تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

چکیده ای از تقویم تاریخ روز 13 آبان | روز دانش آموز | روز تسخیر لانه جاسوسی | روز مبارزه با استکبار جهانی

 

تسخیر سفارت آمریکا (Iran hostage crisis)‏ یا بحران گروگانگیری در ایران به دوران ۴۴۴ روزهای از تخاصم میان دولت آمریکا و ایران گفته می‌شود

که با حملهٔ تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن ۶۶ دیپلمات آمریکایی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ آغاز گردید و در ۳۰ دی ۱۳۵۹ با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و آمریکا و آزادی گروگانها پایان یافت.

 

در جریان اشغال سفارت، کارمندان سفارت تلاش کردند مدارک و اطلاعات محرمانه را از بین ببرند، اما ایرانیان توانستند بخشی از آن اطلاعات را بازیافت کنند و حدود ۷۰ سند محرمانه توسط ایران منتشر شد. بسیاری از آن اسناد مربوط به فعالیت‌های مخفیانه سیا در ایران می‌شد

در روز اشغال سفارت، شش دیپلمات آمریکایی توانستند بگریزند و در سفارت‌خانه‌های دولت سوئد و کانادا پناه گیرند و در نهایت در ۲۸ ژانویه ۱۹۸۰ با گذرنامه ‏های کانادایی از ایران خارج می‌شوند

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

ساختمان مرکزی لانه جاسوسی آمریکا، لحظاتی پس از اشغال , ماسک های شیمیایی ماموران سفارت

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

گارد حفاظت از لانه جاسوسی آمریکا برای جلوگیری از ورود دانشجویان به ساختمان

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام لحظاتی پس از اشغال لانه جاسوسی آمریکا

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام لحظاتی پس از ورود به لانه جاسوسی آمریکا

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

گروگانهای آمریکایی ساعتی پس از تسخیر سفارت آمریکا

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

جشن سال نو میلادی با حضور کشیش مسیحی در لانه جاسوسی آمریکا

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

تظاهرات مردمی در حمایت از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

 

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

تظاهرات مردمی در حمایت از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

پایین کشیدن پرچم آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

گروگان گیری یکی از کارکنان سفارت آمریکا (با چشم‌بند) توسط دو ایرانی در جریان تصرف سفارت آمریکا

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

TEHRAN, IRAN – 1979: (FILE PHOTO) An American hostage is shown before the media by his Iranian captors in this 1979 file photo in Tehran, Iran. Some of the former American hostages are coming forward June 30, 2005 claiming that Iran’s new president-elect Mahmoud Ahmadinejad was one of their captors. (Photo by MPI/Getty Images)
format
East
Middle
(NA);
259
TEA
East;MPI
Occupations;Middle
&
Conflict;Roles
In
Timeline;America
landscape;male;walking;American
@nogins

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

 

گروگانها در حال بازگشت به آمریکا

 

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

یکی از اسناد بازسازی شده توسط دانشجویان پیرو خط امام

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

مردی در تظاهراتی در آمریکا علیه ایران در تصویر دیده می‌شود. بر روی تابلو نوشته:  مه ایرانی‌ها را اخراج کنید. گورتان را از کشورم گم کنید

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

 

تشکر امریکاییان از کانادا بخاطر کمک به فرار شش تا از گروگانها

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

تمبر یادمان کشور آمریکا به مناسبت بازگشت گروگان‌های آمریکا از تهران

 

نگاهی به روزنامه های داخلی در روزهای پر تب و تاب آبان ماه سال ۱۳۵۸ و تسخیر لانه جاسوسی امریکا

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبانتصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

سیزده مدیر تسخیر کننده سفارت آمریکا در سیزده آبان ۵۸

عده ای از همان دانشجویانی که در سال ۵۸ لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند، این روزها در پست های مدیریتی کشور حضور دارند. معصومه ابتکار، حسین دهقان که درکابینه روحانی هستند. حسین شیخ الاسلام مشاور رئیس مجلس است.

 

برخی از آن ها در سال های گذشته به ریاست جمهوری کشور هم رسیده اند. محمود احمدی نژاد از آن هاست

 

از بین چهره ها و شخصیت هایی که در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی حضور داشتند، بسیاری راه جبهه را در پیش گرفتند و به شهادت رسیدند. برخی از آن ها هم راه سیاست در پیش گرفته و به مجلس راه یافتند. عده ای از آن ها امروز در پست های مدیریتی کشور خدمت می کنند.

 

معروفترین چهره تسخیرکنندگان لانه جاسوسی محمود احمدی نژاد است. سال ۸۴ که او به ریاست جمهوری رسید بسیاری از رسانه های غربی عکسی منتسب به او را منتشر کرده و نوشتند که وی یکی از گروگان گیرهای لانه جاسوسی بود. اما در واقع عکس منتشر شده نه مربوط به او که تصویر شهید حسین سیف بود.

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

تصویر شهید حسین سیف که برخی رسانه های خارجی در سال ۸۴ به جای تصویر احمدی نژاد منتشر کردند

 

سیدمحمد هاشمی اصفهانی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که بعدها با معصومه ابتکار ازدواج کرد و از مدیران نفتی شد در سال ۹۰ درباره نقش احمدی نژاد در تسخیر لانه جاسوسی گفت:

که آقای محمود احمدی‌نژاد نماینده دانشگاه علم و صنعت بود. آنها معتقد بودند که تسخیر سفارت امریکا در آن مقطع موضوعیت ندارد و مساله ما امروز چپ‌ها هستند و باید حمله به منافع شوروی را در دستور کار قرار دهیم.

 

حتی تهدید کرده بودند که ما به دولت موقت جریان را گزارش می‌دهیم، ولی کار آنقدر با سرعت و قدرت پیش رفت و مورد تایید امام و قبول مردم قرار گرفت که دیگر از آن به بعد نتوانستند کاری بکنند.

 

از طیف دانشجویان تسخیر کننده لانه جاسوسی بودند چهره هایی که به وزارت رسیدند. معروفترین این چهره ها که هم اکنون وزیر است حسین دهقان است.

او به همراه بسیاری از دانشجویان پیرو خط امام با توجه به آموزش‌هایی که دیده بودند به سپاه پیوست وی جانشین وزارت دفاع در دولت های هفتم و هشتم و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت های هشتم و نهم و مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

 

حسین دهقان مردادماه امسال از مجلس شورای اسلامی برای وزارت دفاع دولت روحانی رای اعتماد گرفت وهم اکنون وزیر دفاع دولت روحانی است.

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

 

حسین دهقان وزیر دفاع دولت روحانی از دانشجویان تسخیر کننده سفارت آمریکا بود

 

رحمان دادمان هم باید در بین طیف دانشجویان پیرو خط امام قرار داد که به وزارت رسید. دادمان هم پس از حادثه تسخیر لانه جاسوسی وارد سپاه شد و بعدها به عنوان اولین مدیرعامل شرکت شیلات جمهوری اسلامی منصوب شد.

 

او در دی ماه سال ۷۹ با ۲۲۳ رای از مجلس به عنوان وزیر راه و ترابری انتخاب شد اما کمتر ۶ ماه بعد و در اردیبهشت سال ۸۰ در سانحه سقوط هواپیما جان خود را از دست.

 

حبیب الله بیطرف هم در دولت اصلاحات وزارت گرفت. او وزیر نیروی دولت اول و دوم خاتمی بود. پس از پیروزی روحانی در انتخابات نام بیطرف بار دیگر به عنوان یکی از گزینه های وزارت نیرو به میان آمد.

 

از بین چهره های تسخیر کننده لانه جاسوسی یکی از آن ها به فرماندهی یکی از نیروهای نظامی کشور رسید. رضا سیف‌الهی از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۷۱ به سمت فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد.

 

بعد از اتمام دوره فرماندهی اش در نیروی انتظامی به عنوان معاون هماهنگ کننده مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول فعالیت شد

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

حبیب الله بیطرف از دانشجویان پیرو خط امام بعدها به عنوان وزیر نیروی دولت اول و دوم اصلاحات معرفی شد

 

معصومه ابتکار یکی از چهره های معروف دانشجویان تخسیر کننده لانه جاسوسی را باید در زمره کسانی قرار داد که به معاونت ریاست جمهوری رسیدند.

 

او به خاطر تسلطش به زبان انگلیسی کار ترجمه و گفت وگو با رسانه های خارجی را انجام می داد. معصومه ابتکار همان چهره ای است که رسانه های خارجی از او به عنوان خواهر مری یاد می کنند. او در دولت اصلاحات معاون رئیس جمهور شد و هم اکنون هم به عنوان رئیس سازمان محیط زیست فعالیت می کند.

 

محمدرضا خاتمی هم یکی از چهره های حاضر در تسخیر لانه جاسوسی بود که با آغاز انقلاب فرهنگی به سپاه پاسداران پیوست. او د رعملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد حضور داشت و بعدها نایب رئیس مجلس ششم شد.

 

تصاویر ناب و داغ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا | 13 آبان

 

معصومه ابتکار رئیس کنونی سازمان محیط زیست به خاطر تسلطش به زبان انگلیسی کار ترجمه و گفت وگو با رسانه های خارجی را انجام می داد

 

ابراهیم اصغرزاده هم یکی از چهره های معروف تسخیر لانه جاسوسی بود که بعدها به نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره سوم رسید. او را با نقشی که در انحلال شورای اول شهر تهران داشت هم می شناسند. اصغر زاده بعد از ماجرای انحلال شورای شهر اول شهر تهران عملا به حاشیه رفت و کمتر خبری از او بود

 

تا آنکه ۱۲ آبان سال ۱۳۹۱ در یک مناظره تلویزیونی با حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه دوباره به حلقه مرکزی اصلاح طلبان راه یافت. به گفته خودش  ر گوشه‌ای از این شهر قرار داشت

 

اما با همین مناظره ناگهان به مرکز اصلاح‌طلبان منتقل شد اصغرزاده در انتخابات میاندوره‌ای مجلس پنجم، مجلس هفتم و سه دوره انتخابات ریاست جمهوری هفتم، هشتم و نهم کاندیدا شد که برای هیچکدام تأیید صلاحیت نشد.

 

 

عباس عبدی هم یکی از مشهورترین چهره های حاضر در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی بود که به روزنامه نگاری و کارهای پژوهشی روی آورد. یکی از پرسروصداترین ماجراهای او سفری بود که رد سال ۷۸ به پاریس داشت و با باری روزن آخرین وابسته فرهنگی سفارت آمریکا در تهران دیدار کرد در آن زمان روزنامه لوموند از این واقعه به عنوان آشتی گروگان و گروگانگیر یاد کرد.

 

 

حسین شیخ الاسلام هم مثل بسیاری از دانشجویان پیرو خط امام به سپاه پیوست. او بعدها به وزارت خارجه رفت و در دوران حافظ اسد و اوایل دوران بشار اسد در سوریه سفیر ایران بود. شیخ الاسلام هم اکنون مشاور بین الملل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است.

 

 

فروز رجایی فر نیز از زنان فعال در حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود

 

فروز رجایی فر، رئیس ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام است. وی هم‌چنین کارگردان مستند اعدام فرعون است. او از اعضای جمعیت دفاع از ملت فلسطین است و از فعالان حوزه انتفاضه فلسطین محسوب می شود.

 

برخلاف سایر دانشجویان پیرو خط امام، کمال تبریزی وارد عرصه هنر شد و از عرصه سیاست فاصله گرفت. کمال تبریزی فارغ التحصیل رشتهٔ سینما و تلویزیون از دانشگاه هنر است.

 

او تا به حال در رشته‌های تدوین، تهیه و تولید، صحنه و لباس، فیلم‌برداری، فیلمنامه و کارگردانی فعالیت کرده است. لیلی با من است، همیشه پای یک زن در میان است و مارمولک از معروفترین ساخته های اوست


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان