تعبیر خواب قلیان، ذغال و سیگار+ تعبیر خوردن و دیدن زغال

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب قلیان، ذغال و سیگار+ تعبیر خوردن و دیدن زغال

قلیان و سیگار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد+ تعبیر خواب ذغال

 

تعبیر و رویاهایی که صبح هنگام به دنبال تعبیر و تفسیر آن هستیم. شاید بتوان 80 درصد پیش بینی روز یا هفته را با خوابهایی که می بینیم و تعبیر می شود متوجه شویم.

تعبیر خواب ذغال قلیان، ذغال خاموش یا روشن، افتادن ذغال روی فرش و زمین

 

 

تعبیر خواب قلیان، ذغال و سیگار+ تعبیر خوردن و دیدن زغال

 

تعبیر خواب زغال از دید محمد بن سیرین

زغال در خواب دیدن، مال حرام است

زغال داشتن، به دست آوردن مال حرام است

زغال بر آتش گذاشتن و آتش را شعله ور کردن، معامله کردن با پادشاه است

با زغال سیاه شدن، غم و اندوهی از سمت پادشاه است

دیدن خاکستر زغال در خواب معنی اش این است که از کار بیهوده خود افسوس و پشیمانی نصیب شما می شود. دنبال خاکستر گشتن و پیدا کردن به معنی پشیمانی همیشگی است.

اگر در آشپزخانه خاکستر دیدی تفسیر این خواب این است که عامل ناراحتی و اندوه شما همسرتان است.

اگر در خواب ببینید که خاکستر بر روی صورت شما است معنی اش این است که دچار شرمندگی شده اید و ممکن است تا رسوایی هم پیش رود.

 

تعبیر خواب قلیان، ذغال و سیگار+ تعبیر خوردن و دیدن زغال

 

سوال و پاسخ تعبیر خواب

در خواب دیدم گرسنه ام و زغال های سرخ و داغی میخورم هر بار با مشت انرا به دهنم میریزم و هربار استفراغش میکنم لطفا جواب اینم بدیین ممنون

معنی خوردن زغال در خواب میل جنسی بالا است و معنی این خواب این می شود که شما که یا با این میل جنسی می جنگید و یا به بدترین شکل آن را تامین می کنید.

آنلی بیتون

 

زغال افروخته در خواب ، دلتنگی و زندگی فلاکت بار است

زغال در حال سوختن ، امید زیادی به زیاد شدن مالتان است

اگر در خواب ببینید که یک خاکستر ار آتش باقی می ماند معنی اش این است که شما یک حس ندامت دارید که ممکن است تا ابد با شما باقی بماند.

دیدن زغال در باربیکیو یا کبا پز معنی اش این است که شما دوست دارید یک موقعیت راحت و لذتبخش را تجربه کنید.

اگر در خواب دیدید که جیی هستید که غیر از زغال و خاکستر چیزی دیگری نیست معنی اش این است که از دست دادن یکی از عزیزانتان شما را خیلی ناراحت می کند.

دیدن زغال خاموش در خواب نشان از موقعیت های سخت و آزار دهنده است.

اگر در خواب خود دیدید که زغالی در حال سوختن است و به شدت می درخشد خوابتان خوب است و به زودی شانس و اقبال به سراغ شما می آید.

خوردن زغال در خواب به این معنی است که شما میل جنسی بسیار بالایی دارید

زغال در حال سوختن هشداری است به شما در انتخاب دوست هایتان.

اگر در خواب ببینیم که با زغال در حال سوختن هستیم معنی این خواب این است که در وجود ما جنبه ای منفی موجود است که به شما ضرر می زند.

اگر در خواب دیدید که زغال روی شما افتاد باید بدانید که حسادت به شما ضربه می زند.

 

تعبیر خواب قلیان کشیدن از نظر مفسران خواب

قلیان نماد و سمبل تخریب است. تخرییبی که در طول زمان و به صورت تدریجی رخ خواهد داد و زندگی را به مرگ تبدیل می‌کند. به طور کلی قلیان نشان دهنده عادت‌هایی است که گام به گام و بسیار آرام و تدریجی زندگی را به نیستی می‌کشانند.

 

تعبیر خواب قلیان کشیدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که قلیان می‌کشید و اهل کشیدن قلیان نباشید گرفتار ناراحتی فکر و خیال می‌شوید.

 

تعبیر خواب تعارف کردن قلیان

 

تعبیر خواب قلیان، ذغال و سیگار+ تعبیر خوردن و دیدن زغال

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید دیگران قلیان می‌کشند و به شما تعارف می‌کنند ولی شما از دود کردن آن ابا و اکراه دارید مشکلی پیش می‌آید که دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می‌شوید. اگر با رغبت قلیان را بگیرید و بکشید خودتان نیز مسئول و مقصر خواهید بود.

 

تعبیر خواب قلیان چاق کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که قلیان چاق می‌کنید دست به کاری می‌زنید که غم می‌آورد. روی هم رفته قلیان تلخ کامی است اما بلا و مصیبت نیست.

 

تعبیر خوابهای سیگار کشیدن

 

تعبیر خواب قلیان، ذغال و سیگار+ تعبیر خوردن و دیدن زغال

 

 

1. تعبیر خواب سیگار کشیدن

اگر در خواب ببینید که سیگار می کشید، معمولا تعبیر آن است که شما سعی می کنید در زندگی واقعی خود احساسات و عواطف تان را سرکوب کنید. شما سعی می کنید برای محافظت از دیگران در برابر واکنش های احتمالی خود احساسات خودتان را پنهان کنید.
شما در نزدیک شدن به دیگران مشکل دارید و به همین دلیل معمولا از آن ها فاصله می گیرید. در این صورت، این خواب به شما هشدار می دهد که پذیراتر باشید و جزئیات بیشتری را با دوستان و خانواده تان در میان بگذارید.

 

تعبیر خواب قلیان، ذغال و سیگار+ تعبیر خوردن و دیدن زغال

 

2. تعبیر خواب سیگار کشیدن با دوستان

 

اگر در خواب ببینید که با دوستان خود سیگار می کشید، تعبیر آن است که باید خودتان را از یک نفر خاص در زندگی دور نگه دارید. شاید بیش از اندازه با کسی وقت می گذرانید اما این فرد کاملا با شما متفاوت است.
اگر با کسی در رابطه هستید، شاید آن فرد تاثیر بدی روی شما دارد و بهتر است این رابطه را پایان دهید. همچنین، شاید دوستانی غیرواقعی دارید و باید حواس خودتان را جمع کنید.

 

3. تعبیر خواب دود تاریک

 

اگر در خواب ببینید که سیگار می کشید و دود تاریکی از سیگار بلند می شود، این خواب نشانه خوبی نیست و تعبیر آن است که در آینده نزدیک مشکلات و دشواری های بسیار زیادی در انتظارتان است.

 

4. تعبیر خواب دود روشن

 

اگر در خواب ببینید که سیگار می کشید و دودی روشن از آن بلند می شود، این خواب نشانه ای از موفقیت و خوشبختی است. اما این موفقیت کوتاه مدت است و مشکلات دوباره سر راهتان قرار می گیرد.

 

5. تعبیر خواب لذت بردن از سیگار کشیدن

 

اگر در خواب ببینید که از سیگار کشیدن لذت می برید، این خواب نشانه ای خوب است. این خواب نماد هماهنگی و صلحی است که در آینده نزدیک منتظر آن خواهید بود.

 

6. تعبیر خواب سیگار کشیدن در مکان ممنوعه

 

تعبیر خواب قلیان، ذغال و سیگار+ تعبیر خوردن و دیدن زغال

 

اگر در خواب ببینید که در جایی سیگار می کشید که سیگار کشیدن در آن ممنوع است، تعبیر آن است که شما دوست دارید چیزی را داشته باشید که به شما تعلق ندارد. همچنین این خواب به این معناست که شما می خواهید کاری را انجام دهید که اکنون غیرممکن است.

 

7. تعبیر خواب سیگار کشیدن دیگران

 

اگر در خواب ببینید که دیگران غیر از شما سیگار می کشند، تعبیر آن است که لذت های غیر منتظره ای در انتظارتان است. در مورد کسی یا چیزی خبرهای خوبی به گوشتان می رسد.

 

8. تعبیر خواب سیگار تعارف کردن به دیگران

 

اگر در خواب ببینید که به کسی سیگار تعارف می کنید، تعبیر آن است که باید زمان بیشتری را به استراحت کردن و تمدد اعصاب اختصاص بدهید.

باید زمانی را برای خودتان پیدا کنید و از قرار گرفتن در موقعیت های پر استرس دوری کنید. ممکن است وقتی خواب سیگار کشیدن را می بینید، احساسات گوناگونی مثل اضطراب و نگرانی، رضایت، کنجکاوی، غرور یا حتی شگفت زدگی را تجربه کنید.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب دود
تعبیر خواب آتش
تعبیر و تفسیر رویای سقف و ستون خانه در خواب

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان