الگو و آموزش برش حلقه آستین انواع لباس با تصاویر

الگو و آموزش برش حلقه آستین انواع لباس با تصاویر

الگو و آموزش برش حلقه آستین انواع لباس با تصاویر

 

خیاطی و بافتنی مهم ترین سرگرمی برای بسیاری از خانم ها است که با آموزش های کامل وبسایت نازوب می توانید بدون کلاس رفتن در خانه اوقات فراغت خود را به دوخت و دوز یا بافتنی بپردازید و از کارهای آماده شده خودتان لذت ببرید. در این بخش آموزش کامل برش حلقه آستین که مهم ترین بخش الگوی لباس است را آموزش می بینید.

 

الگوی آستین ساده ( آستین شماره 1 )

قبل از هر کاری باید دور بازو را بعلاوه 4 کنیم تا آزادی لازم برای آستین بوجود آید سپس کارهای زیر را انجام می دهیم . یاد آوری میکنم مرحله ها و شماره گذاری ها برای کسانی است که بار اول می خواهند الگو بکشند تا اشتباه نکنند وگرنه انجام این مراحل وقت زیادی را نمی گیرد .

مرحله اول کشیدن کادر اصلی

1 ـ مستطیلی می کشیم به عرض یک دوم ( نصف ) دور بازو (خط AB ) و طول آستین منهای سرشانه ( خط AA’ ) ( یاد آوری : در اندازه گیری آستین از طوق گردن اندازه گیری می شد تا مچ که در این قسمت اندازه سرشانه از قد کامل آستین کم می شود ) خط A’B’ موازی خط AB ؛ و خط BB’ موازی خط AA’ می باشد

2ـ عرض مستطیل را نصف کرده و خطی موازی طول کادر می کشیم ( خط CC’)

3ـ باندازه C’B’ که نصف اندازه کادر است از نقطه B’ پایین آمده و خطی موازی عرض کادر می کشیم ( خط B”A” )

4ـ نصف B’B” را پیدا کرده ( نقطه F) علامت می گذاریم

5 ـ از نقطه C’ باندازه یک دهم دور بازو و حد اکثر 3 سانت بالا می رویم ( یعنی اگر یک دهم دور بازو بیشتر از 3 سانت شد فقط تا 3 سانت بالا می رویم ) نقطه D

6 ـ از نقطه A’ یک سانت پایین می آییم ( نقطه E )

7 ـ از نقطه C” ( تقاطع خط B”A” با خط DC ) 2 سانت پایین می آییم ( نقطه D’ )

8 ـ نقاط D ، F ، D’ و E را به یکدیگر مانند تصویر شماره 1 وصل و یک چهار گوش را تشکیل می دهیم

9 ـ یک سوم خط DF را بدست آورده از سمت D پایین آمده ( نقطه ب ) و از این نقطه خطی باندازه 2 سانت عمود بر DF می کشیم ( نقطه د )

10 ـ یک سوم خط DE را بدست آورده از سمت D پایین آمده ( نقطه الف ) و از این نقطه نیز خطی باندازه یک سانت و نیم (1/5)عمود بر DE می کشیم ( نقطه ج )

11 ـ یک سوم خط D’F را بدست آورده و از D’ به سمت F علامت می گذاریم ( نقطه س) و از این نقطه خطی باندازه یک سانت و نیم عمود بر D’F می کشیم ( نقطه ص )

12 ـ یک سوم خط D’E را بدست آورده و از D’ به سمتE علامت می گذاریم ( نقطه و) و از این نقطه خطی باندازه نیم سانت و عمود بر D’E می کشیم ( نقطه ی )

13 ـ به ترتیب نقاط E ، ج ، D ، د ، F را به شکل هلال بهم وصل می کنیم . این هلال قسمت بالای آستین را تشکیل می دهد و می توان با پیستوله هلال بالا را تمیز کشید .

14 ـ به ترتیب نقاط F ،ص ، D’ ، ی ، E را به شکل هلال به هم وصل می کنیم . این قسمت زیر آستین را تشکیل می دهد

15 ـ برای کشیدن خط آرنج از نقطه D متر را باندازه سر شانه بالا برده ( نقطه R ) و باندازه قد آرنج روی خط AA’ علامت می گذاریم ( نقطه S ) و خطی موازی عرض کادر رسم می کنیم ( خط آرنج )

 

الگو و آموزش برش حلقه آستین انواع لباس با تصاویر

 

 

مرحله دوم آستین کامل

1 ـ از نقطه A باندازه 2 سانت داخل کادر شده ( نقطه A1) این نقطه را با خطی به E وصل می کنیم

2 ـ از نقطه B نیز 2 سانت داخل شده ( نقطه B1 ) و این نقطه را به نقطه F وصل می کنیم

3 ـ خط EA1 را تا زده و خطوط ( E یD’) و ( D’C ) و (CA1 ) را با رولت خیاطی و یاکاربن روی قسمت تا خورده کاغذ کپی می کنیم . وقتی تای کاغذ را باز و صاف می کنیم نیمه پشت آستین کامل شده است

4 ـ کاغذ را روی خط FB1 تا کرده ، خطوط ( FصD’ ) و ( D’C ) و ( CB1 ) را رولت می کنیم تا تصویر این قسمت نیز بر روی دیگر کاغد کپی شود وقتی تای کاغذ را باز و آن را صاف کنید نیمه جلوی آستین کامل شده است .

سمت چپ الگو پشت آستین و سمت راست الگو جلو آستین است .

 

الگو و آموزش برش حلقه آستین انواع لباس با تصاویر

 

 

توضیح : آستین بلوزی یا شومیز همانند آستین ساده است با این تفاوت که قد مچ را از آن کم کرده و آستین را رسم می کنیم و مچ نیز روی خط AA’ دگمه می خورد و بسته می شود.

 

 

مرحله سوم : کنترل آستین

برای کنترل دور بازو سر متر را روی نقطه D1 گذاشته و بطور مستقیم به D2 می رسانیم . اندازه بدست آمده باید باندازه دور بازو + 4 سانت باشد . اصولا دور بازو الگو باید 3 تا 4 سانت بزرگ تر از دور بازو حقیقی باشد .

اگر این مقدار از دور بازو کمتر یا بیشتر بود از نقاط D1 و D2 کم یا زیاد می کنیم .

 

 

کنترل بعدی برای دور حلقه آستین است : سر متر را روی D1 گذاشته و از نقاط F ،D، E گذرانده و به D2 می رسانیم اندازه بدست آمده باید 2 تا 3سانت از حلقه بالاتنه دوخته شده شما بزرگتر باشد . بعبارتی دور حلقه الگوی آستین باید 2 تا 3 سانت از حلقه بالاتنه دوخته شده بیشتر باشد .

 

اگر دور بازو اندازه بود اما حلقه ایراد داشت مقداری را که باید کم یا زیاد کنید را از نقاط D1 و D2 این کار را انجام می دهید . به این ترتیب که بطور مستقیم از این نقاط پایین آمده و حلقه را گشاد می کنید و یا بالاتر رفته و حلقه را تنگ می کنید و خط حلقه را اصلاح می کنید . سپس نقاط جدید را به C1 و C2 وصل می کنید . و اگر این گشادی فقط بین نقاط F و E باشد از خط وسط گشادی بالا را تنگ کرده و از نقاط D1 و D2 گشادی بازو را کنترل کرده و در صورت نیاز اضافه یا کم می کنیم

 

 

نکته کلیدی : سرشانه جلو و پشت تنه را به هم چسبانده و از خط کارور جلو تا خط کارور پشت طوریکه از سرشانه بگذرد اندازه می گیریم این اندازه باید 2 تا 3 سانت از اندازه F تا E کوچکتر باشد . این دو نقطه نقاط موازنه آستین در الگوی گرلاوین اصلاح شده است که با کاروز جلو و پشت تنظیم می گردد و همین فاصله خُرد می خورد . بقیه آستین را با بقیه تنه روی هم گذاشته اندازه بزنید آستین در جلو باید 1 تا یک و نیم سانت کوتاه تر از حلقه جلو باشد و آستین در پشت باید به همین اندازه بزرگتر از حلقه پشت باشد به عبارت ساده تر درز آستین هنگام دوخت کمی به سمت جلو متمایل است

 

 

ایراد اندامی دور بازوی چاق

اگر در هنگام اندازه گیری متوجه شدید روی بازوی مشتری شما چاق تر از اندام های عمومی است و یا خود فرد اظهار کرد که لباس هایی را که می خرد بالاتنه آنها درست است اما بازوی آن تنگ است . ابتدا با متقال الگوی خودتان را طبق آنچه تدریس شده در آورده و بدوزید . در صورتیکه با تنگی دور بازو مواجه شدید کار زیر را روی الگو انجام دهید .

 

 

1 ـ از نقطه F خطی مستقیم کشیده و آن را می چینیم

2 ـ خط مرکزی آستین را هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین تا نزدیک به انتها چیده ولی الگو از هم جدا نمی شود

3 ـ قسمت بالا و پایین را باندازه مورد نیاز باز می کنید و دو باره بالا و پایین آستین را بهم می چسبانید

4 ـ ودر آخر خط حلقه را اصلاح می کنید (آستین خط ممتد قرمز ) . (مطابق شکل ) این کار باعث می شود روی بازو گشاد گردد .

5 ـ بر روی حلقه بالاتنه بانداره ای که در آستین گشاد کردیم از قسمت جلو و پشت پایین آمده و حلقه تنه نیز گشاد می شود (خط نقطه چین قرمز )

 

 

آستین شماره 2 ( آستین تنگ شماره ( 1)

1 ـ کادر آستین را همانگونه که پیش تر آموزش داده شد می کشیم

2 ـ خط AC را نصف می کنیم ( نقطه H ) و از این نقطه خطی به نقطه S (خط آرنج ) وصل میکنیم

 

الگو و آموزش برش حلقه آستین انواع لباس با تصاویر

 

 

3 ـ خطی عمود بر SH و باندازه نصف دور آرنج می کشیم ( نقطه H’ ) و از این نقطه خطی به F وصل می کنیم .

4 ـ کاغذ را یکبار روی خط AA’ تا زده و خطوط ( E ی D’ ) و ( D’C ) و ( CH ) و ( HS ) را رولت میکنیم . وقتی کاغذ را باز کنیم مثلث بزرگی در پشت آستین ایجاد شده که ساسون پشت آستین می باشد و هنگام دوخت باید دوخته شود

5 ـ بار دیگر کاغذ را روی خط FH’ تا زده و خطوط ( FصD’ ) و (D’C ) و( CH’ ) رولت می کنیم . تای کاغذ را که باز کنیم جلوی آستین کامل شده است

6 ـ خط آرنج را امتداد داده و در قسمت جلو 2 سانت آن را بالا می بریم و خط جدید آرنج را رسم می کنیم

این آستین بدلیل تنگ بودن باید تا نزدیک آرنج چاک داده شده و با دگمه یا بندینک و یا زیپ بسته شود .

 

الگو و آموزش برش حلقه آستین انواع لباس با تصاویر

 

 

آستین شماره 3 (آستین تنگ شماره (2))

 

الگو و آموزش برش حلقه آستین انواع لباس با تصاویر

 

 

1 ـ الگوی آستین شماره 2 ( آستین تنگ شماره 1) را می کشیم

2 ـ چاکی روی خط آرنج در قسمت پشت تا نقطه S ایجاد می کنیم

3 ـ ساسون پشت را می بندیم

4 ـ در پشت فضایی از نقطه S ایجاد می شود که ساسون آرنج نام دارد و در هنگام دوخت این ساسون گرفته می شود .

این آستین نیز مانند آستین شماره 2 تنگ بوده و باید درز آستین تا نزدیکی آرنج با دگمه بسته شود .

 

آموزش خیاطی و بافتنی


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان