تولد شوک برانگیز انسانی شبیه گاو | تصاویر 18+

تولد شوک برانگیز انسانی شبیه گاو | تصاویر 18+

تولد شوک برانگیز انسانی شبیه گاو | تصاویر 18+

 

و عجیب تر از این تولد اقدام جنجالی مردم هند با جسد این انسان گاو نما که در ادامه همین بخش می خوانید !

 

 

به گزارش وب سایت نازوب، یک ویدئوی شوک برانگیز منتشر شده است که یک گاو، در یک پناهگاه حیوانات در هند، را در حالی نشان می دهد که ویژگیهای انسان مانندی دارد.

 

این گوساله با چشمها، بینی و گوشهایی متولد شده است که شبیه یک انسان هستند، در حالی که بخش پایینی بدنش ویژگیهای یک گاو را دارد.

 

تولد شوک برانگیز انسانی شبیه گاو | تصاویر 18+

 

با این حال، این گاو دیروز، در مظفرنگر ایالت اوتارپرادش در شمال هند، در فاصله یک ساعت از تولدش مرد.

 

ولی به محض انتشار این اخبار، مردم محلی از روستاهای مجاور گرد هم آمدند تا از وی تبرک بجویند، چرا که تصور می کردند او نمادی از لرد ویشنو، یکی از خدایان هندی، است.

 

تولد شوک برانگیز انسانی شبیه گاو | تصاویر 18+

 

در این ویدئو نشان داده شده که افراد حلقه های گل اهدا می کنند و در برابر این گاو مرده، که از زمان مرگش درون یک باکس شیشه ای نگهداری می شود، تعظیم می کنند.

 

مردم محلی بر این باورند که این گوساله “گوکاران” است که 24 صورت خارجی (تجسم) از لرد ویشنو هستند  و طرحهایی برای ساخت معبدی برای او در جریان است !!!

 

تولد شوک برانگیز انسانی شبیه گاو | تصاویر 18+

 

ماهش کاتوریای 50 ساله، که یکی از کاسبان محلی است که برای دیدن این گوساله آمد، گفت: “خدا از بدن یک گاو محلی به دنیا آمده است. ما اینجا آمدیم تا از او تبرک بجوییم.

 

از جنبه دینی، این نمادی (آواتاری) از ویشنو است. ما معتقدیم که این یک کاراکتر مشابه با آنچه آن چیزی است که در باگاواتا پوران، یک متن مذهبی هندو، ذکر شده است.”

 

تولد شوک برانگیز انسانی شبیه گاو | تصاویر 18+

 

راجا بایا میشرای 55 ساله، مدیر این پناهگاه گاو، گفت: “این یک معجزه است که این گوساله در این پناهگاه متولد شد.

 

 

هزاران نفر برای دیدنش به اینجا آمده اند. ما تا سه روز آینده او را خواهیم سوزاند و معبدی برایش ساخته خواهد شد. این آواتار مشخصا یک حس پرستش را در میان مردم بر انگیخته است.

 

تولد شوک برانگیز انسانی شبیه گاو | تصاویر 18+
 
    
ترجمه: سعید رمضان پور

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان