laghari

چرا این قدر گره در کارهایمان می افتد/ دعای رفع گرفتاری

چرا این قدر گره در کارهایمان می افتد/ دعای رفع گرفتاری

دعای رفع گرفتاری و باز شدن گره های زندگی

گره و گرفتاری های زندگی از کجا سرچشمه می گیرد. آیا خواندن دعا و ذکرها می توانند این مشکلات و گره های زیاد زندگی را باز کند!

وب سایت نازوب، در این بخش به مهم ترین عللی که باعث گره افتادن در کارهایمان می شود اشاره دارد چه کنیم تا این گره ها باز شود و کارهایمان روی غلطتک باشد!

 

چرا این قدر گره در کارهایمان می افتد/ دعای رفع گرفتاری

 

زندگی ما همانند تعبیر زیر است:

میخی افتاد، به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سرداری افتاد، به خاطر سرداری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و این ‌ها همه به خاطر این بود که آن مرد نعل بند میخ خود را خوب نکوبیده بود.

کوبیدن یک میخ کار خیلی کوچکی است، کار کمی است ولی اگر آن نعل بند آن میخ را محکم می‌کوبید این نعل نمی ‌افتاد اسب نمی ‌افتاد سردار نمی ‌افتاد جنگ شکست نمی ‌خورد و مملکت هم نابود نمی‌ شد.

بسیاری از ما رفتار، گفتار و طرز برخوردمان را نمی بینیم و متوجه آن نیستیم از طرفی دائم گله و شکایت از روزگار داریم که چرا اینقدر در ساده ترین کارهای زندگی گره و مشکلات داریم.

اگر کمی به رفتار و کارهای خودمان توجه کنیم و آنها را آنالیز کنیم می بینیم بسیاری از مشکلات ما، کارمای رفتارهای ناپسند و ریز خودمان است.

رهایی از گره و مشکلات زندگی

 

چرا این قدر گره در کارهایمان می افتد/ دعای رفع گرفتاری

 

بینش و فکر مثبت داشتن، انسان دوستی، کمک رسانی و به فکر دیگران بودن حتی به سرسوزنی! عدم آزار رسانی با زبان یا رفتارمان انجام این کارها با صدق دل به خودی خود مسیر زندگی ما را برای موفقیت و آرامش باز می کند.

همچنین خواندن دعا، ذکر و اسماء الهی در حل مشکلات ما بسیار موثر است.

بهترین دعا و راز و نیازها برای رفع گره، گرفتاری و مشکلات زندگی

دعای مقاتل بن سلیمان که خواندن این دعا بسیار برای رفع گرفتاری و مشکلات سفارش شده است.

خواندن مکرر این دعا و توسل و توکل تنها به ذات اقدس الهی

خدایا چطور بخوانم تو را که من، منم؛ و تو، تویی، و چگونه قطع امید کنم از تو؛ که تو،تویی؛ معبودا اگر از تو نخواهم که به من عطا کنی از که و چه کسی بخواهم که به من عطا کند.

خدایا اگر تو را نخوانم تا اجابتم کنی، پس کیست؟ که بخوانمش تا اجابتم کند؟ پروردگارا اگر زاری نکنم به سوی تو تا بمن رحم کنی، به سوی که زاری کنم تا بمن رحم کند؟

خدایا دریا را برای حضرت موسی شکافتی و نجاتش دادی، از تو می خواهم بر بندگان خاص خودت و آل محمد درود و رحمت فرستی و این که مرا نجات دهی از آنچه گرفتارم در او، و گشایشی فوری به من عطا کن بدون مدت به فضل و رحمت خودت ای مهربانترین مهربانان.

ای خدایی که بسوی توست نهایت آرزوها و برگشت همه ما به سوی توست؛ آخرت و دنیا، مرگ و زندگی از آن توست. خدایا به تو پناه می برم از شر هر چه بدی، رسوایی و گرفتاری که هست.

خدایا تو را شکر می کنم بخاطر همه نعمت هایی که به من ارزانی داشتی، دوستت دارم، مرا ببخش و متاسفم.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان