوری آرژانتین به اجرا در آوردند.

 

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

این زنان صراحتا به اعتراض در مورد خشونت علیه زنان در آرژانتین پرداختند. تظاهراتی با عنوان “زن کُشی، نسل کُشی است” را به اجرا در آورده بودند.

آنها در قالب یک گروه ایستاده و در مقابل تماشچیان لخت شده و سپس با خشم همگی جیغ کشیدند.

 

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

شعار زنان لخت با بنرهای نوشته شده: Femicidio es Genacidio؛ زن کشی یعنی نسل کشی!

فمینیستهای ترشرو، با این اقدام جسورانه، در مقابل کاخ به شکل توده ای خوابیده به نماد کشته شده، اعتراض خود را دوباره سر دادند.

 

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

اقدام هنری فمینیستها

تماشچیان در خیابان در بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین با تجمع و گردهم آمدن، به تماشای اعتراض جنجالی و شوکه کننده فمینیست ها بودند.

 

تظاهرات زنان کاملا عریان مقابل کاخ ریاست جمهوری (تصاویر)

تاکتیک این گروه تنها بخاطر جلب توجه برای مطالبه تامین حفاظت بیشتر برای قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت، که در آرژانتین رو به افزایش است، استفاده نمود.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان