فال و طالع بینی هفتگی تاروت عشق فرشتگان و قهوه هفته 4 فروردین

فال و طالع بینی هفتگی تاروت عشق فرشتگان و قهوه هفته 4 فروردین

فرازی به آینده نیم نگاهی به فراسوی زمان با فال و طالع بینی هفتگی مجله تفریحی سرگرمی نازوب.

 

فال تک ورق های احساسی و عاشقانه

 

فال و طالع بینی هفتگی تاروت عشق فرشتگان و قهوه هفته 4 فروردین

 

فال احساسی فروردین

اگرچه این کارت موفقیت (از نوع مالی و کسب و کار) است، یک هشدار ذاتی در این کارت نهفته است: فعلا ممکن است با جنس مخالف خود مشکلاتی داشته باشید.

اردیبهشت

این کارت نشان دهنده یک مرد مو بور یا سفید مو، که علائم عنصر خاک (برج ثور، برج سنبله یا برج جدی) در نمودارش غالب هستند.

این یک مرد با اقتدار، با منزلت یا با تاثیر است. اگر از دیدگاه منفی نگاه کنیم، ممکن است خیلی کله شق باشد. یا اینکه: این کارت نشان دهنده بلوغ و واقع بینی است.

فال خرداد

 این کارت نشان دهنده یک زن مو بور و خوش ذات است؛ یا به معنای زنی است که علائم عنصر آب (برج سرطان، برج عقرب، برج حوت) در نمودارش غالب هستند.

احساسی تیر

این کارت می تواند به معنای مشاجره در مسائل مالی یا شغلی باشد که ممکن است روی مسائل مرتبط با پرسشتان تاثیر بگذارد.

انتظار می رود مشکلات فعلی تان به خوبی و خوشی حل شوند. در این زمان از عیب جویی و توجه به مشکلات و نواقص کوچک دوری کنید. دید وسیع تری داشته باشید!

 مرداد

این کارت نشان می دهد که به سادگی دچار سوء تفاهم می شوید. ممکن است اکنون با مشکلاتی در زمینه روابط، مشاجرات و مخالفت ها مواجه باشید.

فال شهریور

ممکن است در مسائل مرتبط با پرسشتان با سختی هایی روبرو شوید. حسادت های دیگران ممکن است سد راه موفقیت شما شود.

احساسی مهر

این کارت نشان دهنده یک مرد مو بور و خوش ذات است؛ یا به معنای یک مرد است که علائم عنصر آب (برج سرطان، برج عقرب یا برج حوت) در نمودارش غالب هستند.

این کارت نشان دهنده یک مرد مهربان و مراقب است. این مرد بدون زیاد حرف زدن، به شما کمک می کند. کارهای او مهربانی و حسن توجه اش را نشان می دهند.

فال احساسی آبان

این کارت، کارت عشق خالص و بی آلایش است! این کارت نشان دهنده عشق و خوشبختی در مسائل مربوط به پرسشتان است.

فال احساسی آذر

 این کارت یک شخص را توصیف می کند. این شخص کسی است که در موردش دارید فکر می کنید، یا کسی است که خیلی با مسئله مورد نظرتان مرتبط است یا کسی است که در آینده نزدیک وارد زندگی تان خواهد شد.

این کارت نشان دهنده یک شخص مو تیره است که محبوب، مهربان و شوخ طبع می باشد. ممکن است یک ستایشگر داشته باشید!

فال احساسی دی

 این کارت، کارت تحقق آرزوها و رویاها است! چه چیزی می خواهید؟ این کارت نشان می دهد که آرزوهایتان تحقق خواهند یافت. لذت ببرید!

فال احساسی بهمن

این کارت یعنی ممکن است توصیه خیلی خوبی از شخصی مسن تر از خودتان در زمینه مسائل مرتبط با پرسشتان دریافت کنید. اگر از آن پیروی کنید، احتمال موفقیتتان بیشتر خواهد شد. در این زمان باید صبور باشید، چون این کارت نشان دهنده آن است که موفقیت به کندی بدستتان خواهد آمد. هیچ راه میانبری وجود ندارد.

فال احساسی اسفند

 از شما دعوت خواهد شد یا یک ملاقات غیر منتظره خواهید داشت! وقتی این کارت، غالب باشد، باید منتظر جشن و مسائلی از این قبیل بود.

این کارت تغییر مثبت است. اخبار خوبی در ارتباط با مسائل مربوط به پرسشتان دریافت خواهید کرد و احتمال دارد یک هدیه ارزشمند به شما داده شود! این یک آغاز خوب است. به آنچه می خواهید، دست پیدا خواهید کرد!

 

طالع بینی هفتگی قهوه

 

فال و طالع بینی هفتگی تاروت عشق فرشتگان و قهوه هفته 4 فروردین

 

عزیزان فال قهوه به نیت متولدین هر ماه گرفته شده است با 5 نشان داخل کاپ قهوه. سعی کنید همیشه مثبت گرا باشید چرا که هر آنچه که فکر کنید همان برای شما به وقوع می پیوندد پس نکات منفی را نادیده بگیرید و انرژی های مثبت خود را تقویت کنید.

 

فروردین

قوری: خادم و خدمتگذار، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید، حادثه ای شگفت آو، زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت
کاسه واژگون: درماندگی، فقر،گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت، دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت
کوزه: به وصال رسیدن، همبستر شدن، نزدیکی.
ظرف غذا: روزی و برکت، مهمانی

 

 اردیبهشت

تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است، در یک دعوا فاتح شدن.
خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو، از این خصلتها دوری کنید، تکیه گاه، یاور، متکی به کسی یا چیزی.
تخت خواب: ازدواج، گاهی مواقع کسالت، به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
بالن: توطئه از جانب افرادی، عشق نامناسب.
کتاب: گشایش در کارها، دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید.، تحصیل، تفکر.

 

 خرداد

پا: سفری کوتاه در پیش خواهید داشت، پیشروی اهداف، استقامت، حرکت
حلقه: خواستگاری، ازدواج، خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی، انجام یك معامله خواستگاری -و نامزدی.
نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.
پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.
انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

 تیر

قلم: رفع نگرانی، بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.
عینک: افراد عاقل و روشن، روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.
صخره: خیر و روزی، مسئله بزرگ قابل حل.
آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.
تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

 

مرداد

درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا
کلاه: رسیدن به جاه و مقام، با پشتکار به مقام رسیدن، از حیله دوستان خود را پنهان کنید، خبر دهنده موفقیت است، نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.
فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت، دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید، قدرت و موفقیت.
دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن، دلالت بر خوشی زندگی است، گفتگو، بازگو شدن ناگفته ها.
نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.

 شهریور

دیوار: مانع – دفاع از حریم، وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.
سیب: صاحب فرزند شدن، خیر و خوشی، خبر خوش، برکت،کامل و خوب بودن
تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد، موفقیت و خوشحالی.
گردن بند پاره: قهر و جدائی، فاصله.
اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

 مهر

راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
سر انسان با دو دست دراز: جسارت، باهوشی، دارای مقام ارجمند.
چراغ: کدبانوی منزل است، زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.
قرص: شفا، بهبودی، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد، برطرف شدن مشکل.
فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت، دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید، قدرت و موفقیت.

آبان

خط منحنی: دوستان نامناسب، خیانت، دسیسه.
روباه: فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.
دست های دراز: حماقت، اشتباه، بی اعتقادی.
دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید.
عدد 7: پیروزی و موفقیت.

 

آذر

کژدم: دشمن ضعیف، تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.
بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید، طالع خوش
انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید

 دی

اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.
بار و اندوخته: پس انداز
قفل و کلید: پیدایش راه حل، ازدواج
آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.
خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است، به استعداد فوق العاده ای میرسید، برکتی بزرگ، حمایت والدین

 یهمن

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد، ماجرای عشقی معصوم، شادی های روزانه، بلند پروازی، حساس و ظریف بودن، مهربانی.
شلوار: آبرو و حیثیت، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.
نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت، مسافرت دریائی.
پرچم: ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.
لکه های روشن: روشنی در فکر و عمل، گشایش، نیکبختی

 اسفند

خیمه: تامین مالی – افزایش مال و نعمت، نگران آینده نباشید.
لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید، در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه، خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود، به معنای نذر است.
تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ
سگ: دوستانی مهربان و وفادار، دریافت خبری خوب

 

فال هفتگی تاروت کائنات

 

فال و طالع بینی هفتگی تاروت عشق فرشتگان و قهوه هفته 4 فروردین

 

کارتهایی که به نیت شما عزیزان چیده شده اند همانطور که همیشه یادآور می شویم فال به طور کلی جنبه سرگرمی دارد اما نکات مثبت آن و خوب اندیشدن واقعیت های زندگی ما را بوجود می آورند! پس همواره مثبت نگر باشید و به مسائل منفی و مایوس کننده فکر نکنید.

تاروت فروردین ماه

سه جام

زمان جشن ها و شادی ها و دریافت پاداش و هدایا فرا می رسد. بزودی گشایش های شادی بخش و کامیابی های خود را با اطرافیان جشن می گیرید. از کامجویی و ثروت های احساسی و دنیوی که به شما ارزانی شده است بهره مند شوید ولی زنهار که به آنها وابسته نگردید.

 

اردیبهشت

دو چوب دست

دو چوبدست شما را تشویق می کند که افکار خود را تبادل نظر نموده و آنها را به حرکت وادارید. می بایست با مشکلات تا مرحله پیروزی مقابله نمایید. زمان برای کارهای خلاق و مبتکرانه مناسب است.

 

فال خرداد

سه سکه (پنج ضلعی)
وضعیتی ویژه، آمادگی شما را برای کار مداوم، مطالبه می کند. هم اکنون زمانی است که تمام تلاش ها و انرژی های خود را صرف انجام کاری می کنید که نسبت به آن احساس مسئولیت و اشتیاق دارید.

سه سکه یک کارت مثبت در جهت پیشرفت شخصی است و نمایانگر بکارگیری کامل انرژی خلاقی است که از بدن، فکر و روح شما سرچشمه می گیرد.

 

تیر

یک سکه (پنج ضلعی)

نسبت به اقدام هر عملی که در اندیشه ی آن هستید این کارت به شما پاسخ مثبت می دهد. منتظر چه هستید؟! قدم بردارید و پیش بروید.

اگر یک موقعیت تجاری یا سرمایه گذاری ایجاد شده است از آن به بهترین وجه استقبال کنید. این کارت به شما توصیه می کند تا مهارت های جدید خود را گسترش دهید و مسئولیت های مالی و شغلی جدید را به عهده بگیرید. بکار انداختن سرمایه هایتان در این زمان به شما آزادی و قدرت می بخشد.

 

تاروت مرداد

هشت چوب دست
شما به سهولت و به سرعت به سمت چشم انداز آرمان های خود حرکت می کنید. در برابر اشتیاق و روشن بینی شما موانع راه بسیار سطحی و ناچیز می نمایند.

زمانی که کارها به چرخش می افتند گویی همه چیز با سرعت نور حرکت می کند. تا زمانی که تردید را به خود راه ندهید، تمام عناصر به نفع شما کار خواهند کرد. اخبار مهمی دریافت می کنید.

حرکت به آن سوی آبها و مسافرتها با کامیابی صورت می پذیرد. درستکاری و اعتماد به نفس من قلب کسانی را که دوست می دارم می گشاید.

 

فال شهریور

نوباوه جام
هم اکنون تحت تاثیر یک پیشنهاد جدید هستید. این پیشنهاد می تواند در رابطه با یک موضوع کاری و یا احساسی باشد که موجبات پیشرفت و خلاقیت شما را فراهم می سازد.

پیامی را بزودی دریافت می کنید و مرحله جدیدی از یک ارتباط را تجربه خواهید کرد. از یک اتفاق غیرمنتظره شاد و مسرور خواهید شد!

 

تاروت مهر ماهی

نوباوه شمشیر

نوباوه شمشیر از شما می خواهد که این وضعیت های دشوار را بپذیرید و نسبت به پرگویی و شایعه پراکنی های اطرافیان هشیار باشید. با پذیرش این آزمایشات و مستولی شدن بر آنها نیرومندتر و مقاوم تر خواهید شد.

نوباوه شمشیر ضمنا می تواند نمایانگر فرزند یا نوجوانی در زندگی شما باشد که موجبات اینگونه مبارزات را در شما بوجود می آورد.
در حال حاضر عاقلانه آنست که در سرمایه گذاری های جدید یا تعهدات عمده شرکت نکنید. مگر آنکه در زمینه مطالعه و یادگیری مهارت ها باشد.

 

آبان

عدالت
حالا وقت آن رسیده که با خود صادق باشید و بدانید آنچه را که کاشته اید برداشت می کنید. رفتارهای ما بازتاب هایی به دنبال دارند و زمانی که اوضاع به نظر نامطلوب می رسند از دو حال خارج نیست.

یا می بایست از آن وضعیت نکاتی را بیاموزیم و یا نتیجه ی اعمال گذشته ی خود را بپذیریم. این کارت هشدار می دهد که به حقوق دیگران چه مادی و چه معنوی تجاوز نکنید.

 

آذر

چهار شمشیر

لازم است تا از یک زخم یا رنج کهنه شفا یابید. گذشت زمان تمام زخمها را شفا می بخشد. داشتن مکان و موقعیتی مناسب برای تجدید قوای جسمانی، روحی و احساسی شما کمک بزرگی است.
از ارتباط داشتن و معاشرت با افراد دشوار یا مسائل پیچیده دوری کنید. هم اکنون زمان شرکت در فعالیت ها، روابط و اقدامات مهم نیست. عقب نشینی از مشکلات در این مرحله فرار از مسئولیت نیست بلکه نیازی برای جمع آوری نیرو و تمرکز است. نیاز است قدری آرام بگیرید.

 

دی

ده سکه
این یک وضعیت عالی برای بهره برداری از نیروهای درخشنده ی ارتباطی و انتقالی است. ده سکه مظهر اتمام حجت و هدف نهایی در موفقیت دنیوی و مادی است در حالیکه مسئولیت های عمده ای با آن همراه است.

هم اکنون زمانی است که می بایست روی ساختار ثبات، رفاه و مصونیت خانواده متمرکز شوید. منابعی را که نیاز دارید از خانواده یا گروه خود تهیه کنید.
اگر در این رابطه نقش رهبر را بعهده دارید از شما انتظار می رود افراد جوان را تشویق کنید و تسهیلات و رفاه لازم را برای پیشرفت و پرورش آنان فراهم سازید. نسبت به نیازهای افراد سالخورده توجه بیشتری نشان دهید.

 

بهمن

6 سکه (5 ضلعی)
از تاریکی خارج شده و به نور قدم می گذارید. موفقیت شما از اعماق درون رشد می یابد و برای دیگران نیز سودمند و الهام بخش خواهد بود. هم اکنون زمانی است که می دانید خوشبختی در سهیم بودن است.
نیاز است که درمورد یک ناسازگاری به مذاکره بپردازید. روی موضوعات با پاکدلی کار کنید تا به تساوی حقوق و رضایت برسید. با مشکلات تا مرحله پیروزی مقابله کنید. در زمینه های احساسی و عاطفی نیز پیشرفت های غیرمنتظره پیش خواهد آمد.

 

تاروت کائنات اسفند

خورشید

الهه ی خورشید برای شما پیام آور نور و شادی است و اینکه آرزوهایتان بوقوع می پیوندند. در آنچه که تقبل کرده اید از کامیابی بی نظیری برخوردار خواهید شد.
در زمینه ی کاری و هنری، فرصت بی همتایی است. کارهای خلاق، ذهن را همانند حواس متمرکز نگاه می دارد.
اگر ازدواج نکرده اید، زوج مناسب خود را بازخواهید یافت و به شکوفایی خود کمال خواهید بخشید.
پرتو الهی بر من جاری می گردد و مرا رهبری می کند.

فال هفتگی فرشتگان یا اوراکل

 

فال و طالع بینی هفتگی تاروت عشق فرشتگان و قهوه هفته 4 فروردین

 

پیام هایی که فرشتگان نگهبان برای ما به ارمغان می آورند

 فروردین
فرشته آزور Azur

خواسته و آرزوی تو به زودی برآورده می شود. صبر و حوصله داشته باش. سعی نکن به زور کاری را انجام دهی.

اردیبهشت
فرشته پاتینسه Patience

اکنون زمان یادگیری و علم و اطلاعات جمع کردن است، از اینکه یک یادگیرنده باشی لذت ببر چراکه علمت در آینده به کار می آید.

 خرداد
فرشته بریدجت Bridgette

مراقب باش کاری نکنی. قبل از آنکه ادامه دهی جوانب و شرایط را با دقت بسنج و بررسی کن.

 تیر
فرشته روچل Rochelle

اگر تو به حکمت درون قلبت رجوع کنی و آن را دنبال کنی به سعادت و رفاه می رسی.

مرداد
فرشته لیلا Leila

مدتی را به تنهایی در طبیعت سپری کن. درباره آرزوها و اهدافت تعمق کن. از فرشتگان مدد بخواه که تو را به بینش حقیقی برسانند.

 شهریور
فرشته بتانی Bethany

noteاگر تو خوب مراقب خودت باشی برای همه چیز اکتفا می کند. امروز برای تو اتفاقی که اعصابت را راحت می کند مقدر شده است مانند یک پیام یا یک آبتنی در دریا.

 مهر
فرشته آزور Azur

خواسته و آرزوی تو به زودی برآورده می شود. صبر و حوصله داشته باش. سعی نکن به زور کاری را انجام دهی.

 آبان
ملک مقرب رافائل Raphael

من کمکت می کنم تا بیماریها، مبارزه ها و مشکلات خود و دیگران را بهبود دهی. تو همانند من یک شفا دهنده هستی.

 آذر
فرشته روچل Rochelle

اگر تو به حکمت درون قلبت رجوع کنی و آن را دنبال کنی به سعادت و رفاه می رسی.

 دی
فرشته آزور Azur
این کارت بیانگر این است که خود را از قید هر بدبینی و نا امیدی رها کرده و به شریکتان اعتماد کنید. نتیجه این اعتماد را به زودی خواهید دید. بدبینی و شک را از خود دور کنید، چنانچه اعتماد را جایگزین بدبینی نکنید رابطه احساسیتان را از دست خواهید داد.

بهمن
فرشته دزیره Desiree
نه، اکنون شرایط مناسب نخواهد بود. منتظر بمان یا راه های دیگری را امتحان کن. از فرشتگان کمک و یاری بخواه.

 اسفند
فرشته سارنا sarena

من فرشته فراوانی هستم. تو پولی را که نیاز داری به دست می آوری. چگونگی وقوع این امر در دستان خداوند است. مطمئن باش.برچسبها:

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان