دانلود آهنگ dusk till dawn از غروب تا سحر زین مالک

دانلود آهنگ dusk till dawn از غروب تا سحر زین مالک

دانلود آهنگ انگلیسی احساسی dusk till dawn از Zayn Ft Sia  با متن و ترجمه

 

 

این آهنگ زیبا برای زبان جویان عزیز بسیار مناسب است. قبل از اینکه متن این آهنگ زیبا را با ترجمه بخوانید گوش کنید چقدر به زبان مسلط هستین😉

 

دانلود آهنگ dusk till dawn از غروب تا سحر زین مالک

 

Not tryna be indie
نمیخوام ازت جدا باشم
Not tryna be cool
نمیخوام حماقت کنم
Just tryna be in this
فقط میخوام توی این رابطه باشم

 

تکرار

Not tryna be indie
Not tryna be cool
Just tryna be in this

Tell me, are you too؟
بهم بگو، تو هم هستی؟
Can you feel where the wind is?
میتونی حس کنی این باد از کجاست؟
Can you feel it through
میتونی حسش کنی
All of the windows
که از پنجره های
Inside this room؟
داخلِ این اتاقه؟

‘Cause I wanna touch you baby
چون من میخوام لمست کنم عزیزم
And I wanna feel you too
و میخوام حست کنم
I wanna see the sunrise
میخوام طلوع خورشید رو ببینم
On your sins just me and you
روی تاریکی های وجود خودم و تو

Light it up, on the run
نشونم بده، یه کاری کن
Let’s make love tonight
Make it up, fall in love, try

But you’ll never be alone
اما تو هیچوقت تنها نخواهی موند
I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا طلوع خورشید کنارت میمونم
Baby, I am right here
عزیزم، من درست همینجام
I’ll hold you when things go wrong
در آغوشت میگیرم وقتی اوضاع خوب پیش نره
I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا طلوع خورشید کنارت میمونم
Baby, I am right here
عزیزم، من درست همینجام
I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا طلوع خورشید کنارت میمونم
Baby, I am right here
عزیزم، من درست همینجام
We were shut like a jacket
ما مثل یه ژاکت به هم چسبیده بودیم

So do your zip
We would roll down the rapids
To find a wave that fits
Can you feel where the wind is?
Can you feel it through
All of the windows
Inside this room؟

 

‘Cause I wanna touch you baby
And I wanna feel it too
I wanna see the sunrise
On your sins just me and you

Light it up, on the run
Let’s make love tonight
Make it up, fall in love, try

But you’ll never be alone
I’ll be with you from dusk till dawn
Baby, I am right here
I’ll hold you when things go wrong
I’ll be with you from dusk till dawn
Baby, I am right here

I’ll be with you from dusk till dawn
Baby, I am right here

 

Gon, give love to your body
برو، به خودت عشق بِوَرز
So, only you that can stop it
این تویی که برای خودت ارزش قائل نیستی
Go, give love to your body
برو، به خودت عشق بِوَرز

But you’ll never be alone
اما تو هیچوقت تنها نخواهی موند
I’ll be with you from dusk till dawn
من از غروب تا طلوع خورشید کنارت میمونم
Baby, I am right here
I’ll hold you when things go wrong

I’ll be with you from dusk till dawn
Baby, I am right here
تکرار


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان