گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

 

 

نگاهی به جذاب و متنوع ترین تصاویر منتخب کارناوال سال جدید

 

 

در سال 2017 انواع کارناوال ها از مردم جهان به نمایش درآمد که واقعا دیدنی و مهیج بودند. در این کاناوال ها مردم لباس های عجیبی می پوشند و به شادی می پردازند. فصل کارناوال در سراسر اروپا و آمریکا فرا رسیده است. این جشن که قبل از زمان روزه مسیحیان که با ترکیبی از رسم و رومات کاتولیک ها و غیر مسیحیان برگزار می شود.

 

 

با زمستان خداحاظی کرده و به بهار خوش آمد می گوید. در اینجا تصاویری از این فستیوال در سراسر دنیا از جمله اسپانیا، برزیل، ایتالیا، آلمان، پرتغال، فرانسه و بولیوی را ببینید.

 

 

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

یکی از شرکت کنندگان مراسم کارناوال با ماسک چوبی در پرتغال.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

سگ ملبس به لباس های کارناوال در ریودجانیرو.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

نخستین شب کارناوال در سامبادروم، ریو دجانیرو.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

ونیز

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

مجسمه دونالد ترامپ در روز رژه سالانه رز در ماینز آلمان.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

مادرید.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

رقص شرکت کننده مراسم کارناوال در ریو دجانیرو.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

فستیوال “مبارزه پرتقال” در ایوریا ایتالیا.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

پرتقال های له شده در خیابان پس از مراسم مبارزه پرتقال.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

رقص شرکت کنندگان کارناوال در ریو دجانیرو.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

مراسم کارناوال در روستای کوچکی به نام Luzon در اسپانیا.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

شرکت کنندگان مراسم کارناوال در لباس Peliqueiros در روستای لازا در اسپانیا. Peliqueiros مالیات جمع کن ها بودند که با زنگوله مردم را خبردار می کردند.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

شرکت کننده فستیوال در مراسم “خیابان گلی” در برزیل.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

مراسم کارناوال در ریو دجانیرو.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

سائوپائولو، برزیل.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

اسپانیا.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

مجسمه پادشاه کارناوال در روز باستیل در فرانسه.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

جادوگران مراسم کارناوال در آلمان.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

ریو دجانیرو.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

پرواز فرشته قسمتی از مراسم کارناوال.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

“پرش دلقک” بخشی از مراسم کارناوال.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

شرکت کنندگان مراسم “با من ازدواج کن” به عنوان قسمتی از مراسم فستیوال کارناوال در سائوپائولو.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

قایقرانان فستیوال کارناوال در گرند کانال ونیز.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

ونیز.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

در بخشی از مراسم کارناوال مردم روستای لساکا در اسپانیا بعد از غروب آفتاب صورت خود را با پارچه های سفید می پوشانند و کیسه های پر از کاه می پوشند و ساعت ها در روستا رژه می روند.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

کارناوال در هائیتی.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

کارناوال در ریو.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

مراسم کارناوال در پرتغال.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

ریو دجانیرو.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

هزاران دلقک به نام Schuttige در مرکز شهر Elzach در آلمان.

گزارش تصویری زیبا و جذاب ترین کارناوال 2017

یکی از شرکت کنندگان فستیوال کارناوال در ریو دجانیرو.

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان