ما را دراینستاگرام دنبال کنید

دانلود آهنگ عشقولانه دپ مال خود من باش امیر قمی با متن

دانلود آهنگ عشقولانه دپ مال خود من باش امیر قمی با متن

ای عشق بدان فقط بی تو می مییییررررررممممم

مال خود من باش
دلتو بسپار به دلم
قلبمو میدم جاش
بدجوری میخوامت
غیر من هر کی که گفت دوست دارم
گوش نده به حرفاش
مال خود من باش
مال خود من باش
سفید شدن تار موهام دیدی

You saw the whitening of my hair

خراب شدن آرزوهام خندیدی
غمت چکار کرده باهام
غمت چکار کرده باهام
چقدر بهم میومدیم
به قلبم ضربه ی محکمی زدی
ای بابا چی شد یهو بهم زدی
چی شد یهو بهم زدی
حالا برگشتی بعد سه سال
کی به کی میگه بی معرفت
کی به کی میگه تو سنگ دلی
کی باید از کی بخواد معذرت

دلبر نازم بیا که من جلو همه بهت بنازم

Sweetheart, let me play for you in front of everyone

بیا عزیزم نزار که من زندگیمو بازم ببازم
دلبر نازم دلبر نازم
جوونیمو ازم گرفت وقتی دستای عشقمو گرفت
رفت و تو بغلش آروم گرفت
رفت و تو بغلش آروم گرفت
چقدر بهم میومدیم
به my heart قلبم ضربه ی محکمی زدی
ای بابا چی شد یهو بهم زدی
چی شد یهو بهم زدی
حالا برگشتی بعد سه سال
کی به کی میگه Ignorant بی معرفت
کی به کی میگه تو سنگ دلی
کی باید از کی بخواد معذرت


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان