moharam

فال هفتگی، تاروت عشق، اوراکل و تک نیت هفته 3 تیر

فال هفتگی، تاروت عشق، اوراکل و تک نیت هفته 3 تیر

فال هفتگی، تاروت عشق، اوراکل یا فرشتگان

طالع بینی و پیشگویی هفتگی با کارت های تاروت در قالب تک نیت احساسی و فرشتگان.

مثبت اندیشی،به معنای انکار مشکلات و بدیها نیست؛ بلکه توجه نکردن به آنهاست. به هرچیزی فکرکنی ارتعاش آن را جذب خواهی کردپس نیک‌اندیش باش…

با خواندن فال و تفال های زیبا لحظه های زندگیتان را به شادی و موفقیت سپری کنید.

 

فال تاروت عشق رابطه های احساسی شما در این هفته

 

فال هفتگی، تاروت عشق، اوراکل و تک نیت هفته 3 تیر

فروردین

این کارت نشان دهنده در راه بودن يك شراكت يا پيشنهاد است و تغيير در روابطتان بسيار محتمل است. اين كارت نشان دهنده همكاری بوده و به معنی يك رابطه خوب با شريكتان است.

پيش بينی می شود به پايداری و موقعيت قابل اطمینانی برسيد. منتظر يك شخص منفی يا افسرده در زندگی تان باشيد كه ممكن است به آنچه داريد حسادت كند.

اردیبهشت

این کارت نشان دهنده سطح معينی از موفقيت در زمينه پرسشتان است، هر چند اين موفقيت ممكن است كوتاه مدت باشد. همچنين، اگر اكنون سفری كنيد ممكن است دوست يا عشق جديدی پيدا كنيد.

خرداد

این کارت يك زن را توصيف مي كند. اين زن شخصی است كه در موردش داريد فكر می كنيد، شخصی است كه خيلی با مسئله مورد نظر شما مرتبط است، يا شخص جديدی است كه به زودی وارد زندگی تان می شود.

این کارت نشان دهنده يك زن مو تيره مطمئن به نفس است؛ يا به معنای زنی است كه علائم عنصر آتش (برج حمل، برج اسد، يا برج قوس) در نمودارش غالب است. او ممكن است توصيه خوبی به شما بكند. يا اينكه: اين كارت نشان دهنده يك رابطه مثبت و پايدار بين شريكان است.

تیر

این کارت نشان دهنده خوشبختی و موفقيت است! تغييری در جهت بهتر شدن زندگی تان رخ خواهد داد. اين فرصتی برای يك شروع تازه و زمان بسيار خوبی برای شروع يك چيز جديد است! اين كارت نشان دهنده فرصت ملاقات با يك شخص مفيد و ياری دهنده است. اين كارت شگفتي ها است.

مرداد

این کارت می تواند به معنای مشاجره در مسائل مالی يا شغلی باشد كه ممكن است روی مسائل مرتبط با پرسشتان تاثير بگذارد. انتظار می رود مشكلات فعلی تان به خوبی و خوشی حل شوند. در اين زمان از عيب جويی و توجه به مشكلات و نواقص كوچك دوری كنيد. ديد وسيع تری داشته باشيد!

شهریور

این کارت نشان دهنده زنی است كه علائم عنصر هوا (برج جوزا، برج ميزان، برج دلو) در نمودارش غالب و مشخص هستند؛ يك زن طلاق گرفته یا بيوه؛ يا يك بانوی گمراه كننده.

يا اينكه: يك كارت مشكل ساز كه به معنی موانعی در مسائل مربوط به پرسشتان است. چيز جديدی در آستانه شروع است! ممكن است به سفر كردن يا تغيير حال و هوا و مكان علاقه نشان دهيد.

مهر

این کارت هشدار می دهد كه ممكن است كوركورانه چيزی را بپذيريد كه بايد بيشتر نسبت به آن محتاط باشيد. مداخلاتی ممكن است وجود داشته باشد و بهتر است مواظب فريب ها و بدخواهی ها باشيد.

آبان

اگرچه اين كارت موفقيت (معمولا از نوع مالی و كسب و كار) است، يك هشدار ذاتی در اين كارت نهفته است: فعلا ممكن است با جنس مخالف خود مشكلاتی داشته باشيد.

آذر

اگرچه اين كارت موفقيت (معمولا از نوع مالی و كسب و كار) است، يك هشدار ذاتی در اين كارت نهفته است: فعلا ممكن است با جنس مخالف خود مشكلاتی داشته باشيد.

دی

ممكن است در مسائل مرتبط با پرسشتان با سختی هايی روبرو شويد. حسادت های ديگران ممكن است سد راه موفقيت شما شود.

بهمن

این کارت نشان می دهد كه يك ثروت و بخت بادآورده در راهتان است! به آنچه می خواستيد، خواهيد رسيد و يك رابطه عاشقانه (يا اگر تاكنون با كسی رابطه عاشقانه برقرار كرده ايد، يك عشق جديد) برای شما تضمين می شود.

اسفند

این کارت نشان دهنده موفقيت و كمك مثبت از سوی ديگران است! به سوی مسائل مرتبط با پرسشتان حركت می كنيد. از نظر مالی بسیار پیشرفت می کنید و این برکت دستگیری شما و دست دهنده ی شما می باشد.

فال هفتگی اوراکل یا فرشتگان

 

فال هفتگی، تاروت عشق، اوراکل و تک نیت هفته 3 تیر

فروردین

تحولات مثبت ناگهانی در راه است، آیا برای استقبال از آن آماده اید؟ فرشتگان دوست دارند با تغییرات خوب اتفاقی، شما را غافلگیر کنند. با آغوش باز و در کمال آرامش به استقبال این تغییر و تحولات مادی و یا معنوی بروید.

اردیبهشت

حوادث کوچک درست مانند واکسن است که شما را در مقابل حوادث بزرگ مقاوم می کند. پس هنگام دریافت واکسن مانند بچه ها بی قراری نکنید، بلکه سپاسگزار باشید و آن حادثه را به خوبى مدیریت کنید. شما توان آن را دارید که تمام حوادث را مدیریت کرده، از آنها حسن استفاده نمایید.

خرداد

همواره برای سفر آماده باشید. اگر طلبکار باشید خودتان دل نمی کنید تا از اینجا بروید، اگر بدهکار باشید دیگران نمی گذارند تا از اینجا بروید. پس حسابتان را صفر کنید؛ نه طلبکار باشید و نه بدهکار! سبک بار باشید.

تیر

با حیوانات و گیاهان مهربان باشید. تمام موجودات، مخلوقات الهی بوده، قابل احترام هستند. در جايگاه يك مخلوق الهی، سایر مخلوقات الهی را دوست داشته، به آنها محبت کنید. این نه تنها حداقل وظیفه الهی شما، بلکه پیش شرط انسانیت است.

مرداد

وقتی به اوج رسیده اید، مغرور نشوید چون ممکن است یک شبه سقوط کنید و وقتی به کف رسیده اید، غمگین نشوید چون ممکن است یک شبه به اوج برسید. در تمام شرایط با هدایت و حمایت فرشتگان الهی و در کمال آرامش و صبوری، هوشمندانه عمل کنید.

شهریور

بذر گشایش در امور شما کاشته شده است و به زودی ثمر خواهد داد. از این دانه ى کاشته شده محافظت و مراقبت کنید، تا به دست حسودان نابود نگردد.

ها را جدی بگیرید، چرا که بخشی غیرقابل انکار از عالم فیزیکی هستند. بستگی ها وجود دارند و بدون توجه به باور و اعتقاد شما تاثیرات خود را اعمال می کنند.

مهر

بر توان و قدرت خود و هدایت و حمایت فرشتگان متکی باشید. از دیگران هیچ توقع و انتظاری نداشته باشید و برنامه هایتان را بر مبنای حضور و حمایت احتمالی دیگران تنظیم نکنید.

شما، خود، به تنهایی نیز از عهده تمام کارهای خود برمی آیید. امتحان کنید، خواهید دید که می توانید.

آبان

به فرشتگان الهی ایمان و اعتماد داشته باشید و عزیزان تان را به آنها بسپارید. با درخواست شما، فرشتگان همیشه در کنار عزیزان تان خواهند بود و آنها را هدایت و حمایت خواهند کرد.

آذر

باور داشته باشید که برای مطرح کردن خودتان، راههای مثبت زیادی وجود دارد؛ راههایی که با آن هم مورد توجه قرار می گیرید و هم تحسین می شوید.

پس چرا برای نشان دادن خودتان و جلب توجه دیگران به راههای نامناسب و شیوه های منفی متوصل می شوید!

دی

مکمل یکدیگر باشید نه متضاد. در افکار، گفتار و اعمال، همدیگر را تکمیل و تایید کنید. اهل مشارکت، همکاری و کار گروهی باشید.

راهنمای یکدیگر بودن با نیت خیر و مثبت، به رشدتان کمک می کند. پس از این فرصت و امکان، بهره گرفته، به رشد و تعالی هم کمک نمایید.

بهمن

زبان، یک هدیه و امانت الهی است. زبان، ابزاری است که از آن می توان به عنوان يك مجرا، برای جاری کردن عشق، آرامش و شفای الهی، بر دیگران استفاده کرد.

زبان، یکی از کارما سازترين اندام های بدن شماست. پس مواظب کارمای زبان و کلماتی که بر آن جاری می شود، باشید.

اسفند

از فرشتگان و اساتید مقرب درخواست هدیه نمایید. در ایام خاص، بهترین هدایای مادی و معنوی را از فرشتگان و اساتید مقرب طلب نمایید و یقین داشته باشید که آن را دریافت می کنید. آغوش خود را برای دریافت باز نمایید.

فال تک نیت ورق

 

فال هفتگی، تاروت عشق، اوراکل و تک نیت هفته 3 تیر

 

عزیزان و کاربران گرامی قبل از خواندن فال تک ورق تنها یک نیت کنید و فالتان را بخوانید

فروردین
خواسته و نیت شما انجام نخواهد ش و پاسخ نیت شما منفی است.

اردیبهشت
خواسته و نیت شما انجام خواهد شد و پاسخ نیت شما مثبت است.

خرداد
بهتر است در رابطه با نیت خود صبر کنید. گذر زمان و صبر و حوصله نیت شما را مشخص خواهد کرد.

تیر
نیت شما 50 درصد احتمال براورده شدن دارد. بهتر است مدت زمانی را صبر کنید.

مرداد
خواسته و نیت شما انجام خواهد شد و پاسخ نیت شما مثبت است.

شهریور
نیت شما 50 درصد احتمال براورده شدن دارد. بهتر است مدت زمانی را صبر کنید.

مهر
خواسته و نیت شما انجام خواهد شد و پاسخ نیت شما مثبت است.

آبان
خواسته و نیت شما انجام خواهد شد و پاسخ نیت شما مثبت است.

آذر
خواسته و نیت شما انجام خواهد شد و پاسخ نیت شما مثبت است.

دی
نیت شما 50 درصد احتمال براورده شدن دارد. بهتر است مدت زمانی را صبر کنید.

خواسته و نیت شما انجام خواهد شد و پاسخ نیت شما مثبت است.

اسفند
خواسته و نیت شما انجام خواهد شد و پاسخ نیت شما مثبت است.

فال فنجون یا همان قهوه

 

فال هفتگی، تاروت عشق، اوراکل و تک نیت هفته 3 تیر

 

فروردین
دوران خوشی و لذت جویی بسیار زودگذر است.سعی کنید کشتی زندگی را به ساحل نجات برسانید از گرفتاری های کوچک نهراسید،عاقبت برنده هستید تغییر موفقیت اجتماعی مشکلات در زندگی

اردیبهشت
قدرت تشخیض-حس فعال دوست جدید.از پیشنهاد دوست جدید خوشحال می شوید قدرت تشخیض-حس فعال یک مسافرت طولانی و پر ماجرا در انتظار شماست

خرداد
جسارت-با هوشی-دارای مقام ارجمند حیله و نیرنگ-دسیسه و توسل به زور خونسردی خود را حفظ کنید.برای حصول موفقیت باید در مقابل بدگویی ها خونسرد باشید از اتفاقات و تغییرات غیر منتظره و مشکلات زیاد نهراسید و صبور باشید تیر
خوش شانسی، به زودی خوشبختی های پی در پی به شما روی می آورد و چشمها را خیره می کند زندگی نا آرام،تغییر و تحول اساسی در وضع خود ایجاد کنید ازدواج مخفیانه،سعی نکنید راز خود را پنهان کنید،بالاخره سر رشما بر ملا خواهد شد مشکلات در زندگی مرداد
تنها راه نجات از این بیماری یا گرفتاری ورزش یا کوه نوردی است بیماری زودگذر و سطحی.دوران رنج یا بیماری شما بسیار زودگذر است ازدواج با عشق-متانت در رفتار تصادف ناگهانی-دعوا-ترس-مقاومت-امید شهریور
پیشروی اهداف-استقامت-حرکت آهستگی، اختفا، از گناه و بد گویی حذر کنید پیشروی اهداف-استقامت-حرکت مواظب دشمنان مخفی باشد، آنها خیال دارند به شما ضرر بزنند مهر
تغییر موفقیت اجتماعی آدم کنجکاوی هستید و همیشه می خواهید از اسرار و رموز دیگران آگاه باشید برای رفع اختلاف فامیلی پیش قدم شوید خوش شانسی، به زودی خوشبختی های پی در پی به شما روی می آورد و چشمها را خیره می کند آبان
مسافرت دریایی،اگر در یک سفر دریایی شرکت کنید،شانس بیشتری به شما روی خواهد کرد آرزو های رفیع برآورده میشود.

سمبل پاکدامنی،تواضع،روح عشق و فداکاری قهر با دوستان.هیچوقت برای رسیدن به مقصود با دوستان خود قهر نکنید، به ضرر شما است صلح و صفا جانشین کدورتها می شود.اگر به دنبال تحصیل هستید موفق می شوید.اگر کسی در بند است آزاد می شود

آذر
برای رسیدن به هدف باید ترس و بزدلی را کنار بگذارید گشاده دستی-شانس در قمار و لاتاری خبر و مژده ای شاد در راه است.ذوق زده نشوید خطر ،کله شقی نکنید،مراقب اعلام خطر باشید و در موقع رانندگی تابلو های خطر را در نظر داشته باشید دی 
مدارک قانونی شما باید قرص و محکم باشد در غیر اینصورت از طریق مکالمه اعتماد نکنید ثروت ماندگار-خیر و برکت و روزی فراوان خشم-کینه قدیمی-احتیاط و هشدار از اسامی جن،دیو،روح وحشت دارید.

بهمن
روشنفکری در فکر و عمل-گشایش-نیکبختی از غیبت،زود رنجی،روده درازی،افترا و تهمت بپرهیزید تا موفق شوید بزودی خوشبختی بزرگی نصیب شما خواهد شد ابتکار، اختراع،استادی، شهرت،مهندسی، عقل و مهربانی.

اسفند
خبر یک ازدواج شما را خوشحال می کند. ورزش. مسافرت، برای رفع خستگی روحی شما بسیار مناسب است. خبرهای خوشحال کننده ای به شما می رسد در هر زمان شاکر همه ی نعمت هایتان باشید.

عزیزان این بخش با داشتن انرژی و پالس های مثبت شما را در جذب بهترین های زندگی کمک می کند.برچسبها:

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان