فال تاروت هفتگی، قهوه و طالع بینی عاشقانه هفته 4 آذر ماه

فال تاروت هفتگی، قهوه و طالع بینی عاشقانه هفته 4 آذر ماه

فرازی به آینده با مجموعه فال و طالع بینی Nazweb comprehensive portal پورتال جامع نازوب، این بخش علاوه بر سرگرمی بالابردن سطح انرژی مثبت شما عزیزان است سعی کنید با خواندن و فکر کردن به Positive thoughts افکار مثبت و دلنشین و داشتن نگرش خوب بهترین لحظه ها را به خودتان هدیه بدهید

این ما هستبم که با افکارمان لحظه هایمان را می سازیم. این یک قانون است. آن را بی اهمیت جلوه ندهید!!

 

فال قهوه با سه نشان داخل کاپ قهوه برای شما علاقمندان به تفسیر اشکال فال قهوه

 

فال قهوه فروردین

جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.
مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی – دسیسه چینی

 

فال قهوه اردیبهشت

 

کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
 گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.
فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

 

 

فال قهوه خرداد

ستاره: مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.
گردن بند: عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش

 

 

فال قهوه تیر

 عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.
 پیمانه: نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
 تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت – از بین رفتن بخت و اقبال

 

 

فال قهوه مرداد

 

 آدم: ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.
 مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
 بار و اندوخته: پس انداز

 

 

فال قهوه شهریور

 

 عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید

 

 

فال قهوه مهر

 شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری
 قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری
 انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

 

 

فال قهوه آذر

 

 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 زنگوله: بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.
 تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ

 

فال قهوه دی

 استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
 کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

 

 

فال قهوه بهمن

 

 مگس: نشان مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت میشوید، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.
 فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
 آتش بازی: مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار

 

فال قهوه اسفند

 گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.
 نان: سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.
 چادر: حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

 

 

فال جذاب و دوست داشتنی خبرهای عاشقانه آخرین هفته آذرماه رنگارنگ؛ لحظه هایی کاملا عاشقانه، مانداگار و رمانتیک را برای همه شما دوستان عزیز ارزومندیم.

 

تاروت هفتگی آخرین روزهای آذرماه

 

 متولد فروردین

این کارت نشان دهنده زنی است كه علائم عنصر هوا (برج جوزا، برج ميزان، برج دلو) در نمودارش غالب و مشخص هستند؛ يك زن طلاق گرفته یا بيوه؛ يا يك بانوی گمراه كننده. يا اينكه:

يك كارت مشكل ساز كه به معنی موانعی در مسائل مربوط به پرسشتان است. چيز جديدی در آستانه شروع است! ممكن است به سفر كردن يا تغيير حال و هوا و مكان علاقه نشان دهيد.

 

 متولد اردیبهشت

این کارت نشان مي دهد كه شما ممكن است در مسائل مربوط به پرسشتان دچار نااميدی شويد. موانعی كه اكنون با آنها مواجه می شويد ممكن است دايمی يا موقت باشند، ولی احتمالا رويهمرفته مسير متفاوتی را طی خواهيد كرد. اگر اين مانع را از خود دور كنيد، به زودی موفقيت كاملی نصيبتان می شود.

 

 متولد خرداد

این کارت تا حدودی كارت مشكل سازی است كه هشدار می دهد شخص سومی ممكن است وارد روابطتتان شده و روی آن تاثير بگذارد.

اين كارت نشان دهنده يك «مثلث عشق» است. يك شكاف و جدايی، احتمالا از نوع موقت امكان پذير است. اين كارت با جدايی مرتبط است، ولی بيشتر به شخصی (نه لزوما يك عاشق) اشاره دارد كه در روابطتتان مداخله می كند.

 

 متولد تیر

این کارت، يك كارت مهم است كه نشان می دهد پاداش خواهيد گرفت و مشكلات اخيرتان راه را برای خوشبختی، اقبال مساعد و موفقيت باز و هموار می سازند! از خوشبختی و اخبار خوبی كه اين كارت برايتان می آورد، لذت ببريد.

 

 متولد مرداد

این کارت نشان دهنده آن است كه در مسائل مربوط به پرسشتان، موفقيت تنها در صورتی بدست می آيد كه عاقل و محتاط باشيد. سعی کنید همیشه از كارهای عجولانه پرهيز كنيد! خبرهای خوشحال کننده مادی و چشم گیر برای شما در راه است.

 

متولد شهریور

این کارت نشان می دهد كه شخصی اخبار به طور كلی از نوع منفی می آورد، ولی اهميت آنها كم است. ممكن است اخبار بدی دريافت كنيد، ولی تاثير زيادی روی نتيجه كارتان نخواهد داشت!

 

 متولد مهر

این کارت نشان دهنده يك شانس مثبت است! هر چند اين شانس اغلب از نوع مالی است، ولی به طور كلی اين كارت نشان دهنده موفقيت در زمينه های مختلف است. پيام ديگر این کارت رسيدن به قله های موفقيت در مسائل مربوط به پرسشتان است. پس نهايت سعی تان را بكنيد تا به موفقيت های بزرگ برسيد.

 

 متولد آبان

این کارت نشان می دهد كه به سادگی دچار سوء تفاهم می شويد. ممكن است اكنون با مشكلاتی در زمينه روابط، مشاجرات و مخالفت ها مواجه باشيد. اين كارت جدايی است، ولی اين جدايی هميشه طول نمی كشد. در حقيقت، احتمال آشتی خيلی زياد است.

 

 متولد آذر

این کارت، كارت عشق و خوشبختی است! اين كارت نشان دهنده يك رابطه موفق و پيشنهاد بلند مدت است. شانس دومی به شما داده می شود، بنابراين از آن استفاده كنيد و لذت ببريد! اين كارتی است كه نشان می دهد شانس در حال روی آوردن به شما است.

 

 متولد دی

این كارت تغيير مثبت است. اخبار خوبی در ارتباط با مسائل مربوط به پرسشتان دريافت خواهيد كرد و احتمال دارد يك هديه ارزشمند به شما داده شود!

اين يك آغاز خوب است. به آنچه می خواهيد، دست پيدا خواهيد كرد! شانس خوب به شما روی خواهد آورد. يك ستايشگر داريد.

كسی كه توجه صميمانه ای به شما دارد و او احتمالا شخصی است كه در موردش داريد فكر می كنيد. اين شخص صادقانه به شما توجه می كند.

 

 متولد بهمن

این کارت نشان دهنده موفقيت و كمک مثبت از سوی ديگران است! به سوی مسائل مرتبط با پرسشتان حركت می كنيد.

 

متولد اسفند
این کارت نشان دهنده يك شخص جوان است كه ممكن است منفی يا حسود باشد. او ممكن است بسيار باهوش و ماهر در سخن باشد. شما با زیرکی مراقب خودتان و اموالتان باشید. هوشمندی شما همیشه باعث درخشش شما شده است.

 

یک خبر عاشقانه برای  این هفته

فروردین

يك هديه كوچك که می‌تواند گره‌گشای مشكل بزرگی باشد… .

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

 اردیبهشت

فردا یکی از دوستانتان خواسته یا ناخواسته به استحکام رابطه شما کمک می‌کند.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

خرداد

تعلقات عاطفی که نسبت به شخص خاصی دارید‌، فردا بزرگتر از آن چیزی که هست به نظر می‌رسد.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

 تیر

فردا شما شانس دیدن چیزهایی را از رابطه خود دارید که معمولاً خارج از دسترس شما بوده‌اند. فردا بسیاری از حقایق آشکار می‌شوند.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

 مرداد

فردا می‌تواند برای شما روزی باشد که اتفاقات عاطفی‌ای که در گذشته برایتان اتفاق افتاده دوباره برایتان یاد‌آوری شود.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

شهریور

فردا از رقيبان سبقت خواهی گرفت؛ بنابراين امكان موفقيت تو در اين رابطه زیاد‌تر می‌شود.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

 

 مهر

فردا طرف مقابل در برخی مسائل کوتاه خواهد آمد. ممكن است اين كوتاه آمدن در اثر يك تدبير و دوراندیشی خردمندانه اتخاذ شده باشد.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

 آبان

فردا در رابطه ای قدم خواهی گذاشت که احساس رضایت تو را در بر خواهد گرفت. از آن لذت ببر.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

 آذر

فردا بايد عشق و علاقه را بدون تعارف و ملاحظه نثار كرد.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

 

 دی

فردا برایت روشن می‌شود که با کسی هستی که صميمی و پاك هست.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

 بهمن

يك رابطه عاشقانه يا يك دوستی صمیمانه در حال شكل‌گيری است.

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

 اسفند

فردا یک اتفاق هیجان‌انگیز تو را وارد ماجرای عاشقانه‌ای جذاب می‌کند.

 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان