خوابهایی که شما را به آرزویتان می رساند تعبیر خواب های خاص

مجموعه : تعبیر خواب
خوابهایی که شما را به آرزویتان می رساند تعبیر خواب های خاص

خوابهایی که شما را به آرزویتان می رساند تعبیر خواب های خاص

 

خواب و رویایی که می بینیم گاهی نشان از رویدادهای ذهنی روزمره هستند و تنها خوابهایی تعبیر می شود و خبرهایی از آتیه کوتاه مدت به ما می دهد که علاوه بر خاص بودن چه وقت از ماه قمری و چه ساعتی این خواب را دیده اید.
از این لینک می توانید کمک بگیرید و تعبیر خواب تان را بر اساس شبهای ماه قمری بررسی کنید

خوابهایی که نشان دهنده این است که شما به آمال و آرزوهایتان می رسید.

 

خوابهایی که شما را به آرزویتان می رساند تعبیر خواب های خاص

 

خواب رسیدن به آرزوها

 

 

باغ و بستان

خواب های دیدن باغ و بستان به نقل از امام صادق نشانه رسیدن به آرزوهاو کامراوایی است.
اگر باغی سرسبز و پر میوه ببنید زندگی خوب و سرسبزی دارید و به راحتی که موفقیت می رسید.
همچنین دیدن باغ در خواب، زن خوب و فرزند صالح، مال و عیش و نوش است.

 

خورشید و ماه و دیگر سیاره های کهکشانی

 

چه خوابی بهتر از دیدن نورانی و گرمترین عامل این جهان؛ خورشید

 

خوابهایی که شما را به آرزویتان می رساند تعبیر خواب های خاص

 

افراد خاصی که خواب آفتاب و خورشید می بینند معمولا روح های بسیار پاکی دارند. و تعبیر خواب آنها رسیدن به آرزوها، بزرگی و به تعبیری پادشاهی است.

در خصوص دیدن دیگر سیاره های کهکشان؛ ماه نشانه ی وزیر و مدیریت است. سیاره زهره نشانه ی زنی با اقتدار که اگر مجرد باشید با این زن ازدواج می کنید و اگر خانم این خواب را ببیند جایگاه شغلی و اجتماعی او در صدر زن پادشاه می شود.

سیاره عطارد و مریخ در خواب نیز نشانه مهتری و بزرگی است. دیگر ستاره گان نشانه ای افراد با لیاقت و فهیمی هستند که در اطراف شما هستند.

تعبیر خواب آفتاب:

خورشید یا آفتاب در خواب، King پادشاه بزرگوار بود و ماه، وزیر او و زهره زن پادشاه و عطارد، دبیر پادشاه و مریخ، پهلوان پادشاه و ستارگان دیگر لشگر او بود.

 

خورشید و دیدن آن در خواب به حالت های مختلف جذای از این مبحث است. مثلا خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی و … تعبیری متفاوت دارد.

 

گاهی خوابهای ما بر خلاف بد بودن دردنیای واقعی تعبیر خوبی دارد مثل ادرار

 

خوابهایی که شما را به آرزویتان می رساند تعبیر خواب های خاص

 

تعبیر خواب ادرار به نقل از امام صادق:

اگر کسی ببیند در چاهی ادرار می‌کند مال حلالی نصیبش خواهد شد و به اهدافش می رسد.
اگر ببیند در آب ادرار می‌کند فرزندی پیدا می‌کند عالم و دانا که به فرزانگی میرسد!
اگر ببیند ادرارش را کس یا کسانی بخود می مالند دلیلش فرزندی عالم و داناست که مردمان از او تبعیت کنند و پیروش شوند!
اما مدفوع در خواب تعبیر خیلی خوبی ندارد.

 

تعبیر خواب رابطه جنسی و جماع!

 

معنی جماع ، همان نزدیکی و همبستری می باشد . تقریبا خواب تجاوز یا همبستری خوب است هم اگر زن ببیند هم اگر مرد ببیند و نشانه رسیدن به خیر و مقصود و رسیدن به آرزوهایتان است حتی اگر به زن به زور تجاوز شده باشد.

دیدن آب منی در خواب، خواب را باطل می کند. به طور کلی خواب رابطه جنسی رسیدن به آرزوها است.

 

خوابهایی که شما را به آرزویتان می رساند تعبیر خواب های خاص

 

بی شک همه ی افراد یک مدل خواب نمی بینند و برای جزئیات بیشتر از تعبیر خوابهایتان بخش های دیگر تعبیر خواب وب سایت نازوب را دنبال کنید.

مثلا خواب ببینید که:

اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.تعبیر خواب جماع یا تجاوز به خواهر و مادری که مرده اند به معنی آن است که از اموال مرده جیزى به او مى رسد.
اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

اما گر بیننده خواب منی در خواب ببیند خوابش تعبیر ندارد!
اشتباه نکنید که تعبیر خواب تجاوز با رابطه جنسی کاملا متفاوت است.
این چند خواب و رویا و اصل خواب نشانه ی رسیدن شما به موفقیت و آرزوهایتان است.
ما برای اطلاعات کامل تر این بخش را ویرایش می کنیم و خوابهای خاصی که نشان دهنده رسیدن شما به ارزوهایتان است را در این بخش گردآوری میکنیم.

 

نکته پایانی:

سعی کنید قبل از خواب حتما مسواک بزنید، لباس مخصوص خواب بپوشید، رختخوابتان همیشه تمیز و عطر دار باشد. قبل از خواب حتما ذکرهای الهی را بیان کنید حتی گفتن خدایا شکر به دفعات زیاد خوابی شیرین و رویاهایی رنگارنگ به شما می دهد.
پاکی جسم و روح داشتن کار سختی نیست با پیش پا افتاده ترین کارهای روزمره ای بدون هیچ هزینه ای روحی پاک و قلبی آرام داشته باشید.

نگاه پر مهر الهی تقدیم تک تک لحظه هاتون.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان