تعبیر خواب دمنوش و داروهای گیاهی و شیمیایی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دمنوش و داروهای گیاهی و شیمیایی

تعبیر خواب دمنوش، دارو های گیاهی و شیمیایی

 

خواب و رویاهایی که می بینیم هر کدام یک تعبیر و تفسیری دارد. آیا همانطور که در بیداری از مصرف دارو آرامش و بهبودی می گیریم تعبیر دارو و دمنوش هم در خواب به همین تعبیر است؟ 

 

دلیل این که چرا تعبیر برخی از خوابها بر خلاف دنیای حقیقی ما انسانهاست برای من  هنوز جای سوال بزرگی است؟؟!

 

تعبیر خواب دمنوش و داروهای گیاهی و شیمیایی

 

تعبیر خواب دمنوش

 

اگر در خواب دیدید که با دمنوش از دیگران پذیرایی می کنید، سعی دارید احساس گناه خودتان را کم کنید.

اگر متوجه شدید در خواب دمنوش می‌ریزید، بازتابی از حیرت شما در مقابل مشکلات و غم و غصه‌های آتی در خانواده‌تان است.

اگر احساس تشنگی برای دمنوش می‌کنید، یعنی خیلی زود مهمان‌هایی برای‌تان خواهند آمد که سر زده هستند.

 

 تعبیر دیدن یا داشتن گیاه داروئی غم و اندوه می‌باشد (در بعضی از موارد نیز تعبیر آن دشمنی یا بیماری و یا ضرر و زیان گفته شده است).

 تعبیر خوردن گیاه داروئی (اگر برای درمان نباشد) ضرر و زیان می‌باشد (در برخی از موارد نیز غم و اندوه و یا بیماری گفته شده است).

 ولی اگر ببینی گیاه داروئی را برای درمان بیماری خورده‌ای و بهبود پیدا کرده‌ای، تعبیرش سود و خیر و منفعت و خوبی و تندرستی می‌باشد، ولی اگر بهبود پیدا نکردی، تعبیرش ضرر و زیان و یا بیماری است.

تعبیر دور ریختن و دور کردن گیاه داروئی خلاصی و رهائی از چیزهای بدی که در ابتدا به آن اشاره شد، یعنی رهائی از غم و اندوه و دشمنی و….

 

به طور کلی تعبیر خواب تمامی گیاهان دارویی؛ که در اینجا به تعبیر آنها پرداخته شده و موارد بالا از روی تعبیر آن‌ها برداشت شده دارای طعم تلخ و بدی هستند، بنابراین شاید بتوان موارد بالا را در مورد سایر گیاهان داروئی تلخ و بدمزه نیز در نظر گرفت.

 

تعابیر دیدن چای در خواب

 

منوچهر مطیعی

چای خشک در خواب دیدن معنی اش غم و غصه است و میزان این غم به میزان چایی هست که ما در خواب می بینیم.

اگر کسی در خواب به ما چای خشک هدیه دهد معنی خواب این است که باعث ناراحتی ما می شود.

اگر ما به کسی چای خشک هدیه دهیم معنی خواب ما این است که ما باعث ناراحتی او می شویم.

 

اگر چای بخریم و به خانه ببریم معنی خواب این است که خانواده را در غم و ناراحتی خود شریک می کنیم ولی اگر چای را از خانه بیرون ببریم معنی خواب این است که ناراحتی خانواده خود را تسکین می دهیم.

 

چای دم کرده در خواب نشان دهنده محبت و دوستی است و این محبت به مقدار چای بستگی دارد.

 

تعبیر خواب دمنوش و داروهای گیاهی و شیمیایی

 

اگر در خواب ببینیم که روی سفره ای بزرگ نشسته ایم که چاب دم کرده هم در آن هست معنی خواب این است که در خانه ما محیط گرم و همراه با آرامش وجود خواهد داشت.

 

اگر کسی به ما استکان چای تعارف کند ما مورد محبت او قرار می گیریم ولی اگر ما به کسی چای بدهیم ، ما به او محبت می کنیم.

 

اگر استکان چای ار دست ما بیفتد و چای بریزد معنی خواب این است که او ناسپاسی می کند.

 

اگر استکان چای روی دست ما بیفتد و دستمان بسوزد معنی خواب این است که به آرامش و راحتی می رسیم ولی اگر چای روی ما بریزد و نسوزیم به همان اندازه کسی ما را ناراحت می کند.

 

اگر در خواب ببینیم چای تلخ می خوریم معنی خواب ما محبت نابجاست.

 

آنلی بیتون

اگر در خواب خود تفاله چای ببینید معنی خواب این است که در امور عاشقانه و اجتماعی به مشکل بر می خورید.

اگر در خواب دیدید که چای درست می کنید معنی خواب این است که کار اشتباهی انجام می دهید و شدیدا پشیمان می شوید.

اگر در خواب دیدید که چای می ریزید معنی خواب این است که در امور خانوادگی شما دچار مشکل می شوید.

 

اگر در خواب دیدید که دوستان شما چای می نوشند معنی خواب این است که از تفریحات دسته جمعی قبلی خسته می شوید.

اگر در خواب دیدید که هوس چای کرده اید معنی خواب شما این است که مهمانی ناخوانده برایتان می آید و شما را شگفت زده می کند.

 

نان و چای

 

اگر در خواب دیدید که نان و چای را با هم می خورید معنی خواب شما این است که شانس به شما رو می کند و مورد محبت دیگران قرار می گیرید.

در این صورت بهتر است که شما سرمایه گذاری جدیدد را انجام دهید و یا چیز جدیدی بخرید که برای شما سود دارد و با این کار بدون مشکل و استرس پول در بیاورید.

 

تعبیر کلی داروهای گیاهی در خواب

 

اگر در خواب هر گونه داروی زرد رنگی را ببینید معنی خواب شما رنج و سختی و بیماری است.

 

اگر در خواب دیدید که دارو می خورید و حس خوبی از خوردن دارو داشتید معنی خواب شما سلامتی و بهبودی و آسایش است.

اگر در خواب دیدید که داروی بد مزه می خورید معنی خواب شما میتلا شدن به بیماری است.

جابر مغربی

اگر در خواب دیدی که کسی به زن تو دوا و دارو داد معنی خواب این است که صاحب فرزند دختر می شوی.

اگر در خواب دیدی که زنت دارو را نخورد معنی خواب این است کهع صاحب فرزند پسر می شوی.

 

حضرت یوسف بنا به تعبیرخوابهای روایت شده

 

اگر در خواب دیدی که دارو داری و یا می خوری در هر دو حالت این خواب معنی خوبی دارد.

اگر در خواب خود دارید ببینید معنی خواب این است که از دیگران به شما سود می رسد و از غم و سختی خارج می شوید.

 

خط پایانی:

معمولا کسانی که روح سبک و پاکی دارند خواب های آنها را می توان تا صدرصد واقعی دانست به طوریکه برخی از افراد با خوابهایی که می بینن می توانند وقایع آینده ی محدودی را بیان کنند.

 

ارتباط و مراقبه، انسان دوستی، احترام به خود، دیگران، کائنات و تمامی عواملی که باعث بودن ما در این کره خاکی است  اصلی ترین دلیل سازندگی روح پاک است.

رویاهایتان شیرین و رنگارنگ…

 

تعبیر خواب شربت، شربت با عسل، شکر یا سکنجبین
تعبیر و تفسیر دیدن کشمش، گردو و تخمه در خواب
تعبیر خواب حرف د

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان