1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

عکس نوشته های خصوصیات شهریور ماهی

 

 

از همان روزی کـه پای تـو بــه ایـن دنیا رســـید
غصه هایم یک بـه یک از قلب و جانم پـر کشید
روز میلاد تـو دنیا یـک صدا خنــدیده بود
آسمان در مـقدمت باران گل باریده بود
تولدت مبارک

 

وب سایت نازوب تولد دوستان شهریور ماهی را تبریک می گوید؛ با عکس نوشته هایی از خصوصیات و ویژگی های متولدین این ماه آشنا شوید.

 

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

دوست شهریوری یعنی امنیت

 

 1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

خوشبختی یعنی

عشقت متولد شهریور باشه

 

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

شهریوریا

اصلا انگار ژلوفنن!!

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

 

شهریوری یعنی

یه قلب پر درد

یه لب پر از خنده !!

 

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

مجموعه عکس هایی از خصوصیات متولدین شهریور ماه

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

حقیقت محض درباره متولدین شهریور!

واقعا لبجاز، خودخواه هستند…

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

شهریوریه دیگه

دلش می خواد برای یه نفر با همه آدمهای دنیا فرق داشته باش !

 

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

یه شهریوری تا آخرش هست …

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

شهریورماهی جان تولدت هزاران بار مبارک

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

تصاویر ماندگار از ویژگی های متولدین ماه های سال

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

دخترهای متولد شهریور فرشته های بی نظیر الهی

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

عشق یعنی وجودت سرشار از آرامشه وقتی داری یه عشق شهریوری

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

شهریوری یعنی دلیل آرامش دیگری البته بیشتر برای دخترخانم ها این خصوصیت صدق می کنه! …

 

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

آلبوم شهریورماهی دخترانه و پسرانه

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

ته تغاری تابستون تولدت مبارک 

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

 

شهریور است و کینه از عدل شهریار   شاد است خیز و مایه شادی به من بیار

باده شناس مایه شادی و خرمی   بی باده هیج جان نشد از مایه شادخوار

 

 

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی

1403 عکس نوشته خصوصیات دختر پسر شهریور ماهی


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان