تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

در این مطلب از سایت نازوب تعبیر خواب تنگی نفس و خفگی را مرور می‌کنیم. همانگونه کـه می‌دانید خواب هاي انسانها دارای معنای مختلف هستند، برخی خواب ها از اتفاقات خوب یا بدی کـه در آینده اتفاق میوفتد خبر می‌دهند.

 

برخی خواب ها هم پیام هایي درمورد وضعیت حال حاضر مـا دارند، امروز میخواهیم با معانی و تعبیر خواب تنگی نفس آشنا شویم. در ادامه تمام تعابیر مربوط بـه این خواب را مرور خواهیم کرد.

 

دیدن خواب تنگی نفس چه معنایی دارد؟

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان شده اسـت کـه: این تصویر در رویا با یکی از دو مضمونی کـه در پی می آیند سر و کار دارد.

 

با حسی از محیط پیرامون یا ترس‌ها و نگرش‌هاي درونی فرد کـه تهدید از بین رفتن لذت و مسرت فرد در زندگی هستند.

 

احساس این کـه فرد اسیر اراده شخصی دیگر اسـت یا زندانی فشارهای عاطفی و نیازهای شخص دیگری اسـت، ممکن اسـت این تصویر بـه برخی مشکلات و ناراحتی‌ها در خوابیدن اشاره کند.

 

آنلی بيتون مى‌گويد:

 

تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

 

اگر در خواب احساس خفگى كنيد، بيانگر آن اسـت كه مرتكب اشتباهى شده‌ايد كه باعث ناراحتى شـما مى‌گردد.

 

چنانچه خواب ببینید نفس کسی بند می آید، دلالت بر آن دارد کـه بـه دست آوردن موفقیتی کـه حتمی بنظر میرسید با شکست مواجه خواهد شد.

 

هم چنین اگر در خواب مشاهده کنید کـه شخصی نفسش بند آمده، بیانگر آن اسـت کـه در انجام کارهایتان شکست می خورید.

 

لیلا برایت:

اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بکشید، بیانگر اتفاقات وخیم اسـت.

 

تعبیر خواب خفه شدن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كسى وی را خفه كرد، دليل كه غمگين و مستمند شود و بعضى گويند: خفه كردن نيكى عيش اسـت.

 

برايت مى‌گويد:

 

تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

 

اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى قصد خفه كردن شـما را دارد، بيانگر آن اسـت كه در كارهايتان بـه موفقيت مى‌رسيد. چنانچه شخصى را در حال خفه شدن ببينيد، بـه اين معناست كه بايد مراقب توطئه دشمنان باشيد.

 

دیدن خواب خفه شدن در آب

جابرمغربی گوید: اگر بیند کـه در آب غرق شده و بمرد، دلیل کـه در شغل دنیا غرق گردد.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

 

تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

 

غرق شدن یا فرو رفتن در آب بـه معنی بدبختی اسـت یا اگر خواب ببینید غرق می شوید، علامت آن اسـت کـه زیان مالی خواهید دید.

 

روانشناسی خواب تنگی نفس چیست؟

همانطور کـه قبل از این هم گفته شد، این خواب ها در بردارنده تعابیر بسیار گوناگونی هستند. برای درک بهتر مفهوم انها، لازم اسـت کـه انها را بـه طور کامل تحلیل کرده و بـه جزئیات مخصوص هر خواب توجه کنیم.

 

دیدن خواب تنگی نفس به خاطر خستگی

 

تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

 

دیدن ناتوانی در نفس کشیدن در بیشتر موارد نشان دهنده آن اسـت کـه شـما در زندگی واقعی کاملا خسته و ناتوان هستید.

 

شاید در زندگی واقعی خود مسئولیت هاي بسیار زیادی دارید و سخت کار میکنید.

 

دراین حالت، دیدن ناتوانی در نفس کشیدن در خواب هشداری جدی برای شـما و دربردارنده این پیام اسـت کـه شـما باید بیشتر بـه سلامتی خودتان فکر کنید.

 

داشتن استرس قبل از خواب

 

تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

 

استرس یکیدیگر از علت هایي اسـت کـه با دیدن خواب ناتوانی در نفس کشیدن در ارتباط اسـت. اگر از استرس رنج می‌برید و اگر بدلیل انجام دادن کاری تحت فشار قرار گرفته اید، پس احتمالا تجربه چنین خوابی را خواهید داشت.

 

دراین حالت نیز بشما توصیه میکنیم کـه زمانی رابه استراحت کردن و لذت بردن از زندگی خودتان اختصاص دهید.

 

وضعیت نامناسب خواب

هم چنین، اگر در وضعیت نامناسبی قرار گرفته و خوابیده باشید، ممکن اسـت در خواب ببینید کـه قادر بـه نفس کشیدن نیستید.

 

ابتلا بیماری های تنفسی

 

تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

 

همانطور کـه پیش از این هم گفتیم، اگر از بیماری هایي مثل آسم، برونشیت یا هر بیماری تنفسی دیگر رنج میبرید، پس احتمالا در خواب می بینید کـه قادر بـه نفس کشیدن نیستید.

 

دراین قسمت بـه بررسی علت هاي مختلف دیدن چنین خوابی پرداختیم. دربخش بعدی بـه بررسی تعبیر خواب نفس تنگی می‌پردازیم.

 

مسئولیت های بسیار زیاد در زندگی

همانطور کـه در بالا مشاهده کردید، دیدن ناتوانی در نفس کشیدن در خواب می‌تواند نشان دهنده مسئولیت هاي بسیار زیاد شـما در زندگی واقعی باشد.

 

اگر وظایف کاری بسیار زیادی بر عهده شـما باشد و اگر وقت کافی برای انجام کاری نداشته باشید، در نتیجه تحت فشار بسیار زیادی قرار خواهید گرفت. دراین وضعیت، خواب شـما تنها بازتابی از احساس واقعی شـما در بیداری اسـت.

 

موقعیت های پراسترس زندگی

 

تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

 

بعلاوه، دیدن ناتوانی در نفس کشیدن در خواب نشان دهنده عبور شـما از موقعیتی بسیار پر استرس ودر نتیجه احساس ناخوشایند شـما اسـت.

 

شـما در آرامش و صلح با خودتان بـه سر نمیبرید و قادر بـه استراحت کردن و پیدا کردن آرامش درونی خودتان نیستید.

 

این خواب بشما هشدار میدهد کـه باید زمان بیشتری رابه تفریح و استراحت اختصاص بدهید.

 

نگرانی های زیاد درباره زندگی واقعی

یکیدیگر از تعبیر خواب نفس تنگی با مسائل و نگرانی هایي کـه در زندگی واقعی خودتان دارید در ارتباط اسـت.

 

شاید چیزی شـما را نگران کرده اسـت و بهمین دلیل آرامش خودرا از دست داده اید.

 

ناتوانی در روبرو شدن با مشکلات

 

تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

 

هم چنین این خواب ها نشان دهنده ناتوانی شـما در روبه‌رو شدن با مسائل و مشکلاتی اسـت کـه در زندگی واقعی دارید.

 

اگر چنین اسـت، این خواب باید شـما را تشویق کند تا با همه ی مشکلات روبه‌رو شوید ودر جهت حل و برطرف کردن آنها تلاش کنید.

 

بعلاوه باید تلاش کنید تا بر تمامی موانعی کـه سر راه شـما پدیدار می‌شوند نیز غلبه کنید.

 

مطالب مرتبط :

دیدن خواب پیتزا و انواع تعبیر خواب پیتزا

تعبیر خواب دیدن روباه در خواب در اشکال مختلف

تعبیر خواب لاک پشت؛ تعابیر دیدن خواب لاک پشت


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان