moharam

الگو و آموزش دوخت شلوار مجلسی زنانه گرلاوین زیبا و لاکچری

الگو و آموزش دوخت شلوار مجلسی زنانه گرلاوین زیبا و لاکچری
  • الگو و آموزش دوخت شلوار مجلسی زنانه گرلاوین زیبا و لاکچری

 

سلام به دوستان گل و علاقمند به خیاطی و دوخت و دوز. در این بخش با الگو و آموزش دوخت شلوار گرلاوین زنانه مجلسی و بسیار شیک با شما همراه هستیم.

شلوار های دوخته شده به روش گرلاوین بسیار زیبا هستند و اگر از اندازه های دقیق استفاده نمایید میتوانید یک شلوار راسته زیپ دار مجلسی بدوزید.

در آموزش الگوی شلوار زنانه به روش گرلاوین فاق شلوار بلند در نظر گرفته شده است. در صورتی که بخواهید فاق شلوار کوتاه باشد حتما در اندازه ها فاق را کوتاه در نظر بگیرید.

اندازه گیری در الگوی شلوار زنانه راسته مجلسی

قد شلوار: از سمت پهلو از گودی کمر تا روی قوزک پا اندازه بگیرید.
دور باسن بزرگ: برای این اندازه دور تا دور باسن را بدون اون ۱ انگشت اندازه می زنیم.
در خانم هایی که دارای شکم هستند متر را در جلو به سمت بالا یعنی ناف و روی شکم هدایت کنید .
دور باسن کوچک: معمولا ۴۹ سانتی متر پایین تر از کمر رو کمر شلوار.
کمر: نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببندید و اندازه بزنید.
دور تا دور کمر به صورت کیپ اندازه گرفته می شود.
فاق: فاصله خط کمر تا بین دوپا را اندازه گیري کنید.
قد زانو: از جلو سر متر را روي بند کمر قرار دهید و با دست تا باسن و از آنجا تا زیر کشکک زانو را اندازه بگیرید.
گشادی دور زانو: دور زانو را به طور آزاد اندازه بگیرید.
دم پا: دمپا را معمولا ۱۹ در نظرمیگیرند.
برای اندازه دم پا به اندازه دلخواه متر را دور مچ بگذارید تا اندازه دم پا را ببینید.

 

آنتی ژامپ و آنفورشور در الگوی شلوار زنانه به روش گرلاوین

در آموزش دوخت شلوار زیپ دار دو اصطلاح مهم آنتی ژامپ و آنفور شور داریم. برای اندازه گیری آنتی ژامپ در حالتی که پاها باز و کشیده است بایستید. یک سر متر را وسط پا قرار دهید و سر دیگر را به حالت آزاد تا نقطه قد اصلی شلوار اندازه بگیرید.

آنفور شور به فاق شلوار می گویند. برای اندازه سر متر را از روی خط کمر در وسط جلو شلوار قرار داده و آن را از میان پا عبور داده تا وسط پشت اندازه میزنیم.

الگوی قسمت جلوی شلوار زنانه به روش گرلاوین

 

برای آموزش رسم الگوی جلوی شلوار زنانه به اندازه قد شلوار راسته مجلسی که می خواهیم از سمت چپ خطی عمود رسم می کنیم که خط پهلو نامیده می شود. به اندازه یک چهارم اندازه دور باسن بزرگ افقی از بالا و پایین به خطی که کشیده بودیم عمود می کنیم.

تا اینجا خیلی ساده توانستیم الگوی جلوی شلوار به روش گرلاوین را رسم کنیم. به خط افقی بالایی خط کمر گفته می شود.و به خط افقی پایینی خط مچ گفته می شود.

از خط کمر به اندازه بلندی باسن بزرگ پایین می آییم و خطی افقی رسم می کنیم. به اندازه یک چهارم باسن بزرگ از خط کمر اندازه می گیریم و به عنوان فاق شلوار علامت می زنیم.

از قسمت بالا سمت چپ کادر( تقاطع خط کمر و خط پهلو) به اندازه دو سانتی متر داخل می آییم و از این نقطه به خط باسن بزرگ در تقاطع خط پهلو یک هلال می زنیم.

فاصله وسط شلوارو خط پهلو را نصف می کنیم و به این اندازه خطی عمود بر خط مچ می کشیم که به آن خط پنس می گویند. به خط پنس بعد از کنترل کمر نیاز خواهیم داشت.

کنترل کمر و فاق شلوار

در روش گرلاوین آموزش کنترل کمر و فاق شلوار زنانه ساده است. کافی است یک چهارم دور کمر را به اضافه یک کنیم و جواب را روی الگوی خط کمر چک می کنیم. باقیمانده از اندازه کمر اندازه پنس را به ما میدهد.

این اندازه را روی خط پنس از دو طرف خط پنس علامت گذاشته و به طول ۱۲ سانت پنس جلو را می کشیم. یک هشتم دور باسن بزرگ را با یک دوازدهم دور باسن بزرگ جمع می کنیم. حاصل را بر ۴ تقسیم می کنیم.

این اندازه گشادی فاق جلو شلوار راسته مجلسی می شود. از روی نقطه ای که بلندی فاق را علامت زده بودیم به اندازه گشادی فاق که در بالا بدست آوردیم از کادر الگو بیرون می آییم و خط می کشیم و یک هلال به خط باسن بزرگ می زنیم.

خط اتو در الگوی شلوار زنانه به روش گرلاوین

 

از خط پهلو تا گشادی فاق را اندازیه می گیریم. این مقدار را بر دو تقسیم می کنیم و حاصل را با عدد ۲ جمع می کنیم. این اندازه را از خط پهلو به طرف گشادی فاق علامت گذاری می کنیم. از خط دم پای شلوار علامت گذاری میکنیم. دو نقطه فوق را بهم وصل میکنیم و خطی عمود رسم می کنیم.

قد زانو

از خط کمر به اندازه قد زانو روی خط اتو علامت می گذاریم و خطی افقی می کشیم. نصف اندازه گشادی دور زانو را منهای عدد یک می کنیم. حاصل را مجدد بر دو تقسیم می کنیم. از خط اتو در دو سمت راست و چپ علامت می زنیم. سپس به گشادی فاق و خط باسن بزرگ به صورت هلالی وصل می کنیم.

دور مچ پا

طرز کار فرمول دور مچ پا مانند قد زانو است. یعنی نصف اندازه دور مچ پا را منهای عدد یک می کنیم و حاصل را بر دو تقسیم می کنیم. از خط اتو به این اندازه به چپ و راست علامت می زنیم و به خط زانو وصل می کنیم.

 

 

الگوی قسمت پشت شلوار

 

در کشیدن الگوی پشت شلوار زنانه به روش گرلاوین برخلاف قسمت جلو از سمت راست کاغذ شروع می کنیم. قد شلوار را به عنوان خط عمودی و یک چهارم دور باسن بزرگ را به صورت افقی رسم می کنیم. مانند آنچه آموزش داده شد خط باسن بزرگ را رسم کنیم.

از خط کمر به اندازه قد زانو علامت زده و خطی افقی رسم کنید. یک چهارم اندازه باسن بزرگ(اندازه فاق) از خط کمر و سمت چپ الگو پایین می آییم و علامت گذاری می کنیم.

گشادی فاق جلو را در دو ضرب می کنیم حاصل گشادی فاق پشت را نشان می دهد. در الگوی شلوار از جایی که برای اندازه فاق علامت گذاشتیم به اندازه گشادی فاق پشت به سمت بیرون علامت می زنیم.

سپس از خط کمر از قسمت وسط پشت شلوار به اندازه ۳ سانتی متر داخل علامت می زنیم. از همین نقطه ۳ سانتی متر بالا می رویم. این فاصله جهت کشیدن نشدن شلوار راسته مجلسی به پایین در نظر گرفته می شود و به آن مرغک شلوار زنانه می گویند.

از گشادی فاق هلالی به این نقطه می زنیم. روی خط کمر اندازه دو سانت از خط پهلو داخل شده و بعد به خط باسن به صورت هلالی صفر می کنیم و بعد ازساسون دو سانت پهلو به مرغک شلوار وصل می کنیم.

قد پنس پشت شلوار

برای آموزش دوخت قد پنس شلوار زیپ دار باید به اندازه یک سوم فاصله ساسون دو سانت پهلو تا مرغک شلوار از وسط شلوار به سمت پهلو علامت بزنیم و خطی عمود تا لبه دم پا رسم می کنیم.

به این خط، پنس شلوار زنانه می گویند. یک چهارم دورکمر را منهای یک می کنیم و روی خط کمر کنترل می کنیم. باقی مانده از کمر ساسون کار را تشکیل می دهد. برای ساسون پشت دقیقا همانند ساسون جلو عمل می کنیم.

دور مچ دم پا شلوار راسته مجلسی زنانه

اندازه دور مچ را نصف کرده و با یک جمع می کنیم. نصف حاصل را از خط اتو به سمت چپ و راست علامت می زنیم و به خط زانو وصل می کنیم. دقت کنید که این فواصل بر اساس دم پای شلوار راسته مجلسی زنانه گفته شده است.

در الگوی روش گرلاوین می توانید خیلی ساده با استفاده از همین آموزش دم پای شلوار را گشاد تر در نظر بگیرید اما به تغییرات اندازه ها در الگو توجه فرمایید. از فاق پشت شلوار ۵٫۱ سانتی متر به سمت پایین می آییم و هلالی به فاق شلوار می زنیم.

نکات تکمیلی الگوی قسمت پشت شلوار زیپ دار زنانه:

 

یک چهارم دور باسن بزرگ برای اندازه قد فاق افراد معمولی است.
در افرادی که شکم دارند قد فاق را منهای ۲ و در افراد لاغرتر با ۲ جمع کنید.
برای اشخاصی که گودی کمر بیشتر از نرمال دارند به جای ۳ می توانید ۴ سانتی متر در نظر بگیرید.
در افرادی که باسنی برجسته دارند به گودترین قسمت خط باسن برش می دهیم و به اندازه ۱ تا ۳ سانت اوزمان می دهیم.
قد پنس پشت مانند جلو در بزرگسالان ۱۲ و در کودکان ۸ سانتی متر در نظر گرفته می شود.

 

مطالب مرتبط

آموزش خیاطی، دوخت شلوار با الگوی متریک

آموزش و دوخت شلوار دم پا گشاد یا بیتلی با الگو/ مجلسی و استریت گردی

مدل شلوار پارچه ای لاکچری و مجلسی زنانه ویژه تابستان

آموزش دوخت انواع شلوار با الگو


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان