گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

🍁🍂🍃 🍁حضرت پاییز Hazrat Autumn
ای گرانبهاترین طلایی
از دیر باز نامت را بهار عاشقان گذاشتند تا کمی با دلهره
اندکی پرهیجان
و
بیشتر متفاوت به نظر بیایی
اما من
ترا با خش خش 🍁🍂🍁  برگ درختان
با هوهوی بادهای مست
با برگ ریزان
با باران
با هوای مَلَس
تو را
همیشه در دل نگاه داشته ام.
پاییز رنگارنگ🍁🍃🍂
تو
هزاران سال است براین سرزمینِ چهار فصل بال گشوده ای و من مسافری هستم که اندک زمانی شاهد حضورت خواهم بود.))
و می خواهم از خالق زیبایی ها که سالیان سال نسیم پاییزی ات نفس های من و عشقم را نوازش دهد🍂💞🍂
🍁🍂🍃

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

زرد است که لبریز حقایق شده است
تلخ است که با درد موافق شده است

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی
پاییز بهاری است که عاشق شده است

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

پاییز را ساده منگر
پاییز
اتحاد ِ جنون آمیزِ برگ است با نور
عاشقانه برگی ست که
همرنگِ خورشید شده است

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

همه ی برگ های ِ تقویم را
به دنبالِ تو شمرده ام
برگ های ِ سیب
برگ های ِ انگور
پاییز اما
فصلِ خرمالوست
فصلِ گسِ تنهایی

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

تنهاتر از من و تو
پاییز
مسافری غریب است
که از پلِ بی انتهایِ غروب می گذرد
پاییز است که باید از این پل بگذرد

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

من و یک پاییز و یک مهر در جاده ای پر پیچ و خم از برگ های نم پاییزی
کمی مه و کمی بوی آتش
چه لذتی داشت اگر تو هم کنارم بودی …

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

برگ ریزان که راه انداختی
واژه هایمان جان گرفت
ما از تو شعر گفتیم
دل انارها خون شد
حالا
رگبارهایت را تند تر کرده ای
می خواهی به زمستان برسی
لطفاً
تا شعرهایمان دم بکشد
کمی دیگر پاییز باش

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

فصل باد و برگ فصل رنگ و رنگ و رنگارنگ
فصل مشق و مشق عشق و عشق انار
فصل باز باران با ترانه
فصل شیدایی و مهر و مهرگان
فصل یلدا و چله
پاییز، سلطان فصول بر همه ی خجسته باد !

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

پاییز دلپذیر و عروس فصل هاست
برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست
خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست
هرچه خواهی آرزو کن
فصل فصل قصه هاست

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

برای من که دلم چون غروب پاییز است
صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است …

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

پاییز میرسد که مرا مبتلا کند
با رنگ های تازه مرا آشنا کند
پاییز می رسد که همانند سال پیش
خودرا دوباره در دل قالیچه جا کند

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

دنیا مثل پاییزه هم قشنگه هم غم انگیزه
قشنگیش به خاطر تو و غم انگیزیش به خاطر دوری تو

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

کسیکه گمان میکند برگ ریزان پاییزی به معنای مرگ برگ هاست
هرگز رقص ان ها را در روزهایی که باد می وزد ندیده است!

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

در آغوش پاییز
چه پاییزی، چه پاییزی عزیزم
دوباره شورِ شعری در سَرَم ریخت
شدم ققنوس و از این اخگرِ شعر
سراسر آتش از خاکسترم ریخت

به برگِ خشکِ جسمم چون نسیمی

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

وزیدی و به من جان می رساندی
تو عطری بودی از آغوشِ یوسف
که آن نِکهَت به کنعان می رساندی

همان تک برگِ زردِ بَر درختم
تَبارِ من درخت و ریشه ها بود
اگر که عاشقم فرهاد مانند

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

نگاهت بر تَنَم چون تیشه ها بود

همان تک برگِ زردِ بَر درختم
که دستم را رُبود از شاخه این باد
چو دزدِ کودک است این بادِ رَهزَن
و مادر می کِشد بسیار فریاد

چه زیبا خلعتی پاییز تَن کرد
لباسی زرد و سرخ و ارغوانی

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

جوان و پیر یا هر کس که دیدش
درونش پُر شد از حسِ جوانی

درونِ این سُلاله ریشه داریم
خزان در نسل و در اعماقِ ما بود
بنابر گفته ی اَخْوانِ ثالث
خزان چون پادشاهِ فصل‌ها بود

(( به ضرورت وزن شعر خ در اخوان
با ساکن تلفظ گردد نه با فتحه))

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

نقاشی فصل عشقت
درختان درسال عشق توپاییزیند
جزپاییزفصلی درنقش تو نیست
روزی که نوبهارم را نقش میزدی
درخت سیب شوکوفا بود
من بارنگ خزان نشستم

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

تاشکوفه های سفید سیب سرخی شود
آه….نه شکوفه ای ماند نه سیب سرخی
زیبا ترازالوان پاییز بهاری هم بود!
پاییزت به اوج نشسته !!!
من درزمستان خواهم شکست
توخواهی ماندباکاغذی سفید
که هیچ درآن تصویرنیست
درتنهایی زمستان به نوبهارفکرکن
به درخت سیبی که از خزانت !!!… شکست ! گالری زیباترین تصاویر رنگارنگ فصل عاشقانه های پاییز

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

زیباترین عکس های عاشقانه و رمانتیک پاییزی

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

پاییزم ذره ذره هوایت را نفس می کشم و با هر نفسم شاکر خالق این همه زیبایی ام

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کند پاییزجااااان

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

دونفره های عاشقانه و ناب با تصاویر و گیف های زیبای پاییز

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

گالری عکس های پاییزی

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

رنگارنگ ترین پاییز در قالب شعر و عکس

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

مجموعه اشعار کوتاه و بلند عاشقانه و پاییزی

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

آرشیو عکس و گیف های احساسی پاییز

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

تصاویر رنگارنگ ترین فصل عالم هستی پاییز رمزآلود!!

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

تمام اکسیژن های دنیا راهم بیاورند به کارم نمی آیند من پر از هوای پاییزی توام

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

آلبوم عکس های زیبا و دل انگیز پاییز

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

عاشقانه های پاییز با پورتال جامع نا ز و ب

 

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

گیف و تصاویر متحرک عاشقانه پاییزی با اشعار رمانتیک کوتاه

 

Romantic autumn gifs and animations with short romantic poemsبرچسبها:

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان