laghari

کائنات و چگونگی اتصال ما انسانها در دل کهکشان+ کلیپ جذب

کائنات و چگونگی اتصال ما انسانها در دل کهکشان+ کلیپ جذب

کائنات و چگونگی اتصال ما انسانها در دل کهکشان+ کلیپ جذب

 

کیهان، کائنات، کهکشان، کهکشان راه شیری، طبیعت، فضا، کرات آسمانی و تمامی اجرام موجود در این جهان اتمهای بینهایتی هستند که به طرز شگفت انگیزی این جهان هستی را شکل داده اند که ما انسانها نیز جزء بسیار بسیار ناچیز و کوچکی از این اتم های بینهایت هستیم!

در ادامه این بخش شما را دعوت می کنم به متنی زیبا همراه با کلیپی زیباتر در خصوص ارتباط بیولوژیک انسان و کهکشان.

 

ما همه به هم متصلیم:
از نظر بیولوژیکی به همنوعانمان
از نظر شیمیایی به زمین
و از نظر اتمیک به مابقی کائنات

من فکرمیکنم قدرت تخیل طبیعت
خیلی فراتر از قدرت تخیل انسانه
چرا که هرگز به ما اجازه نمیده آروم بگیریم

ما در جایی بینابینی در دل کیهان زندگی میکنیم
جایی که همه چیز بطور کامل در حال تغییر است
اما کاملا تحت الگوها و قوانینی که
اونها رو قوانین طبیعی مینامیم.

من کسی هستم که روی یه سیاره ای ایستاده
در واقع فقط یه ذره خیلی کوچیک،یه نقطه!
و در مقایسه با ابعاد ستاره ها
سیاره ی خودمم یه نقطه بیشتر نیست!
وقتی به همه اینها فکرمیکنی
وقتی به وسعت بی انتهای این فضای خالی فکرمیکنی!
که میلیاردها میلیارد ستاره در اون وجود داره
میلیاردها میلیارد ذره!

زیبایی یک موجود زنده در اتمهاش نیست
بلکه در شیوه کنار هم قرار گرفتن این اتمهاست
کیهان در درون ما ست
ما هم از عناصر ستارگان ساخته شده ایم
ما راهی هستیم که از طریق آن کیهان خودش را بشناسه

در پهنای گسترده ی آسمان
ستارگان خورشیدهای دیگری هستند (برای سیاراتشون)
ما این راه را پیش تر هم پیموده ایم
و برای آموختن بسیاری چیزها در پیش رو داریم

 

کائنات چیست؟ قانون های استفاده از کائنات و رسیدن به آرزوها

چشم سوم چیست؟ آموزش و تمرین های طلایی باز کردن چاکراه

کائنات چیست؟ فلسفه کائنات و قانون جذب


بیوگرافی هنرمندان