اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

مجموعه : دانستنی ها
اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

دانستنی و داشتن اطلاعات عمومی یکی از لذت بخش ترین سرگرمی های مفید و گاها پولساز است! کتاب خواندن و بالابردن سطح اطلاعات عمومی در تمامی مسائل پیرامون زندگی به انسان دو بال پرواز می دهد! در ادامه و در این بخش به پرسش های مسابقه جدید برنده شو با مجری گری محمدرضا گلزار می پردازیم با ما همراه باشید.

 

دانستنی های بسیار جالب و خواندنی (اطلاعات عمومی)

1-کدام رئیس جمهوری آمریکا، اعلامیه ی آزادی سیاهان تمامی ایاالت آمریکا را اعالم کرد؟ آبراهام
لینکلن
۲ -کدام دانشمند عامل بیماری سیاه زخم را کشف کرد؟ رابرت کخ
۳ -کلمه سیبری در زبان تاتاری به چه معناست؟ سرزمین خفته
۴ -مگس تسه تسه عامل کدام بیماری مرگبار است؟ خواب آفریقایی

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

۵« -گدروسیا« نام قدیم کدام منطقه از کشورمان بوده است؟ سیستان و بلوچستان
۶ -نام بخش ایرانی بلوچستان چیست؟ مکران
۷ -دومین عنصر فراوان پس از اکسیژن در روی زمین چیست؟ سیلسیم
۸ -چه کسی به عنوان اولین شاهنامهنگار شناخته میشود؟ مسعودی مروزی
۹ -شهر شیراز در زمان حمله کدام قوم آسیب فراوان دید؟ افغانها
۱۱ -چه کسی پایه گذار سنت قصه گویی برای کودکان در رادیوهای ایران است؟ فضل الله صبحی مهتدی
۱۱ -صرع جزء بیماری کدام سیستم بدن محسوب میشود؟ سیستم عصبی
۱۲ -اولین حکومت ملی و مذهبی مستقل ایران بعد از اسلام، کدام سلسله است؟ صفویه
۱۳ -نام کدامیک از دانشمندان ایرانی بر ۹ نقطه کره ی ماه نامگذاری شده است؟ عبدالرحمن صوفی
۱۴ -چه کسی اولین دستگاه پخش و ضبط صدا را اختراع کرد؟ توماس ادیسون
۱۵ -کتاب المناظر که در مورد نورشناسی و کیفیت بینایی است از کدام دانشمند مسلمان است؟ ابن
هیثم

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

۱۶ -اولین دانشمند فیزیک نور در جهان چه کسی است؟ ابن هیثم
۱۷ -بزرگترین کشور در باختر آسیا کدام کشور است؟ عربستان سعودی
۱۸ -نشان عقاب سیاه یا عقاب فدرال بر روی سپر زرد، نشان ملی کدام کشور است؟ آلمان
۱۹ -مهمترین محصول کشور غنا چیست؟ کاکائو
۲۱ -بنیانگذار فلسفه اسلامی که به وی لقب علم ثانی داده اند، چه کسی بود؟ فارابی
۲۱ -بلندترین قله که در رشته کوههای آلپ قرار دارد، چه نام دارد؟ مونبالن
۲۲ -در زمان پادشاهی کدام پادشاه اشکانی در ایران، حضرت عیسی(ع) به دنیا آمد؟ فرهاد پنجم
(اشک پانزدهم)

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

۲۳ -عامل ابتلا به فلج اطفال چیست؟ ویروس پولیومیلیت
۲۴ -برنز آلیاژی از کدام فلزات میباشد؟ مس و قلع
۲۵ -برنج آلیاژی از کدام فلزات میباشد؟ مس و روی
۲۶ -سبکترین فلز موجود در طبیعت کدام است؟ لیتیم
۲۷ -مخترع اتومبیل چه کسی است؟ هنری فورد
۲۸ -طولانیترین دورهی سلطنت عصر قاجاریه مربوط به چه کسی است؟ ناصرالدین شاه
۲۹ -مهمترین تحول تاریخ ایران در عصر قاجاریه چه بود؟ انقلاب مشروطه
۳۱ -اولین ماهواره توسط کدام کشور به مدار زمین پرتاب شد؟ اتحاد جماهیر شوروی

۳۱ -از ترکیبات کدام عنصر رنگ آبی در صنایع ساخت ظروف شیشهای به عنوان لعاب رنگرزی
استفاده میشود؟ کبالت

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

۳۲ -اولین کشوری که انقلاب کمونیستی در آن به وقع پیوست کدام کشور بود؟ روسیه
۳۳ -جزایر هاوایی در کدام اقیانوس قرار دارند؟ آرام
۳۴ -کدام گاز به گاز خنده معروف است؟ منو اکسید دی نیتروژن
۳۵ -کدام جزیره در جهان به جزیره ی ادویه معروف است؟ گرانادا
۳۶ -استرآباد نام قدیم کدام شهر است؟ گرگان
۳۷ -کدام کشور بزرگترین جزیره جهان محسوب میشود؟ گرینلند
۳۸ -زادگاه گل سوسن زرد کدام کشور است؟ سیبری
۳۹ -کدام اختراع از بزرگترین رویدادها در تاریخ ارتباطات است؟ ماشین چاپ
۴۱ -کتاب »انحطاط و سقوط امپراطوری روم« اثر کیست؟ ادوارد گیبون
۴۱ -پدر شیمی نوین چه کسی است؟ آنتوان الوازیه
۴۲ -دانشمند مشهور فرانسوی که در زمان انقلاب فرانسه، سرش را با گیوتین قطع کردند؟ آنتوان
الوازیه

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

۴۳ -در آلیاژهای مورد استفاده از لحیم کاری عمدتاً از چه فلزی استفاده میشود؟ سرب
۴۴ -لحیم نقره عمدتاً در چه موردی کاربرد دارد؟ جواهرسازی
۴۵ -سرطان اندامهای خون ساز بدن چه نامیده میشود؟ لوسمی
۴۶ -در بیماری لوسمی چه اتفاقی برای بدن بیمار می افتد؟ افزایش تعداد گلبولهای سفید
۴۷ -طرابلس پایتخت کدام کشور است؟ لیبی
۴۸ -مخترع دینامیت چه کسی است؟ آلفرد نوبل
۴۹ -تفکرات سیاسی و اقتصادی کدام اندیشمند، مبنای شکلگیری کمونیسم گردید؟ کارل مارکس
۵۱ -کتاب مشهور سرمایه اثر کیست؟ کارل مارکس
۵۱ -مخترع رادیو چه کسی است؟ گوگلی المو مارکونی

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

۵۲ -نخستین کسی که در جهت غرب از اروپا به آسیا رفت و در اقیانوس آرام کشتی راند؟ فردیناند
ماژالن
۵۳ -اولین کسی که به چگونگی فرآیند تخمیر پی برد چه کسی بود؟ لوئی پاستور
۵۴ -کاشف واکسن ضد هاری چه کسی است؟ لوئی پاستور
۵۵ -کدام نوع برگ غذای مناسبی برای کرم ابریشم محسوب میشود؟ برگ درخت توت
۵۶ -کدام حیوان، بزرگترین عضو خانوادهی گربه سانان است؟ ببر
۵۷ -ببر کاسپین نام دیگر کدام نوع ببر است؟ ببر مازندران
۵۸ -بزرگترین زیرگونه ببر کدام ببر است؟ ببر سیبری
۵۹ -خرس گربهای نام دیگر کدام حیوان است؟ پاندای کوچک

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

۶۱ -آفتاب پرست در چه دسته از حیوانات قرار میگیرد؟ خزندگان
۶۱ -نوعی ماهی کوچک اما درنده که در آمازون زندگی میکند؟ پیرانا

۶۲ -پلنگ آمریکایی را چه مینامند؟ جگوار
۶۳ -کدام پرنده شکاری شکار خود را با صوت جستجو میکند؟ جغد
۶۴ -پوما نام دیگر کدام حیوان است؟ شیر کوهی
۶۵ -در صنایع کبریت سازی از کدام نوع فسفر استفاده میشود؟ فسفر قرمز
۶۶ -رمان سنگ صبور اثر کدام نویسنده است؟ صادق چوبک
۶۷ -واحد اندازه گیری الماس چیست؟ قیراط
۶۸ -نام قدیم سرزمین فلسطین چه بوده است؟ کنعان
۶۹ -سلمان فارسی اهل کدام شهر بود؟ اصفهان

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

۷۱ -پدر طب اطفال نوین در ایران کیست؟ دکتر محمد قریب
۷۱ -چه کسی در کابینه سید ضیاء به سمت وزارت جنگ منصوب شد؟ رضا شاه
۷۲ -مرتفعترین دریاچه قابل کشتیرانی در جهان کدام است؟ دریاچه تیتیکاکا
۷۳ -اثر میکل آنژ واقع در واتیکان در کدام کلیسا است؟ کلیسای سیستن
۷۴ -کدام نور توسط منشور تجزیه میشود؟ سفید
۷۵ -اولین زن فضانورد جهان کیست؟ والنتینا ترشکوا
۷۶ -جانوری که قلب آن در سرش میباشد کدام است؟ میگو
۷۷ -بزرگترین صنعت در جهان کدام است؟ خودرو سازی
۷۸ -اولین کشوری که چای را شناخت کدام کشور است؟ چین
۷۹ -زبان ما قادر به چشیدن چند نوع مزه است؟ ۴ نوع
۸۱ -الیه خارجی دندان که مادهای سخت و شفاف است چه نامیده میشود؟ مینا
۸۱ -تعداد دندانهای شیری چند تاست؟۰۲

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

۸۲ -تلویزیون رنگی در کدام کشور بوجود آمد؟ آمریکا
۸۳ -معدن اصلی قلع در کدام کشور وجود دارد؟ بولیوی
۸۴ -اولین بار گیاه تنباکو در کدام کشور یافت شد؟ آمریکا
۸۵ -توتون در آمریکا اول بار توسط چه کسانی مصرف میشد؟ سرخپوستان
۸۶ -خالق اثر آنا کارنینا چه کسی است؟ لئو تولستوی
۸۷ -گوجه فرنگی اولین بار در کجا کشت شد؟ آمریکای جنوبی
۸۸ -گردبادی سریع که بیشتر در آمریکا میوزد؟ تورنادو
۸۹ -استفاده از پرچم اول بار در کدام کشورها آغاز شد؟ چین و هند
۹۱ -پرچم سفید نشانه چیست؟ اعلام آتش بس
۹۱ -بنیانگذار پرستاری نوین چه نام دارد؟ فلورانس نایتینگل
۹۲ -اولین بار چرتکه توسط چه مردمانی مورد استفاده قرار گرفت؟ سومریان

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

۹۳ -جزایر النگرهانس در کجا قرار دارد؟ لوزالمعده
۹۴ -سالح بومیان استرالیا چه نام دارد؟ بومرنگ
۹۵ -اسیدها رنگ کاغذ تورنسل را چه رنگی میکنند؟ قرمز

۹۶ -هنگامی که شیر خوراکی ترش مزه میشود چه نوع اسیدی تولید کرده است؟ اسید الکتیک
۹۷ -بیماری با نام مرگ سیاه در سده ۳۱ میلادی که به مرگ بیش از ۴/۳ مردم اروپا منجر شد؟
طاعون
۹۸ -نزدیکترین سیاره به خورشید کدام است؟ عطارد
۹۹ -دانشمند و فیلسوف یونانی که اعتقاد داشت همه مواد از اتم تشکیل شده است؟ دموکرتیوس
۱۰۰ -دانشمندی که اعلام کرد اجسام در حال سقوط به سمت زمین، سرعت میگیرند؟ گالیله

و اینک آیا می دانستید های خواندنی

آیا میدانید:شبکه چشم 135 میلیون سلول احساس دارد که مسئولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را بر عهده دارداطلاعات عمومی

آیا میدانید در آمریکا میزان فولاد استفاده شده در تهیه تشتک بطری های نوشابه بیشتر از فولاد بکار رفته در تهیه بدنه اتومبیل هاست!

آیا میدانید کشور تایوان از نظر موقیعت جغرافیائی در خطرناکترین نقطعه جهان قرار دارد

آیا می دانید:هر فردی در طول 24 ساعت 23 هزار بار نفس می کشد

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

آیا می دانید یک لامپ 75 وات بیشتر از سه لامپ 25 وات نور تولید می کند!

آیا میدانید:اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچ وقت تمام نخواهد شد.

آیا می دانید تمام کتب آسمانی در ماه رمضان نازل شدند

آیا میدانید: چشم انسان حدود 135 میلیون سلول بینایی دارد که معادل یک دوربین 135 مگاپیکسل عمل می کند

آیا میدانید:ونگوگ در طول حیاتش تنها یکی از نقاشی های خود را به فروش رساند

آیا میدانید:مورچه ها نمیخوابد.

آیا میدانید اگر در 1 سال هیچ مگسی نمیرد حجم مگسهای متولد شده با حجم زمین برابر میشود

آیامیدانید روزه عملی برای جوانی و طول عمر است، روزه موجب می شود تا فرآیند تخریب یافته های فرسوده بدن، سرعت یافته و با تغذیه سالم، بافت های جدید شکل بگبرند که عامل جوانی است

آیا میدانید:نمک از 5 هزار سال پیش در سفره ما انسانها بوده است

آیامیدانید یک درخت زیتون تا 1511 سال عمر می کند

 

اطلاعات عمومی و دانستنی سوالات مسابقه برنده شو (19)

 

آیایمیدانید لکه ی بزرگ سرخ سیاره مشتری طوفان عظیمی است که بیشتر از 311 سال است دیده می شود

آیا می دانید:عقرب ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیواکتیو تاثیری بر آنها ندارد

آیا میدانید کرگدنها قادرند سریعتر از انسانها بدوند!

آیا می دانید که چشم یک شترمرغ از مغز آن بزرگ تر است؟

آیامیدانید طبق آمار 68درصد افرادی که در سوانح هوایی کشته می شوند، در مرحله آتش سوزی پس از سقوط می میرند

آیا میدانید گرمترین سیاره زهره می باشد این سیاره درجه حرارت ثابتی دارد که 462 می باشد

آیا میدانید خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد

آیامیدانید کسانی که صبحانه نمی خورند قند خونشان به سطح پائین تری افت می کند. این امر باعث تامین نامناسب مواد غذائی برای مغز و در نتیجه افت فعالیت مغزی می شود.

آیا می دانستید الفبای زبان هاوایی شامل 12 حرف بیشتر نیست؟

آیا میدانید پارچه کتان در زمان خیس بودن، سخت تر و مقاوم تر است!

آیا می‏دانید مصرف بادام مانع از افزایش وزن کاذب و بالا رفتن کلسترول در بدن شده و از بسیاری بیماری ها نیز جلوگیری می کند.

اطلاعات عمومی و دانستنی های مسابقه برنده شو (19)

General information and knowledge of the winner (19)

 

دانستنی های باورنکردنی، افزایش اطلاعات عمومی

عکس نوشته های دانستنی و بسیار جالب (14)

عکس نوشته های دانستنی و جالب (13)

دانستنی های جالب درمورد حس چشایی و مزه ها


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان