falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

پیام تبریک عمر خیام

 

25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی بخاطر شخصیت بزرگ و دانشمند ایرانی عمر خیام همه‌چیزدان، فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و رباعی‌سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی نامگذاری شده است.

 

  • بی تردید یکی از مهمترین ویژگی های فردوسی، زبانِ گیرا، دلنشین، حماسی، غرور آفرین و نغز و ذهنِ خلاق و خیالپرداز اوست.

 

  • زبانِ همه فهم این شاعر نامدار ایرانی، شاهنامه را از آغاز تا امروز و حتی فرداهای دور به سمبل تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان بدل کرد و شاهنامه خوانی بخشی از فرهنگ ایرانیان شد.

 

به همین منظور در این بخش پیام و اس ام های تیریک روز پاسداشت زبان فارسی را گردآوری کرده ایم.

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

هنگام سپیده دم خروس سحری

دانی که چرا همی کند نوحه گری

یعنی که نمودند در آیینه صبح

کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد.

حکیم فردوسی

سالروز بزرگداشت حکیم فردوسی گرامی باد

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

این جهان سراسر افسانه است

جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

  • روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

اشعار روز پاسداشت زبان فارسی

 

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی

بی خردی است

که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام می دهد

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

از جمله رفتگان این راه دراز

باز آمده ای کو که به ما گوید باز

هان بر سر این دو راهه از سوی نیاز

چیزی نگذاری که نمی آیی باز

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست

واژگان ایرانی به تو مدیون اند ای حکیم
ای کاش می دانستی که همیشه در قلب مایی ای حکیم

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

متن های تبریک روز گرامی داشت زبان فارسی

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

عکس نوشته های تبریک روز دانشمند بزرگ عمر خیام

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

افسوس که سرمایه زکف بیرون شد

در پای اجل بسی جگرها خون شد

کس نامد از آن جهان که پرسم از وی

کاحوال مسافران دنیا چون شد

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

مجموعه متن و پیام های ادبی برای تبریک روز زبان فارسی

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

اس ام اس روز پاسداشت زبان فارسی

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

دیدم به سر عمارتی مردی فرد

کو گِل بلگد می زد و خوارش می کرد

وان گِل با زبان حال با او می گفت

ساکن، که چو من بسی لگد خواهی کرد

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد.

سالروز بزرگداشت عمر خیام گرامی باد

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

 

اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان

سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد

و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست

و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت

و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد

این جهان سراسر افسانه است

جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

 

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

 

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی بی خردی است

که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام می دهد

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

ای آمده از عالم روحانی تفت

حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت

می نوش ندانی ز کجا آمده ای

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

روز بزرگداشت حکیم خیام مبارک باد

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد

خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است

ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

دانایی توانایی به بار می آورد، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

گوش شنونده همیشه

در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است

متن پیام رسمی روز پاسداشت زبان فارسی

خرد برترین هدیه الهی است

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است

بی خردی اسارت بدنبال دارد و خرد موجب آزادی و رهایی است

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است

و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

 

2/25 پیام تبریک و اس ام اس روز بزرگداشت فارسی/ عمر خیام

 

از بزرگان تنها رنج هاست که باقی می ماند

جملات مخصوص روز پاسداشت زبان فارسی

 

مطالب مرتبط

 

عکس نوشته های زیبای سخنان حکیم عمر خیام

زندگینامه حکیم عمر خیام/ 28 اردیبهشت + انشاء

بوفون ، اسطوره جوان و جذاب ایتالیا را بشناسید + عکس

اس ام اس های تبریک روز بزرگداشت حکیم طوس(فردوسی)


بیوگرافی هنرمندان