instagram

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

فرازی به آینده با طالع بینی جذاب و خواندنی هفتگی Tarot of the universe تاروت کائنات برای داشتن حس خوب و انگیزه ای بالا برای درک نعت های الهی و لذت بردن از لحظه لحظه هایی که به ما بخشیده شده است!!

هفته سوم تیرماه گرم برهمه دوستان عزیز نازوب پر از عطر الهی و نسیم بهشتی

 

تاروت کائنات فروردین

هفت شمشیر
پنهان کاری
– از یک وضعیت مشکوک بر حذر باشید
– نادرستی و پنهانکاری در کار یا اطراف
– جاسوسی کردن وضع دیگران
– زنگی کردن در کاری که هیچ نتیجه ای برای شما نخواهد داشت

در حالت اول این کارت به مفهوم آن است که شما از چیزی فرار می کنید. شاید از یک تعهد، مسئولیت، کار زیاد، دردسر و… در مواقعی می بایست با آنچه که لازم است روبرو شد. آیا چه کسی نقش یک گرگ را بازی می کند؟ شما یا دیگری؟
به هر حال انتخاب این کارت بروز مشکلاتی را پیش بینی می کند که می بایست با اقداماتی پیشدستی نمود. در صورتی که با وضعیت بحرانی یا دشمنان و اشخاص مشکل ساز سروکار دارید و در عین حال خواهان پیروزی و دفاع از حقوق خود هستید، می بایست با مهارت و زیرکی راه حلی بیابید که خارج از انتظار و ترتیب همیشگی باشد. تا وقتی فرصت باقی است آنچه که می توانید انجام دهید و از میدان کنار نکشید.

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

تاروت کائنات اردیبهشت

این کارت پاسخ نیت شماست: حاکم جام
پدرانه – علاقه به امور معنوی
– شخصیتی پدرانه و حمایتگر آماده قبول مسئولیت
– شخصی که در امور اجتماعی ، خدمات انسانی یا روانشناسی فعالیت دارد
– مهارت در قانون و تجارت

حاکم جام در این رابطه به شما پیشنهاد می کند که نقش یک رهبر خیرخواه و دلسوز را به عهده بگیرید تا بتوانید وضعیت موجود را اداره نمایید. با نیروی مقتدر ولی آرام پیش بروید. در بحران ها سر خود را بالا نگاهدارید و مسئولانه قدم بردارید. تجربیات به شما آموخته اند که چیزها همیشه آنگونه که به نظر می رسند، نیستند. کنترل وضعیتهای عاطفی و موضوعات خانوادگی را در دست بگیرید.

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

تاروت کائنات خرداد

نه سکه
رفاه مالی و معنوی
– افکار و علائقی که بدرستی هدایت شده اند
– در یافت یک حکم یا مدرک
– بانویی که به تنهای به پول و ثروت زیادی دست میابد

موفقیت دلپذیری که برای شما در جریان است مراحل مختلف تعهد، زحمت، انضباط، یادگیری و برآورد را طی نموده است و شما به مرحله متعالی تری قدم می گذارید. هم اکنون زمانی است که می توانید آرزوهای متعالی برای روح خود پدید آورید.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

تاروت کائنات تیر

دلاور چوبدست
مسافر – مرد جوان
– مردی فعال و بی پروا مغرور و پر حرارت
– تغییر مکان
– جابجایی

با شهامت پیش بروید و کهنگی و فرسودگی را پشت سر بگذارید. حال زمانی است که حتی وضعیت های دشوار نیز برایتان در جهت سازنده پیش می روند. دلاور چوبدست مسافرت، بهبود کارها و تغییرات سازنده را نوید می دهد.
دلاور چوبدست ضمنا می تواند ورود شخصی پرشور و ماجراجو به زندگی شما باشد. هدیه ای را که عالم هستی به شما ارزانی می دارد دریافت کنید ولی به آن وابسته نباشید!

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

تاروت کائنات مرداد

این کارت پاسخ نیت شماست: چهار شمشیر
رهایی از غم – آرامش
– استراحت پس از یک دوره کشمکش
– از نگرانی بیرون آمدن
– رهایی از رنج

لازم است تا از یک زخم یا رنج کهنه شفا یابید. گذشت زمان تمام زخمها را شفا می بخشد. داشتن مکان و موقعیتی مناسب برای تجدید قوای جسمانی، روحی و احساسی شما کمک بزرگی است.
از ارتباط داشتن و معاشرت با افراد دشوار یا مسائل پیچیده دوری کنید. هم اکنون زمان شرکت در فعالیت ها، روابط و اقدامات مهم نیست. عقب نشینی از مشکلات در این مرحله فرار از مسئولیت نیست بلکه نیازی برای جمع آوری نیرو و تمرکز است. نیاز است قدری آرام بگیرید. من در وجود خود احساس صلح و آرامش می کنم.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

تاروت کائنات شهریور

سه سکه
مذاکره و تایید
– موفقیت از طریق تلاش و کوشش
– موفقیتی که مستلزم تایید و تصویب دیگران باشد
– انجام مرحله اولیه کار و مذاکره برای مراحل بعدی

وضعیتی ویژه، آمادگی شما را برای کار مداوم، مطالبه می کند. هم اکنون زمانی است که تمام تلاش ها و انرژی های خود را صرف انجام کاری می کنید که نسبت به آن احساس مسئولیت و اشتیاق دارید. سه سکه یک کارت مثبت در جهت پیشرفت شخصی است و نمایانگر بکارگیری کامل انرژی خلاقی است که از بدن، فکر و روح شما سرچشمه می گیرد.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

تاروت کائنات مهر

برج
بهم خوردن نقشه ها
– اتفاق غیره منتظره
– سقوط از مقام
– فهمیدن یک جریان به طور ناگهانی
– ضربه ناگهانی

شما در شرف یک جریان تبدیلی نیرومند و قریب الوقوع هستید. آنچه را که قصد دارید به آن بیاویزید، بوسیله این قدرت دگرگون کننده، ویران خواهد شد. ویرانی وضعیت های فرسوده ای که مانع رشد واقعی شما می گردد یک جریان شفادهنده را در سراسر ارگانیسم بدن شما آغاز می کند. اینکه دیگران را مورد سرزنش قرار دهید کاری از پیش نمی برید. با پذیرش مسئولیتی جدید، خواهید توانست دوباره اقتدار خود را در دست بگیرید

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

تاروت کائنات آبان

نه جام
رسیدن به مراد – رضایت
– آينده درخشان
– آرزويي كه ممكن است براورده شود
– سلامتي جسمي
– وفور
– خوشحالی و شادمانی

رویای شما به حقیقت می پیوندد. یک خوش اقبالی قابل ملاحظه زندگی شما را نظم می بخشد. قدر آنچه را که دارید بخوبی بدانید و مسئولیت هایی را که با این موفقیت در مقابل شما قرار می گیرند، با خوشرویی پذرا باشید.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

تاروت کائنات آذر

خورشید
موفقیت – خوشبختی
– خوشبختی و سعادت
– یک ازدواج خوب
– تکامل در هنرها و علوم
– شکوفایی استعدادها

الهه ی خورشید برای شما پیام آور نور و شادی است و اینکه آرزوهایتان بوقوع می پیوندند. در آنچه که تقبل کرده اید از کامیابی بی نظیری برخوردار خواهید شد.
در زمینه ی کاری و هنری، فرصت بی همتایی است. کارهای خلاق، ذهن را همانند حواس متمرکز نگاه می دارد.
اگر ازدواج نکرده اید، زوج مناسب خود را بازخواهید یافت و به شکوفایی خود کمال خواهید بخشید

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

تاروت کائنات دی

هفت چوبدست
فائق شدن بر موانع
– یک تغییر سازنده در زمینه شغلی یا تحصیلی که مستلزم رقابت و مبارزه است. (موفقیت در کنکور)
– با تحمل مشکلات، بر دشمن یا رقیب فائق می شوید

نیروهایی برخلاف اندیشه و نقشه های شما عمل می کنند. مبارزه ای که جریان دارد امری اجتناب ناپذیر است و مشکلاتی با خود بهمراه خواهد داشت. اکنون زمان واگذاری نیست. از ارزش ها و باورهای خود در تمام مراحل دفاع کنید. به ویژه اگر زمان و انرژی زیادی در آن وقف نموده اید.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

تاروت کائنات بهمن

یک سکه
توانایی – سرمایه
– طلا ، کادو ، پول بزرگ
– آغاز موفقیت آمیز برای پیشنهادات مالی و تجاری
– شروع ثروت و امنیت مالی

نسبت به اقدام هر عملی که در اندیشه ی آن هستید این کارت به شما پاسخ مثبت می دهد. منتظر چه هستید؟! قدم بردارید و پیش بروید. اگر یک موقعیت تجاری یا سرمایه گذاری ایجاد شده است از آن به بهترین وجه استقبال کنید. این کارت به شما توصیه می کند تا مهارت های جدید خود را گسترش دهید و مسئولیت های Financial and professional مالی و شغلی جدید را به عهده بگیرید. بکار انداختن سرمایه هایتان در این زمان به شما آزادی و قدرت می بخشد.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

تاروت کائنات اسفند

چهار چوبدست
به ثمر رساندن یک فکر
– جشن و سرور
– تکمیل کار یک ساختمان یا خانه سازی
– رفتن به تعطیلات خوش
– شروع همکاری موفق
– نامزدی

حرکتی مثبت و خوش یمن راه خود را به زندگی شما باز می کند و به محیط خانه و خانوادگی گرمی و نیرو می بخشد. قبل از آنکه تازه ها بتوانند ظهور نمایند، کهنه ها می بایست رخت بربندند. هم اکنون زمانی است که می توانید شادی های خود را جشن بگیرید و از ثمرات رنج و زحمت خود برخوردار شوید.

این شور و شوق به افراد خانواده نیز انتقال می یابد.
بزودی ورود میهمانان و یا مسافران مورد استقبال قرار می گیرد. تغییرات خواه در زمینه شغلی و خواه در ارتباط با محل سکونت و یا پیشنهاد ازدواج، شادی و هیجان به ارمغان می آورد.وقت پر برکت کنونی را مغتنم شمارید.

 

 

طالع بینی هفتگی قهوه پرطرفدارترین فال بااشکال داخل فنجان برای متولدین هر ماه

 

فال قهوه فروردین با نازوب

* خط کج: دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب
* پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید
* گاو: فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

فال قهوه اردیبهشت با نازوب

* پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
* اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.
* سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

فال قهوه خرداد با وبسایت نازوب

* هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
* پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.
* شمشیر: مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

فال قهوه تیر با پورتال جامع نازوب

* میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
* صندلی: محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
* خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

فال قهوه مرداد با مجله نازوب

* داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.
* فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
* انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

فال قهوه شهریور در وبگردی نازوب

* کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
* چاقو: طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت
* سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

فال قهوه مهر با سایت نازوب

* بینی: قدرت تشخیص – حس فعال
* تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
* فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

طالع بینی قهوه آبان با نت گردی نازوب

* هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.
* کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
* دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

ادعیه هفتگی آذر با سایت نازوب

* دود: گرفتاری – مشکلات – سختی
* چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، Obedient to fate مطیع سرنوشت باشید.
* پرده: کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

فال هفتگی دی در پایگاه تفریحی نازوب

* گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
* کتاب: گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر
* فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

طالع بینی بهمن با وبسایت نازوب

* دست های دراز: حماقت – اشتباه – بی اعتقادی
* گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.
* تخت: به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

 

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه

 

فال و طالع بینی ته تقاری فصلها اسفند ماه با سایت نازوب

* مربع: میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق
* خیمه: تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.
* تیر و کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

 

هفته ای سرشار از موفقیت، کامروایی و شادکامی برای تک تک شما عزیزان آرومندیم. گروه تفریحی نازوب.

 

فراسوی زمان با طالع بینی هفتگی قهوه و تاروت هفته 3 تیرماه
Beyond time with the weekly astrology of coffee and tarot in the week of July 3rd


برچسبها: ،

بیوگرافی هنرمندان