ما را دراینستاگرام دنبال کنید

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

مجموعه : معما و تست هوش
تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

نمونه هایی از معماهای چوب کبریت را در این بخش از سایت نازوب گردآوری کرده ایم. معما یا پازل چوب کبریت یکی از چالش برانگیزترین پازل ها می باشد. در این مقاله 10 نمونه از معماهای چوب کبریت را آورده ایم. با انجام آن ها در کنار دوستان، بهترین لحظه ها را برای خود رقم بزنید.

 

پازل شماره 1 چوب کبریت : با 4 حرکت تیر (پیکان) بزرگ را بشکنید و به دو تیر کوچک تبدیل کنید

 

چالش – این پیکان بزرگتر را به 2 تیر کوچکتر شبیه به هم تقسیم کنید. 2 پیکان جدید باید نسبت یکسانی داشته باشد.

 

قانون – شما می توانید فقط 4 چوب کبریت را جابه جا کنید.

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

با 4 حرکت تیر بزرگ را به دو تیر کوچک تبدیل کنید

 

پازل شماره 2 چوب کبریت : شکل را به 3 مربع با اندازه های مشابه تبدیل کنید.

 

قانون – شما می توانید تنها 5 چوب کبریت را جابه جا کنید.

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

شکل را به 3 مربع با اندازه های مشابه تبدیل کنید.

 

پازل شماره 3 چوب کبریت : پلی بین خشکی و جزیره بسازید!

 

شما در جزیره ایستاده اید و می خواهید به جزیره بروید. هیچ پل بین سرزمین و جزیره وجود ندارد. شما فقط دو چوب کبریت دارید و هیچ چیز دیگری برای ایجاد پل بین خشکی و جزیره وجود ندارد. یک چوب کبریت برای ایجاد یک پل کوتاه است. چگونه پل احداث خواهید کرد؟

 

ممکن نیست. چون چوب کبریت به دلیل عدم پشتیبانی از یک طرف سقوط می کند. 

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پلی بین خشکی و جزیره بسازید

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

قرار دادن یک چوب کبریت برای پل کوتاه است

 

پازل شماره 4 چوب کبریت : با جا به جایی 3 چوب کبریت برج را وارونه کنید.

 

این یک پازل چوب کبریت بسیار جالب است که در آن شما باید برج را بدون تغییر ساختار برج وارونه کنید.

حرکت مجاز – 3 چوب کبریت

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

با جا به جایی 3 چوب کبریت برج را وارونه کنید

 

پازل شماره 5 چوب کبریت : پازل چوب کبریت بسازید.

 

2 عدد چوب کبریت را حرکت داده و یک چوب کبریت را بردارید تا جواب 1 داده شود.

 

گیج شده اید!

خارج از چارچوب فکر کنید! متفاوت فکر کنید!

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پازل چوب کبریت بسازید

 

پازل شماره 6 چوب کبریت : پازل خانه را بچرخانید.

 

این یک پازل بسیار جالب است!

شما باید فقط یک چوب کبریت را جابجا کنید و خانه را از سمت شرق به سمت غرب بچرخانید.

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پازل خانه را بچرخانید

 

پازل شماره 7 چوب کبریت : با حرکت 2 چوب کبریت یک معادله را حل کنید.

 

آیا می توانید فقط 2 چوب کبریت حرکت دهید و این معادله را به صورت درست حل کنید.

2 راه حل برای این شکل وجود دارد.

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

با حرکت 2 چوب کبریت یک معادله را حل کنید

 

پازل شماره 8 چوب کبریت : ساخت 4 مربع یک اندازه

 

با برداشتن 4 چوب کبریت از این شکل، 4 مربع به اندازه مساوی بسازید.

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

ساخت 4 مربع یک اندازه

 

پازل شماره 9 چوب کبریت : صندلی را برگردانید

 

صندلی روی زمین افتاد، شما باید صندلی را به حالت اولیه برگردانید.

 

قوانین  – شما می توانید فقط 2 چوب کبریت را جابجا کنید.

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

صندلی را برگردانید

 

پازل شماره 10 چوب کبریت : صندلی را از راست به چپ بچرخانید.

 

صندلی را از جهت راست به جهت چپ بچرخانید.

قانون – فقط 2 چوب کبریت را می توانید جابجا کنید.

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

صندلی را از راست به چپ بچرخانید

 

پاسخ پازل شماره 1 :

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پاسخ پازل شماره 1

 

پاسخ پازل شماره 2 :

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پاسخ پازل شماره 2

 

پاسخ پازل شماره 3 :

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پاسخ پازل شماره 3

 

پاسخ پازل شماره 4 :

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پاسخ پازل شماره 4

 

پاسخ پازل شماره 5 :

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پاسخ پازل شماره 5

 

پاسخ پازل شماره 6 :

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پاسخ پازل شماره 6

 

پاسخ پازل شماره 7 :

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پاسخ پازل شماره 7

 

پاسخ پازل شماره 8 :

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پاسخ پازل شماره 8

 

پاسخ پازل شماره 9 :

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پاسخ پازل شماره 9

 

پاسخ پازل شماره 10 :

 

 

تست هوش پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

پاسخ پازل شماره 10

 

مطالب مرتبط :

تست و معماهای جنایی و هیجان انگیز همراه با پاسخ

5 معما و تست هوش تصویری برای تقویت سلول های خاکستری مغز

معماهای جنایی و مرموز + جواب


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان