آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

شلوار بیتلی یا دم پا گشاد، شیپوری،پاچه گشاد یا درپا گشاد! که بیشتر ازعنوان Bell-bottoms شلوار دم پا گشاد یا برخی فرهنگ ها آن را بیتلی نام می برند. این نوع شلوار در ایران و در زمان شاه دوران انقلاب مردانه و زنانه مد بود اینک پس از گذشت 40 سال این مدل شلوار طرفداران زیادی پیدا کرده است. به ویژه برای خانم ها.

خانم های لاکچری و خوش استایل این مدل شلوار دم پا گشاد با زانوی چسبان را با مانتوهای اندامی و کوتاه با کفش پاشنه میخی ست می کنند. امتخان این استایل بسیار شیک، خانمی و لاکچر است به همین منظور آموزش دوخت این مدل شلوار را برای علاقمندان در این بخش گردآوری کرده ایم.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

مراحل گام به گام دوخت شلوار

اندازه گیری دور کمر:

دقت داشته باشید که دور کمر شلوار حتما نباید دور گود ترین قسمت کمر باشد. جایی هست که میخواهید کمر شلوار آنجا کمر بسته شود.

اگر فردی که برایش شلوار میدوزید، شکم برجسته داشت به این روش دور باسن را اندازه بگیرید.یک خط کش در جلوی شکم به پایین نگه داشته و بعد دور باسن را دور خط کش اندازه بزنید.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

بلندی باسن

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

بلندی فاق یا نشیمنگاه

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

بلندی شلوار

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

بلندی کمر تا زانو
در این حال باید زنو خم بشه به حالتی که میخواهید از بک پله بالا روید.

گشادی دمپا که دلخواه میباشد.

تا اینجا بطور کامل آموزش اندازه گیری شلوار رو یاد دادیم.

حالا میرویم سراغ کشیدن الگو شلوار زنانه.
من خودم سالهاست با این الگو اصلاح شده کار میکنم و تن خور شلوارها بسیار عالی می باشد.

مراحل رسم الگوی شلوار زنانه:

ابتدا از نقطه ی A روی الگو یک خط صاف به بلندی قد شلوار رسم میکنیم.

AB =اندازه ی 1/4 دور باسن + 3

AC=قد باسن

AD= قد شلوار

AE=قد زانو

بعد از مشخص کردن این نقاط از هر خطی یک خط راست به سمت چپ و راست خط میکشیم فقط دقت کنید این خطوط در موازات هم باشند.

از نقطه Cبه اندازه ی 1/4 دور باسن به سمت راست رفته و نقطه ی ‘C را علامت بزنید و از ‘C بک خط عمود به پایین رسم کنید.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

بعد از رسم خط عمود از نقطه ی’C نقطه ی’B بدست می آیداز تقاطع این خط با خط B.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

از نقطه ی B به اندازه ی 1/20 دور باسن _1 سانتی متر به چپ رفته و نقطه ی “B را علامت میزنیم.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

نقطه ی ‘B”B را به دو قسمت تقسیم میکنیم و نقطه ی F بدست می آید.

یک خط عمود از این نقطه به بالا و پایین میکشیم این خط،خط اتو نامیده میشود.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

از برخورد خط اتو با خط زانو نقطه’E تشکیل میشود.

از ‘E به اندازه ی 1/4 دور زانوی خم شده _ 0/5 سانت به راست و چپ رفته و نقاط G و’G را علامت بزنید.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

روی خط دمپا از خط اتو به اندازه ی 1/4 دمپا _0/5 سانت به راست و چپ بروید و نقطه ی ‘ D و”D را علامت بزنید.

بعد از دمپا به زانو و بعد به فاق سمت چپ و باسن سمت راست وصل کنید.

بعد از نقطه ی”B بهG حدود 1 تا 0/75 به داخل هلال میکنیم.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

از نقطه ی A به اندازه ی 1/4 دور کمربه راست بروید و نقطه ی ‘Aرا علامت بزنید.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

سپس ‘Aرا هلال کنید( با استفاده از خط کشهای مولر ) به ‘C.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

سپس از C هلال کنید به “B.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

این هلال هیچ زاویه و نیمساز خاصی نداره با دست یا پستوله یه هلال بکشید.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

در آخر نقاب زیپ جلوی شلوار رو به پهنای 5 الی 7 سانت رسم کنید و بلندی نقاب تا خط باسن میباشد.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

تا اینجا الگویه جلو تموم شد.
بعد از کشیدن الگوی پشت روی همین الگو بهتون راجب پنسهای شلوار هم توضیح خواهم داد.

رسم الگوی پشت شلوار زنانه:

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

ابتدا از روی الگوی جلو یک الگو رولت کرده و جدا میکنیم .فقط قسمت جا یه زیپ رو حذف میکنیم و خط اتو رو نمیکشیم.

از نقطه ی ‘B به اندازه ی 1/4 دور باسن +1 جلو میرویم و نقطه ی 1 را علامت میزنیم.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

از نقطه ی 1 موازی و هم اندازه ی نقطه ی AB بالا میرویم و این نقطه را نقطه ی 2 مینامیم.

از نقطه ی 2 عدد ثابت 3 را بالا بروید میشود نقطه ی 3.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

خط فاصله ی بین نقطه ی 3 تا 1 را اندازه زده وسطش رو بدست می آوریم و نقطه ی 4 مینامیم.
و سپس از نقطه ی 1 به اندازه ی 1/8 دور باسن منهای 2 جلو میرویم و نقطه ی 5 مینامیم.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

از نقطه ی 5 یک سانت پایین رفته و نقطه ی 6 مینامیم و از 4 یک هلال به نقطه ی 6 می کشیم.

برای هلالی بین نقاط6تا 7 مانند هلال این قسمت در پشت عمل میکنیم.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

قسمت هلالی پشت پشت شلوار رو هم مثل جلو طراحی میکنیم.

از نقطه ی 3 خطی به ‘A میکشیم تا خط کمر پشت آماده شود.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

فاصله ی بین ‘G تا 7 را اندازه زده نصف میکنیم و به بالا و پایین امتداد میدیم این خط اتوی پشت شلوارمیشود.

از خط اتوی پشت هم مثل جلو روی خط کمر یک پنس 3 سانتی به طول 13 سانت میکشیم.

 

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

 

تا اینجا الگوی شلوار پشت تمام شده

اما الگو احتیاج به کنترل داره و چند نکته در کنترل الگو شلوار هست که باعث میشود شلوار در پا پیچ نخورد و به داخل کشیده نشود که برای رفع این مشکل باید اندازه پشت شلوار دو سانت از جلو بیشتر باشد و همچنین ارتفاع باسن تا کمر نیز 2 سانت بیشتر باشد به دلیل برجستگی باسن و رعایت این نکته باعث می شود شلوار روی بدن خوش فرم بایستد.

 

Training and sewing wide-legged trousers or beetles with pattern / chamber and stretching

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان