تعبیر خواب رنگین کمان، تیراژه، قوس و قزح

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب رنگین کمان، تیراژه، قوس و قزح

تعبیرخواب رنگین کمان و دیگر عبارت های آن، قوس و قزخ یا تیراژه

 

 

خوشا به سعادت کسی که خواب های رنگی و آسمانی او نشانه هایی از زندگی خاکی به او می دهد. فلسفه خواب و تعبیر آن بسیار گسترده است.

اما چه بسا انسان هایی هستند که با طینت های پاکی که دارند خوابهای زیبایی می بینند و حقیقت آن در دنیای خاکی آنها تعبیر می شود.

در این بخش شما را به تعبیر خواب بسیار رویایی رنگین کمان دعوت می کنیم. تمامی لحظه هاتون به زیبایی وصف ناپذیر رنگین کمان.

خواب و رویاهایتان در کهکشان راه شیری پرستار و رویایی.

 

 

تعبیر خواب رنگین کمان، تیراژه، قوس و قزح

 

اگر در خواب ببنید که:

 

رنگین کمانی دیدی که رنگش به زردی می زند معنی خواب این است که در آن سرزمین بیماری شیوع پیدا می کند.

 رنگین کمان سبز است معنی خواب این است که در ان منطقه نعمت زیاد می شود.

اگر در خواب دیدی که رنگین کمان قرمز است معنی خواب این است که در آن منطقه روزی مردم تنگ می شود.

 

خواب رنگین کمان لیلا برایت

 

اگر در خواب خود رنگین کمان ببینید معنی خواب این است که روزهای خوبی خواهید داشت چه باران بیاید و چه باران نیاید.
تعبیر خواب رنگین کمان لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود رنگین کمان ببینید معنی خواب شما این است که کارهای خوبی برای شما دارد شروع می شود و شما را به ادامه زندگی امیدوار می کند.

 

 

اگر در سن ازدواج هستید و قصد ازدواج دارید معنی خواب شما این است که به زودی ازدواجی می کنید که برای شما سراسر خوشی و شادی است.

 

خواب رنگین کمان آنلی بیتون

 

اگر در خواب خود رنگین کمان دیدید معنی خواب شما این است که با اتفاقات عجیبی روبه رو می شوید

اگر در خواب دیدید که عاشق رنگین کمان هستید معنی خواب این است که به زودی ازدواج می کنید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دکتر ، و بیمارستان و نوبت رفتن به دکتر زنان طبیب معاینه زنان نسخه دارو

اگر در خواب خود رنگین کمان را در بین درختان دیدید معنی خواب شما این است که به موفقیت زیادی در زندگی می رسید.

 

تعبیر خواب رنگین کمان معبرین غربی

 

اگر در خواب خود رنگین کمان دیدید معنی خواب شما افتادن اتفاق های شگفت انگیز و جالب است.

دیدن رنگین کمان در خواب خوب است و نماد خوشبختی و امید و روشنفکری در زندگی است.

 

 

تعبیر خواب رنگین کمان، تیراژه، قوس و قزح

 

اگر رنگین کمان را بالای درخت دیدید معنی خواب نشانه های مثبتی را به شما نشان می دهد.

 

تعبیر خواب رنگین کمان در شب چیست

 

می دانید که رنگین کمان در شب نمی تواند دیده شود. پس اگر آن را در شب دیدید تعبیرش این است که معجزه ای در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب دیدن رنگین کمان در شب این خواب نشانه این است که آرزوهایتان برآورده خواهد شد حتی اگر این آرزوها بسیار دور از انتظار باشد.

خواب رنگین کمان در خانه

 

دیدن رنگین کمان در خانه در خواب نماد امید، موفقیت، پول، اعتبار و شهرت و رسیدن به آرزوهاست.

این خواب همچنین نماد افکار و اثرات مثبت بعد از انجام کارهای خوب است.

 
گنجی که پای زیباترین رنگین کمان کشف شد! تصاویر
تعبیر خواب چشم رنگی/ تعبیر خواب انواع رنگ های چشم تا چشمک زدن

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان