دانلود آهنگ عاشقانه حضرت عشق از فرهام

دانلود آهنگ عاشقانه حضرت عشق از فرهام

دانلود آهنگ عاشقانه حضرت عشق از فرهام

 

 

عشق یعنی دل بلرزد تا که نامش می بری

عشق یعنی درد یارت راه به جانت می خری

عشق یعنی می بنوشی دم به دم از جام او

سرو خود را بشکنی تا سر به پایش آوری

 

تو ماهی و چشمون سیاهت شب تارم

چه حسه عجیبو دل فریبی به تو دارم

بین منو تو راز قشنگی است که عشق است

دل را تو نباشی به که باید بسپارم

 

دستم به تو و موی تو بند است نگریزی

می دانمو می دانی عزیزم که عزیزی
بی تو نفسم نیست بسم نیست که عالم

تو یک تنه جای همه عالم همه چیزی

 

ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم
دل را ببری تو به اسیری چه بگویم

گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم

از این دله تنگم دله تنگت چه بخواهد

ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد
 ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم

 

 من فکر توام فکر تو گر در تبو تابم

تو عشق تو شوقم تو شورم تو شرابم
بیدارم و در کار توام هر شبو هر شب

تا فکر تو اینجاست حرام است بخوابم که بخوابم

 

ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم
دل را ببری تو به اسیری چه بگویم

گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم

از این دله تنگم دله تنگت چه بخواهد

ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد
ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم

 

تقدیم به عشق عزیزم…


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان