مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

تست هوش؛ همانطور که می دانید یکی از بهترین راه های تقویت هوش و حافظه پاسخ دادن به معما،سوالات و تصاویر چالش برانگیز است از این رو در همین بخش و دیگر بخش های معما و تست هوش مطالب و تصاویر زیبای تست هوش را قرار داده ایم.

 

تست هوش شماره 1)

آیا می توانید سگ دوم را در این تصویر مشاهده کنید؟

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معما با جواب

تست هوش شماره 2)

2 مهمان او کجا هستند؟

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

تست هوش با جواب

تست هوش شماره 3)

آیا می توانید 3 چهره پنهان را پیدا کنید؟

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معما با جواب

تست هوش شماره 4)

آیا می توانید یک زن را در این تصویر پیدا کنید؟

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معمای تصویری با جواب

 

تست هوش شماره 5)

آیا می توانید چهره یک مرد را پیدا کنید؟

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معمای بینایی

تست هوش شماره 6)

می توانید نمایه پنهان را پیدا کنید؟

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معما با جواب

تست هوش شماره 7)

آیا می توانید گربه را پیدا کنید؟

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

تست هوش با جواب

تست هوش شماره 8)

خرگوش کجاست؟

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معما و تست هوش

تست هوش شماره 9)

آیا می توانید 2 حیوان پنهان را پیدا کنید؟

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معما با جواب

تست هوش شماره 10)

چهره پنهان کجاست؟

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

تست هوش تصویری

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

تست هوش شماره 1)

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

تست هوش با جواب

تست هوش شماره 2)

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معما با جواب

تست هوش شماره 3)

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معما و تست هوش

تست هوش شماره 4)

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معما

تست هوش شماره 5)

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معمای تصویری با جواب

تست هوش شماره 6)

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معما و تست هوش

تست هوش شماره 7)

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

تست هوش تصویری

تست هوش شماره 8)

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

پاسخ تست هوش

تست هوش شماره 9)

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

معمای تصویری با جواب

تست هوش شماره 10)

 

 

مجموعه تست هوش های تصاویر مخفی با جواب

 

تست هوش با جواب

 

تصاویری که فقط افراد باهوش می فهمند! تست هوش

مجموعه تست هوش های ریاضی “1”

کالکشن تست هوش و معما برای کودکان 3 تا 10 سال

تست هوش المیپادی | دایره های برش خورده


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان