یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

دانلود آهنگ دپ ترکی Yaram Ne Kanar با ترجمه

دانلود آهنگ دپ ترکی Yaram Ne Kanar با ترجمه

دیروز به یاد تو و آن عشق دل انگیز
بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم
در آینه بر صورت خود خیره شدم باز
بند از سر گیسویم آهسته گشودم
عطر آوردم بر سر و بر سینه
فشاندم

 

 

دانلود آهنگ دپ ترکی Yaram Ne Kanar با ترجمه

 

 

Yaram ne kanar ne kabuk bağlar

زخم هایم نه خوب می شود نه خونریزی میکند

 

Giden unutur kalan hep yanar

کسی که میرو د فراموش می کند اما کسی که می ماند همیشه آتش میسوزد

 

Kaçsam kaçamam her yerde kokun var

اگر بخواهم هم نمی توانم عشق تو را فراموش کنم چون در هرجایی بو تو جاریست

 

Sensiz uyandığım kaçıncı günüm

این چندیمن روزی است که وقتی از خواب بیدار می شوم

 

Aynada gördüğüm yorgun yüzüm

و در آینه چهره خسته خودم را می بینم

 

Bana hiç tanıdık gelmiyor inan

هیچ نشانی از خود نمی بینم باور کن

 

Ne kadar oldu gideli bilmiyorum geçen zamanı

نمی دانم چه مدت از رفتن تو می گذرد

 

Zamandan saymadım zaten sensiz geçen her anımı

لحظه هایی که بی تو سپری شد را از عمرم حساب نکردم

 

Hevesim kırık yüreğim buruk

آرزوهایم برباد رفته و قلبم شکسته

 

Ne olacaktık bak ne olduk

قرار بود چی بشیم نگاه کن چی شد

 

Canım istemiyor zoruma gidiyor

اجبار زمان است این زندگی نه میل باطنیم

 

Böyle yaşamak bana ağır geliyor

این گونه زندگی کردن برای من زجر آور است

 

Senden sonra arasamda öncesini

بعد از تو اگر دنبال کسی باشم ابتدا

 

Alıştım acı çekerek almaya nefesimi

عادت کردم که در نهایت نفسهای تلخ باشد

 

Canım istemiyor zoruma gidiyor

اجبار زمان است این زندگی نه میل باطنیم

 

Böyle yaşamak bana acı veriyor

اینگونه زندگی کردن برای من تلخ است

 

Senden sonra arasamda öncesini

بعد از تو اگر دنبال کسی باشم ابتدا

 

Alıştım acı çekerek almaya nefesimi

عادت کردم که در نهایت نفسهای تلخ باشد


بیوگرافی هنرمندان