laghari

اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

مجموعه : معما و تست هوش
تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

تست هوش یکی از بهترین راه های تقویت هوش و حافظه است. حل معما و تست هوش های تصویری، عددی، حل جدول و … جالب ترین و مفرح ترین سرگرمی در کنار افزایش اطلاعات در همه ی زمینه ها است.

اینبخش برای عزیزانی که پیچ اینستاگرام با عنوان تست هوش دارند می توانند برای سرگرمی و جذب فالوورهایشان از این معماهای جالب استفاده کنند.

 

تست هوش های تصویری به همراه توضیحات لازم و پاسخ کامل

 

هوش اول:

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

جواب تست هوش اول

 

می شود گزینه A زیرا:

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

تست هوش دوم

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

پاسخ تست هوش دوم:

 

پاسخ تست هوش ریاضی عددی سخت 2: پاسخ گزینه ی C می باشد.

 

: هرگاه عدد سمت چپ قرمز باشد به معنی این است که اشتباه است و باید عوض شود و هنگام تغییر فلش زرد یا روشن می شود و هر گاه عدد سبز باشد تغییر نمیکند و فلش سیاه یا خاموش می شود.

 

بنابراین اگر باهوش و با دقت عمل کنیم، متوجه می شویم که اعداد مربوط به ساعت هستند و چون در ساعت 12 ساعته از 12 بیشتر و دقیقه از 60 بیشتر نداریم، هرگاه عدد بیشتر از آن ها شد تغییر می کند.

 

به عبارت دیگر:

 

در حالت اول 664 یعنی 6:64 و به 7:04 یا 704 تغییر کرده است. در حالت دوم 543 یعنی 5:43 درست است و تغییر نکرد.

 

در حالت سوم 1875 یعنی 18:75 به 19:15 یا 1915 و سپس تبدیل به 12 ساعته یعنی 7:15 یا 715 شده است. حال 2691 یعنی 26:91 به 2:91 و سپس 2:91 به 3:31 یعنی 331 تبدیل می شود.

 

تست هوش سوم

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

مراحل تصویری رسیدن به جواب تست هوش سوم

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

استراتژی حل این تست هوش بسیار جالب می باشد:

 

حل این تست هوش را از کوچکترین عدد یعنی 2 شروع می کنیم. در سمت چپ عدد 2 حداکثر 2 فلش و در سمت راستش حد اکثر دو فلش می توانیم بگذاریم. بنابر این 3 حالت کلی بیشتر نداریم.

 

حالت اول:

 

در سمت چپ عدد 2 دقیقا 2 فلش بگذاریم: در این حالت در سمت راست عدد 2 هیچ فلشی نباید به آن اشاره کند. بنابراین تمام فلش های سمت راستش مشخص می شوند.

 

اگر این دو فلش را قرار دهیم متوجه می شویم که تا اینجا هیچ فلشی به عدد 4 اولی اشاره نمی کند.

 

این در حالی است که کلا 4 خانه خالی دیگر باقی می ماند که هر 4 تا باید به عدد 4 اولی اشاره کنند که حالت زیر رخ می دهد:

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

متوجه می شویم که این حالت اشتباه است و حتی با خود فرض این حالت که در سمت چپ عدد 2 دقیقا دو فلش باید به آن اشاره کند هم تناقض دارد.

 

پس حالت اول در همان ابتدا رد می شود. حالت دوم: در سمت راست عدد 2 دقیقا دو فلش بگذاریم:

 

در این حالت در سمت چپ عدد 2 هیچ فلشی نباید به آن اشاره کند. ب

 

نابراین تمام فلش های سمت چپش مشخص می شوند. و همچنین در سمت راستش کلا 2 خانه خالی داریم پس حالت زیر رخ می دهد:

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

کاملا مشخص است که این حالت اشتباه است و با فرض هم تناقض دارد. پس حالت دوم هم در همان ابتدا رد می شود. حالت سوم: یک فلش در سمت چپ عدد 2 و یک فلش در سمت راستش بذاریم:

 

چون در سمت راست عدد 2 کلا دو خانه خالی داریم. بنابراین باز 2 حالت رخ می دهد: حالت الف: مانند شکل زیر:

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

متوجه می شویم در این حالت برای اینکه عدد 3 ی آخری درست شود باید 3 فلش در سمت چپ عدد 2 بگذاریم که این به ما جواب اشتباه می دهد. پس حالت الف دز همان ابتدا رد می شود. حالت ب: مانند شکل زیر:

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

متوجه می شویم این حالت تا اینجای کار مشکلی ندارد و ادامه می دهیم:

 

می دانیم در ادامه کلا یک فلش می توانیم داشته باشیم و به هر کدام از 3 ها باید دقیقا 2 فلش دیگر اشاره کند.

 

پس در سمت چپ عدد 3 ی سمت راست حد اکثر می توانیم 1 فلش بگذاریم. پس در سمت راستش باید فلش بگذاریم. مانند شکل زیر:

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

باز هم می دانیم در ادامه کلا یک فلش می توانیم داشته باشیم و به هر کدام از 4 ها باید دقیقا 2 فلش دیگر اشاره کند. پس در سمت چپ عدد 4 سمت راست حد اکثر می توانیم 1 فلش بگذاریم. پس در سمت راستش باید فلش بگذاریم. مانند شکل زیر:

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

حال چون دقیقا 3 فلش به عدد 3 ی سمت چپی اشاره کردند. پس باید بقیه فلش ها را طوری بگذاریم که به آن اشاره نکنند. و به راحتی تست حل می شود و شکل زیر حاصل می شود.

 

با حل کردن این تست هوش و قهمیدن راز های نهفته در آن می توانیم تمامی تست هوش های این مدلی را حل کنیم. همچنین باید توجه داشت که با نگاه کردن به سوال می توان تمامی مراحل حل این تست هوش را ذهنی و با سرعت انجام داد.

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

تست هوش چهارم

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

جواب حل معمای تست هوش 4:

 

بله این دو توپ در 4 حرکت به هم می رسند:

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

تست هوش پنجم

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

پاسخ معمای پنجم:

 

پاسخ تست هوش جدید رنگ ها: پاسخ گزینه ی B است زیرا: رنگ قرمز ستون اول حرکت نمیکند. رنگ قرمز ستون دوم هر بار یک حرکت میکند.

رنگ قرمز ستون سوم هر بار دو حرکت میکند. در هر مرحله جای قبلی قرمز سبز و جای قبلی سبز قهوه ای می شود.

 

تست هوش ششم

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

پاسخ:

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

تست هوش هفتم

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

جواب حل معما: یعنی گزینه ی D درست است. روش های حل: روش اول (روش ساده): اگه با دقت به سوال نگاه کنین متوجه میشین که هر شکل خاص در یک خانه خاص از شکل کلی قرار داره. مثلا شکل مثلث فقط توی خونه وسط ردیف بالا میتونه باشه و فلان… پس تا اینجا گزینه A و B و C حذف میشن چون شکل ها توی این گزینه ها از این قانون پیروی نمیکنن. حالا فقط گزینه D و E میمونن که اگه دقت کرده باشین، توی سوال وقتی هر حالت به حالت بعدی تبدیل میشه همه ی شکلا تغییر میکنن ولی توی گزینه E شکل مثلث و لوزی هیچ تغییری نسبت به حالت قبلی نکردن. پس این گزینه هم حذف میشه و جواب گزینه D میشه. اما اگه میخواین دقیقا فرمول کلی حرکت اشکال رو بدونین روش دوم یا روش کلی رو بخونین. روش دوم (روش اصلی): هر شکل اولیه به نحوی خاص حرکت میکند و به هر خانه که میرسد به شکل تعیین شده برای آن خانه در میاید.

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

تست هوش هشتم

 

تست هوش های تصویری مخصوص پیج اینستاگرام و استوری+ جواب

 

پاسخ تست هوش: —–>*<—–*<—–*—–>*—–>|<—–*<—–*—–>*——>*<——

 

تقارن مورد نظر است.

 

امیدوارم با این تست هوش های جالب و تقریبا سخت یه حالی به سلولهای خاکستری مغزتون بدین!


بیوگرافی هنرمندان