دانلود آهنگ احساسی دپ اگه صدبار دل عاشق من و خون بکنی+ متن

دانلود آهنگ احساسی دپ اگه صدبار دل عاشق من و خون بکنی+ متن

دانلود آهنگ احساسی دپ اگه صدبار دل عاشق من و خون بکنی+ متن

 

من تا ابدی ترین ابد دنیا دوستت دارم عشق جانم

 

Download the emotional song Dep if you love me a hundred times and bleed me + text

 

اگه صد بار دل عاشق من و خون بکنی
رو دلم غم بزاری دردم و افسون بکنی
نازکنی عشوه کنی زخم زبونم بزنی
قهر کنی آشتی کنی آتیش به جونم بزنی
نمی گم سنگه دلت
می دونم تنگه دلت
اگه بفروشی من و به این و اون
بیاری اسم جدایی به زبون
بپاشی نمک به زخم دل من
بزنی به سینه سنگ دگرون
نمی گم سنگه دلت
نمی دونم تنگه دلت
اگه هر روز من و از خودت برونی
تو گوشم قصه ی بی مهری بخونی
رو برگردونی نگاهم نکنی
اعتنا به اشک و آهم نکنی
نمی گم سنگ دلت
می دونم تنگه دلت
به زندونه محبت
مستی را تو را می خوام برایت تا بمیرم
اگه صد بار دل عاشق من و خون بکنی
رو دلم غم بزاری دردم و افسون بکنی
نازکنی عشوه کنی زخم زبونم بزنی
قهر کنی آشتی کنی آتیش به جونم بزنی
نمی گم سنگه دلت
می دونم تنگه دلت


بیوگرافی هنرمندان