محرم، اسم ام محرم، عاشورا تاسوعا، محرم نازوب

اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

28 اردیبهشت سالروز بزرگداشت دانشمند، منجم، شاعر، ریاضی دان حکیم عمر خیام. May 28, the day of commemoration of the scientist, astronomer, poet, mathematician Hakim Omar Khayyam. به همین منظور مجموعه عکس نوشته های زیبا از سخنان گوهربار و اشعار این عالم بزرگ را به همراه رباعیاتی بسیار زیبا در این بخش گنجانده ایم از انتخاب شما سپاسگزاریم.

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

این قافله عمر عجب می گذرد
دریاب دمی که با طرب می گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می گذرد

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

در کارگه کوزه گری بودم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
هر یک به زبان حال با من گفتند
کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معما نه تو دانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پا بستی
گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم
آیا تو چنان که می نمایی هستی

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

آن به كه در اين زمانه كم گيري دوست
با اهل زمانه صحبت از دور نكوست
آنكس كه به جمگي ترا تكيه بر اوست
چون چشم خرد باز كني دشمنت اوست

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

در هر دشتي كه لاله زاري بوده است
آن لاله ز خون شهرياري بوده است
چو برگ بنفشه كز زمين مي رويد
خاليست كه بر رخ نگاري بوده است

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

چون آب به جويباروچون باد به دشت
روزي دگر از نوبت عمرم بگذشت
هرگز غم دوروز مرا ياد نگشت
روزي كه نيامدست و روزي كه گذشت

عکس نوشته های سخنان حکیم عمر خیام 28اردیبهشت روز بزرگداشت

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

اي دل ز زمانه رسم احسان مطلب
وز گردش دوران سرو سامان مطلب
درمان طلبي درد تو افزون گردد
با درد بسازو هيچ درمان مطلب

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

تا کي غم آن خورم که دارم يا نه
وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه
پرکن قدح باده که معلومم نيست
کاين دم که فرو برم برآرم يا نه

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

از منزل کفر تا به دین یک قدم است
وز عالم شک تا یقین یک نفس است
این یک نفس عزیز را خوش میدار
کز حاصل عمر ما همین یک نفس است

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

نیکی و بدی که در نهاد بشر است
شادی و غمی که در قضا و قدر است
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل
چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

ساقی ، گل و سبزه بس طربناک شده است
دریاب که هفته دگر خاک شده است
می نوش و گلی بچین که تا درنگری
گل خاک شده است سبزه خاشاک شده است

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

افسوس که سرمایه زکف بیرون شد
در پای اجل بسی جگرها خون شد
کس نامد از آن جهان که پرسم از وی
کاحوال مسافران دنیا چون شد

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

عمرت تا کی به خودپرستی گذرد
یا در پی نیستی و هستی گذرد
می خور که چنین عمر که غم در پی اوست
آن به که بخواب یا به مستی گذرد

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نی نام زما و نه نشان خواهد بود
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

دیدم به سر عمارتی مردی فرد
کو گِل بلگد می زد و خوارش می کرد
وان گِل با زبان حال با او می گفت
ساکن ، که چو من بسی لگد خواهی کرد

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

یک قطره آب بود و با دریا شد
یک ذره خاک و با زمین یکتا شد
آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟
آمد مگسی پدید و ناپیدا شد

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

از جمله رفتگان این راه دراز
باز آمده ای کو که به ما گوید باز
هان بر سر این دو راهه از سوی نیاز
چیزی نگذاری که نمی آیی باز

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

 

بر خیر و مخور غم جهان گذران
خوش باشو دمی به شادمانی گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران

Pictures of Hakim Omar Khayyam’s Remarks on May 28th


a
a