ما را دراینستاگرام دنبال کنید

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

عاشقانه های دونفره Doubles romance ، متن های زیبای رمانتیک، اشعار نو عاشقانه، گالری عکس نوشته و تصاویر شاد و عاشقانه دونفره.

 

آرشیو عکس و تصاویر زیبا و رمانتیک عاشقانه

 

زیباتر از نگاه تو هرگز ندیده ام

این شد که از تمامی مردم بریده ام

با خود نشسته ام که دراین روزهای تلخ

نام تو را چگونه و از کی شنیده ام؟

در دفتری که بوی سرودن گرفته است

خطی به دور اسم قشنگت کشیده ام

خطی به دور اسم تو ای مهربان ترین

یعنی تو را برای خودم برگزیده ام

تنها گواه صادق عشق میان ماست

این دستمال خیس، به آب دو دیده ام

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

در دوره ای که هرکه به فکرغنیمت است

عشق تو را به قیمت جانم خریده ام

بین من و تو فاصله بسیار بوده است

با این وجود فاصله ام را دویده ام

مثل پرنده خسته از این ماجرای تلخ

از شاخه ای به شاخه ی دیگر پریده ام

فرصت به ما نداد زمان، زندگی کنیم

دنیا تمام شد رگ خود را بریده ام

دیگر وقوع معجزه هم کارساز نیست

چون نقطه ای به آخر این خط رسیده ام

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

جهان خرابه ای است

که بادهای آسیمه سر

ته مانده های پاره پوره اش را

از یکسو به دیگر سو می برند

با اینهمه در این جهان

به هیچ جمله ای قول نوشتن نداده ام

وازهمه ی واژگان

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

برائت جسته ام

آخر مرا چه به نوشتن

تنها به تو قول می دهم

که در ذیل همین سطر

با حماسی ترین واژه ها

چنان ترا به هیات شعر درآورم

که خون از دماغ هیچ واژه ای نیاید….

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

ای دوچشم مست تودراین حوالی بی نظیر

خسته ام ، تنهاترینم ، دست هایم را بگیر

قطره قطره آب شد، دل درغمت بی تاب شد

زیر خورشید فروزان نگاهت ناگزیر

آه اگر صد سال بنشینم تماشایت کنم

من نخواهم شد زچشمان تو هرگزسیرسیر

باامید با تو ماندن ، ازتو گفتن زنده ام

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

بی تو من می میرم ای بالا بلند سر به زیر

بس که دنبال تو راه افتاده ام دیوانه وار

رد پایم مانده بر شن های گرم این کویر

ای دلیل ماندن من در کویرستان درد

سایه عشق خودت را ازسرمن برمگیر

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

آن نگاری که پریشانی ما را دیده

نقره ای نور تنش بر شب من تابیده

بر تن ساحلیِ خیس ِ عرق کرده من

مثل باران فراوان خدا باریده

بس که آتش زده ای، در شریان های تنم

دود آه دل من، سر به فلک ساییده

سر به صحرا زده از غصه نادیدن تو

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

مردی از دست زمان، دست زمین نالیده

مثل یک شعله ی بی حوصله درمعرض باد

در هوای تو به هر ساز زمان رقصیده

اینک ای مرگ، که مردم ز تو رو گردانند

سخت مشتاق رسیدن به توام _نادیده _

تو اگر باشی و رویات نباشد با من

چون درختم که شب از بادخزان خشکیده

“آن سفرکرده که صد قافله دل همره است”

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

آنکه بر شوکت و زیبایی خود بالیده

نامه در بدری های مرا ناخوانده

قصه ی کوچ شبانگاه مرا نشنیده

فارغ از حال دگرگون شده این عاشق

زلف بر شانه فرو ریخته و خوابیده

دو تا چشمام همه جا دنبال تو مي گرده
با نبودنت دلم با غصه ها سر كرده

شب و روز در پي تو من همه جا رو گشتم
يكي گفت غصه نخور اون داره بر مي گرده

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

زندگي با عشق تو رنگ ديگه داشت برام
رفتي و بدون تو تلخ شده روز و شبام

Life with your love was another color for me

دل من با هيچ كسي نمي تو نست خو بگيره
شب و روز منتظر و چشم به رات مونده نگام

كسي مثل تو نشد كسي مثل تو نبود
همش از خدا مي خوام كه بيايي زود زود

كاش كه مي شد دوباره باز هم و پيدا بكنيم
سفره عشق مونو با هم ديگه وا بكنيم

كاش تو اين شهر غريب صداي آشنا بياد
دل من هواتو كرده فقط هم تو رو مي خواد

كسي مثل تو نشد كسي مثل تو نبود
همش از خدا مي خوام كه بيايي زود زود

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

 

زیباتر از نگاه تو هرگز ندیده ام

این شد که از تمامی مردم بریده ام

با خود نشسته ام که دراین روزهای تلخ

نام تو را چگونه و از کی شنیده ام؟

در دفتری که بوی سرودن گرفته است

خطی به دور اسم قشنگت کشیده ام

خطی به دور اسم تو ای مهربان ترین

یعنی تو را برای خودم برگزیده ام

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

تنها گواه صادق عشق میان ماست

این دستمال خیس، به آب دو دیده ام

در دوره ای که هرکه به فکرغنیمت است

عشق تو را به قیمت جانم خریده ام

بین من و تو فاصله بسیار بوده است

با این وجود فاصله ام را دویده ام

مثل پرنده خسته از این ماجرای تلخ

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

از شاخه ای به شاخه ی دیگر پریده ام

فرصت به ما نداد زمان، زندگی کنیم

It didn’t give us time to live

دنیا تمام شد رگ خود را بریده ام

دیگر وقوع معجزه هم کارساز نیست

چون نقطه ای به آخر این خط رسیده ام

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

جهان خرابه ای است

که بادهای آسیمه سر

ته مانده های پاره پوره اش را

از یکسو به دیگر سو می برند

با اینهمه در این جهان

به هیچ جمله ای قول نوشتن نداده ام

وازهمه ی واژگان

برائت جسته ام

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

آخر مرا چه به نوشتن

تنها به تو قول می دهم

که در ذیل همین سطر

با حماسی ترین واژه ها

چنان ترا به هیات شعر درآورم

که خون از دماغ هیچ واژه ای نیاید….

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

ای دوچشم مست تودراین حوالی بی نظیر

خسته ام ، تنهاترینم ، دست هایم را بگیر

قطره قطره آب شد، دل درغمت بی تاب شد

زیر خورشید فروزان نگاهت ناگزیر

آه اگر صد سال بنشینم تماشایت کنم

من نخواهم شد زچشمان تو هرگزسیرسیر

باامید با تو ماندن ، ازتو گفتن زنده ام

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

بی تو من می میرم ای بالا بلند سر به زیر

بس که دنبال تو راه افتاده ام دیوانه وار

رد پایم مانده بر شن های گرم این کویر

ای دلیل ماندن من در کویرستان درد

My reason for staying in the desert is pain

سایه عشق خودت را ازسرمن برمگیر

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

آن نگاری که پریشانی ما را دیده

نقره ای نور تنش بر شب من تابیده

بر تن ساحلیِ خیس ِ عرق کرده من

مثل باران فراوان خدا باریده

بس که آتش زده ای، در شریان های تنم

دود آه دل من، سر به فلک ساییده

سر به صحرا زده از غصه نادیدن تو

مردی از دست زمان، دست زمین نالیده

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

مثل یک شعله ی بی حوصله درمعرض باد

در هوای تو به هر ساز زمان رقصیده

اینک ای مرگ، که مردم ز تو رو گردانند

سخت مشتاق رسیدن به توام _نادیده _

تو اگر باشی و رویات نباشد با من

چون درختم که شب از بادخزان خشکیده

“آن سفرکرده که صد قافله دل همره است”

آنکه بر شوکت و زیبایی خود بالیده

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

نامه در بدری های مرا ناخوانده

قصه ی کوچ شبانگاه مرا نشنیده

فارغ از حال دگرگون شده این عاشق

زلف بر شانه فرو ریخته و خوابیده

دو تا چشمام همه جا دنبال تو مي گرده
با نبودنت دلم با غصه ها سر كرده

شب و روز در پي تو من همه جا رو گشتم
يكي گفت غصه نخور اون داره بر مي گرده

زندگي با عشق تو رنگ ديگه داشت برام
رفتي و بدون تو تلخ شده روز و شبام

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

دل من با هيچ كسي نمي تو نست خو بگيره
شب و روز منتظر و چشم به رات مونده نگام

كسي مثل تو نشد كسي مثل تو نبود
همش از خدا مي خوام كه بيايي زود زود

كاش كه مي شد دوباره باز هم و پيدا بكنيم
سفره عشق مونو با هم ديگه وا بكنيم

كاش تو اين شهر غريب صداي آشنا بياد
دل من هواتو كرده فقط هم تو رو مي خواد

كسي مثل تو نشد كسي مثل تو نبود
همش از خدا مي خوام كه بيايي زود زود

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

عکس نوشته های جدید و عاشقاانه دونفره

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

The most beautiful duo + new poem romantic photos

 

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه دونفره+ شعر نو

 

 

عکس های لاکچری عاشقانه رئالیسم با اشعار کوتاه عاشقانه

عکس های عاشقانه آغوش های دونفره پروفایل لاکچری با متن

داغ ترین عکس های دونفره عاشقانه با متن رمانتیک

عکس های عاشقانه و خفن زوج های رمانتیک و عاشق

 

The most beautiful duo + new poem romantic photos


برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان