فیلم لحظه خودکشی و سقوط دختر جوان از آپارتمان 18+

مجموعه : کلیپ و ویدئو
فیلم لحظه خودکشی و سقوط دختر جوان از آپارتمان 18+

فیلم لحظه سقوط دردناک دختر جوان از آپارتمان 18+

 

فیلم دردناک خودکشی دختری جوان

 

فیلم لحظه خودکشی و سقوط دختر جوان از آپارتمان 18+فیلم لحظه خودکشی و سقوط دختر جوان از آپارتمان 18+

 

مهم نیست که این دختر برای چی و از کدام طبقه خودش و پرت کرده !

مهم بی خیالی ملت به اینجور صحنه ها ست که اون عاطفه در میان ما مرده و از همه بدتر

که با افتخار در چنین حوادثی به راحتی فیلم  عکس و سلفی می گیریم!

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان