ramazan
ramazan

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

 

طراوات عطر شکوفه های بهاری از شاخه های خشک و سرما زده زمستان بر همه شما کاربران عزیز نازوب، مبارک باشد. لحظه هایتان به زیبایی عطر گلهای بهاری.

 

مجموعه اشعار، متن های ادبی و زیبای تبریک عید نوروز با تصاویر و عکس نوشته های عرض ادب و تبریک سال نو 1402 و بروزرسانی پروفایل شبکه های اجتماعی.

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

چند گویی که چو هنگام بهار آید

گل بیارید و بادام به بار آید

روی بستان را چون چهره ی دلبندان

از شکوفه رخ و از سبزه عذار آید

این چنین بیهوده ای نیز مگو با من

که مرا از سخن بیهوده عار آید

شصت بار آمد نوروز مرا مهمان

جز همان نیست اگر ششصد بار آید

هر که را شست ستمگر فلک آرایش

باغ آراسته او را به چه کار آید ؟

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

سوی من خواب و خیال است جمال او

گر به چشم تو همی نقش و نگار آید
20 شعر درمورد عید نوروز با مفهومی زیبا

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

بی گندم ِ سبز و سفره می آید،

بی پیغام ِ خموش ِ ماهی از تُنگ ِ بلور

بی رقص ِ عفیف ِ شعله در مردنگی.

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

همراه به درکوبی مردانی

سنگینی بار ِ سال هاشان بر دوش:

تا لاله ی سوخته به یاد آرد باز

نام ِ ممنوع اش را

وتاقچه گناه

دیگربار

با احساس ِ کتاب های ممنوع

تقدیس شود.

در معبر ِ قتل ِ عام

شمع های خاطره افروخته خواهد شد.

دروازه های بسته

به ناگاه

فراز خواهدشد

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد

لبان فراموشی به خنده باز خواهدشد

عیدتان سبز
2

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

عید نوروز می ‏رسد از راه

شادی از روی خانه می‏بارد

پدرم با چه دقتی دارد

بوته ‏های بنفشه می‏کارد

مادر مهربان من از صبح

شستشو کرده هر چه را بوده

پرده را شسته، شیشه را شسته

نیست در خانه، ذره‏ای دوده

تازه وقت غروب هم مادر

خسته، اما برای شادی ما
20 شعر درمورد عید نوروز با مفهومی زیبا
می‏نشیند لباس می‏دوزد

تا بپوشیم روز عید آن را

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

برف و یخ آب شد

چشمه ‏ها شد روان

شد زمین رنگ‏رنگ

خنده زد آسمان

باز دنیای ما

شاد و پیروز شد

آمد، آمد بهار

عید نوروز شد

پر شد از بوی گل

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

کوچه ‏ها، خانه ‏ها

باز آغاز شد

رقص پروانه‏ ها

باز هم پهن شد

سفره هفت سین

سبز شد، سرخ شد

هر کجای زمین

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

نوروز بمانید که ایام شمایید

آغاز شمایید و سرانجام شمایید

آن صبح نخستین بهاری که به شادی

می‌آورد از چلچله پیغام شمایید

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار

آن گنبد گردننده آرام شمایید

خورشید گر از بام فلک عشق فشاند

خورشید شما عشق شما بام شمایید

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

اسطوره جمشید و جم و جام شمایید

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان

افسانه بهرام و گل اندام شمایید

هم آینه مهر و هم آتشکده عشق

هم صاعقه خشم ِ بهنگام شمایید

امروز اگر می‌چمد ابلیس، غمی نیست

در فنّ کمین حوصله دام شمایید

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است

در کوچه خاموش زمان، گام شمایید

ایام به دیدار شمایند مبارک

نوروز بمانید که ایام شمایید

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

گلها جواب زمین اند به سلام آفتاب

نه زمستانی باش که بلرزانی

نه تابستانی باش که بسوزانی

بهاری باش تا برویانی

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان به استقبال بهار میروند تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این سرود طرب انگیز نو روز و جشن شکوفه ها را بر گذار می نمایند

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز
زیرا کـه بود نوبت نوروز بـه نوروز

کبکان دری غالیه در چشم کشیدند
سروان سهی عبقری سبز خریدند

بادام بنان مقنعه بر سر بدریدند
شاه اسپرمان چینی در زلف کشیدند

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

پروانه ‏های‌ رنگی
می‏رقصند روی گل ها

در دشت ودر بیابان
در باغ های‌ زیبا

مادربزرگ خوبم
دوباره سفره چیده

هفت سین سفره گوید
کـه سال نو رسیده

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

این بار می خواهم هفت سین عید را با یاد تو بچینم
سبزه را با یاد روی سبزه ات
سمنو به یاد شیرینی لبخندت
سایه دانه به رنگ چشم هایت
سرکه با یاد ترشی مهربانیت
سیب با یاد تردیه گونه هایت
سکه با یاد درخشش قلبت
سیر با یاد تندی کلامت
با همه خوبی ها و بدی هایت …. دوووسسستتتتتت دااااااررررم بهااااار زندگیم … جاااااانم

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

پروفایل های نوروز 1402

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 

عکس نوشته ها و تصاویر زیبای تبریک سال 1402

 

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

402 عکس نوشته، شعر و متن تبریک سال 1402/استوری، پروفایل

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان