دانلود آهنگ زیبا، عرفانی و آرامبخش دعای سحر از هایده

دانلود آهنگ زیبا، عرفانی و آرامبخش دعای سحر از هایده

خدای من my God ؛ آرزویت را برآورد میکند، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند… دانلود آهنگ عرفانی و آرامبخش دعای سحر از هایده

 

دانلود آهنگ زیبا، عرفانی و آرامبخش دعای سحر از هایده

 

Download beautiful, mystical and soothing prayer by dawn

 

سحرا وقت دعا من به پرباری ابرم

به سبکبالی باد با خدا حرف میزنم

با خدا که موج نورش توی لحظه هام میاد

اون خدایی که همه عالم از اوست رو بلندی پای ابرا میشینه

میدونم که های های گریه هامو میشنوه

میدونم که اشکامو میبینه صدای اذون میاد

صدای اذون میاد میپیچه تو نفس ساده صبح

رو لبم نشسته آه و دل من غرق گناه

سر میذارم روی سجاده صبح سحرا وقت دعا

من به پرباری ابرم به سبکبالی باد

با خدا حرف میزنم با خدا که موج نورش

توی لحظه هام میاد

اون به محراب یقینم میبره به سراپرده دینم میبره

اون تسلای وجود سر هر بود و نبود

به شکوه لحظه های بهترینم میبره

اون که تاریخ بلند کبریاش تو دلاغریضه ستایشه

دانلود آهنگ زیبا، عرفانی و آرامبخش دعای سحر از هایده

سر به سجده ش میذارم تا بمیرم واسه رفتن تن من یه خواهشه

واسه رفتن تن من یه خواهشه سر به سجده ش میذارم تا بمیرم

واسه رفتن تن من یه خواهشه صدای اذون میاد

صدای اذون میاد میپیچه تو نفس ساده صبح

رو لبم نشسته آه و دل من غرق گناه

سر میذارم روی سجاده صبح سحرا وقت دعا

من به پرباری ابرم به سبکبالی باد

با خدا حرف میزنم با خدا که موج نورش توی لحظه هام میادبرچسبها:

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان