سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

امروز 22 بهمن سال 97 و راهیپمایی 40 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی با حضور اقشار مختلف مردم با تصاویر ثبت شده توسط عکاسان داخلی و خارجی با سوژه ها و حاشیه هایی برگزار شد. در ادامه اینبخش از وب سایت ناز وب این تصاویر را مشاهده می کنید.

 

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

 

 

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

 

 

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

 

حضور مردم در راه پیمایی روز بیست و دوم بهمن ماه

 

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

 

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

 

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

 

عکس هایی از راهپیمایی 22 بهمن ماه سال 97

 

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

 

تصاویری دیدنی و گاها عجیب از راهپیمایی مردم در 22 بهمن سال 97

 

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

 

روز 22 بهمن و راهپیمایی در شهرهای مختلف ایران

 

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

 

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

 

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

سوژه ها و حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن

 

Les sujets et marges du 22 mars

 

عکس های دیدنی شخصیت های مهم در راهپیمایی 22 بهمن

ناب ترین تصاویر 22 بهمن 57 در تونل زمان

سوژه های خفن و دیدنی راهپیمایی 22 بهمن


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان