moharam

فال بیوریتم، تاروت و احساسی هفته 3 شهریور

فال بیوریتم، تاروت و احساسی هفته 3 شهریور

فال و طالع بینی بیوریتم، تاروت کائنات و احساسی هفته سوم شهریور

 

فراسوی زمان با چیدمان و تفسیر کارتهای تاروت، انرژی های درونی یا بیوریتم شما همراه با پیشگویی هایی برای کیس احساسی شما.

 

فال بیوریتم و سطح انرژی شما در سومین هفته شهریور ماه

 

 متولد فروردین

سطح انرژی کلی شما: 45%
 ستاره شما 153 درجه شمالی
دشمن در اطرافيان داريد كه قصد دارد به اعتبار شما لطمه بزند. از لبنيات بيشتر مصرف كنيد.

 

 متولد اردیبهشت

سطح انرژی کلی شما: 53%
 ستاره شما 73 درجه جنوبی
هرچقدر كه دشمنت ميخواهد شمارا كوچك كند، شما عزيز تر ميشويد. امشب ميوه بيشتر مصرف كن.

 

 متولد خرداد

سطح انرژي کلی شما: 46%
 ستاره شما 122 درجه جنوبی
به قولی که داده ای عمل کن. کار ناتمامت را تمام کن ولی پایت را از گلیمت درازتر نکن چون باعث رسوایی ات می شود. در حق کسی بدی نکن چون نتیجه اش دامنت را می گیرد.. قبل از خواب شير ميل كن.

 

 متولد تیر

سطح انرژي کلی شما: 99%
 ستاره شما 144 درجه جنوبی
سفر هاي سودمندي بر سر راه شما است، استقبال كنيد. كمي با خدا مناجات كن.

 

 متولد مرداد

سطح انرژي کلی شما: 90%
 ستاره شما 108 درجه شمالی
سفر در پيش داري ، خودتان را براي مسافرتي هيجان انگيز آماده كن. يك عدد سيب قبل از خواب بخوريد.

 

 متولد شهریور

سطح انرژي کلی شما: 83%
 ستاره شما 42 درجه شمالی
مراد دلت خيلي زود بر آورده ميشود، شك نكن. پياده روي قبل از خواب.

 

 متولد مهر

سطح انرژي کلی شما: 96%
 ستاره شما 155 درجه جنوبی
حق شخصي را ضايع كردي، جبرانش كن، بهشت تو در گروي حق مردم است. عرق نعنا و عرق خارشتر مصرف كنيد.

 

 متولد آبان

سطح انرژي کلی شما: 46%
 ستاره شما 130 درجه جنوبی
با يكي از دوستان قديم خود ديداري ميكنيد،خيلي احساسي برخورد نكنيد. از نان سبوس دار بيشتر استفاده كن.

 

 متولد آذر

سطح انرژي کلی شما: 90%
 ستاره شما 87 درجه شمالی
سعي كنيد مدارا كنيد و خود را به خطر نياندازيد، صبور باشيد. مصرف غلات به اندازه داشته باشيد.

 

متولد دی

سطح انرژي کلی شما: 68%
 ستاره شما 124 درجه جنوبی
در كاري خير سرمايه ميدهيد، بركت پولتان چندبرابر ميشود. اگر توانستيد از عرق خارشتر استفاده كنيد برايتان مفيد است.

 

 متولد بهمن

سطح انرژي کلی شما: 73%
 ستاره شما 100 درجه شمالی
در كاري خير سرمايه ميدهيد، بركت پولتان چندبرابر ميشود. قبل از خواب سيب بخور.

 

 متولد اسفند

سطح انرژي کلی شما: 65%
 ستاره شما 137 درجه شمالی
زندگي آرام بخش و خوب و خوشي داريد، شاكر باشيد. در خشكبار از انجير خشك بيشتر مصرف كن.

 

فال تاروت کائنات

 

 متولد فروردین

این کارت تا حدودی كارت مشكل سازی است كه هشدار می دهد شخص سومی ممكن است وارد روابطتتان شده و روی آن تاثير بگذارد.

اين كارت نشان دهنده يك «مثلث عشق» است. يك شكاف و جدايی، احتمالا از نوع موقت امكان پذير است. اين كارت با جدايی مرتبط است، ولی بيشتر به شخصی (نه لزوما يك عاشق) اشاره دارد كه در روابطتتان مداخله می كند.

 

 متولد اردیبهشت

شما در حال روبرو شدن با مشكلات و موانع هستيد و بايد برای يافتن پاسخ آنها به درون خودتان مراجعه نماييد.

آيا چيزی در درونتان است كه از موفقيت شما در موضوع مورد نظرتان جلوگيری می كند؟ از توصيه بد در زمينه موضوع مورد نظرتان آگاه باشيد و سعی كنيد از مشاجرات بی ارزش با دوستان و دوستدارانتان پرهيز نماييد.

 

 متولد خرداد

این کارت يك زن را توصيف مي كند. اين زن شخصی است كه در موردش داريد فكر می كنيد، شخصی است كه خيلی با مسئله مورد نظر شما مرتبط است، يا شخص جديدی است كه به زودی وارد زندگی تان می شود.

این کارت نشان دهنده يك زن مو تيره مطمئن به نفس است؛ يا به معنای زنی است كه علائم عنصر آتش (برج حمل، برج اسد، يا برج قوس) در نمودارش غالب است.

او ممكن است توصيه خوبی به شما بكند. يا اينكه: اين كارت نشان دهنده يك رابطه مثبت و پايدار بين شريكان است.

 

 

متولد تیر

این كارت تغيير مثبت است. اخبار خوبی در ارتباط با مسائل مربوط به پرسشتان دريافت خواهيد كرد و احتمال دارد يك هديه ارزشمند به شما داده شود! اين يك آغاز خوب است.

به آنچه می خواهيد، دست پيدا خواهيد كرد! شانس خوب به شما روی خواهد آورد. يك ستايشگر داريد. كسی كه توجه صميمانه ای به شما دارد و او احتمالا شخصی است كه در موردش داريد فكر می كنيد. اين شخص صادقانه به شما توجه می كند.

 

 متولد مرداد

این کارت نشان دهنده آن است كه در مسائل مربوط به پرسشتان، موفقيت تنها در صورتی بدست می آيد كه عاقل و محتاط باشيد. ممكن است در اين زمان، خيلی ساده گرفتار يك مشاجره شويد. از كارهای عجولانه پرهيز كنيد!

 

متولد شهریور

این کارت به طور كلی يك كارت بدبختی يا مشكلات به حساب می آيد. مسائل عشقی شما (يا مسائل عشقی مطلوبتان) ممكن است با دشواری همراه باشد. اين كارت با پايان های سخت مرتبط است.

 

 متولد مهر

ممكن است در مسائل مرتبط با پرسشتان با سختی هايی روبرو شويد. حسادت های ديگران ممكن است سد راه موفقيت شما شود.

 

متولد آبان

این کارت نشان مي دهد كه شما ممكن است در مسائل مربوط به پرسشتان دچار نااميدی شويد. موانعی كه اكنون با آنها مواجه می شويد ممكن است دايمی يا موقت باشند، ولی احتمالا روي هم رفته مسير متفاوتی را طی خواهيد كرد.

اگر اين مانع را از خود دور كنيد، به زودی موفقيت كاملی نصيبتان می شود.

 

 متولد آذر

پايدار باشيد! پيشرفت هايی هر چند كوچك در روابطتان رخ خواهد داد. همين پيشرفت ها حتما مسائل مربوط به پرسشتان و زندگی عاشقانه تان را در آينده بهبود خواهند بخشيد.

سعی كنيد بی صبر نباشيد، چون اوضاع به آرامی بهتر می شود و به اصطلاح دير و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد.

 

 متولد دی

این کارت يك شخص را توصيف می كند. اين شخص كسی است كه در موردش داريد فكر می كنيد، يا كسی است كه خيلی با مسئله مورد نظرتان مرتبط است يا كسی است كه در آينده نزديك وارد زندگی تان خواهد شد.

این کارت نشان دهنده يك شخص مو تيره است كه محبوب، مهربان و شوخ طبع می باشد. ممكن است يك ستايشگر داشته باشيد!

 

 متولد بهمن

این کارت نشان دهنده در راه بودن يك شراكت يا پيشنهاد است و تغيير در روابطتان بسيار محتمل است. اين كارت نشان دهنده همكاری بوده و به معنی يك رابطه خوب با شريكتان است.

پيش بينی می شود به پايداری و موقعيت قابل اطمينانی برسيد. منتظر يك شخص منفی يا افسرده در زندگی تان باشيد كه ممكن است به آنچه داريد حسادت كند.

 

متولد اسفند

به آنچه می خواهيد، دست پيدا خواهيد كرد! شانس خوب به شما روی خواهد آورد. يك ستايشگر داريد. كسی كه توجه صميمانه ای به شما دارد و او احتمالا شخصی است كه در موردش داريد فكر می كنيد.

اين شخص صادقانه به شما توجه مي كند. این کارت نشان دهنده يك شگفتی خوشايند است!

 

فال احساسی و رابطه شما با پارتنرتان

 

 متولد فروردین

 3 دل
سه روزه گریه داشتی (یا 3 وعده) ناراحتی درحد گریه، ممکنه شخص سومی وارد رابطت شه، مثلث عشقی

 

متولد اردیبهشت

 8 پیک
مواظب باش رو دست نخوری، پولی که ازت خوردن برمیگرده، آدم مغرور و دورویی دوروبرت هست مواظب باش پولتو نخوره یا دورت نزنه

 

 متولد خرداد

 7 گشنیز
عاشق شدی طرف مقابلت خوش قیافه هست اگر با آس گشنیز بیاید یعنی به کسی فک میکنی و دوسش داری.

 

 متولد تیر

 5  پیک
کارتها مطابق میلت پیش میره، برج 10 وقت شادی و خوشحالیه (یا وعده 10)، شانسهای خوب و مثبت.

 

 متولد مرداد

 10 خشت
از کسی که دور هستی و دلت براش تنگ شده توی هفته آینده (یا 7 وعده)دیدار داری، از لحاط مالی موفقیتهای کسب و کار مثل تشویقی.

 

متولد شهریور

 3 گشنیز
بحث و گفتگو سعی کن کوتاه بیایی، اگر با کارتهای عکس دار بیاید یعنی با یک شخصی بحث داری، مخالفت و موانع درآینده.

 

 متولد مهر

 9 دل
باعشق به کسی دل بسته ای و باعشق زندگی میکنی، شخص جدیدی میخواد وارد زندگیت شه، اگر با سرباز دل بیاید یعنی به کسی فکر میکنی و دوسش داری، از لحاط مالی ثروت و سلامتی،  پول غیر منتطره (ارث)

 

 متولد آبان

 11 دل
بیماری، یا به بیماری فکر میکنی یا خودت مریضی اگر با یک 5 دیگر بیاید یعنی بیماری در قسمتی از بدن که گرده (مثل: سر، شکم…) افسردگی، موانع و ناراحتیهای زود گذر.

 

 متولد آذر

 4 خشت
راه دل برات بازه کاری را که میخواهی انجام بده، شخصی به تو فک می کند بهش توجه کن، یک شگفتی خوشایند.

 

متولد دی

 5 پیک
به فکر این هستی که به شخصی زنگ بزنی، شخصی که دوسش داری باتو صادق نیست و شاید قصدش سو استفاده باشه.

 

 متولد بهمن

 6 دل
به آرزویی که داری میرسی، شغل جدید، رابطه جدید غیر منتطره (احتمالا در سفر یا مسیر پیش می آید).

 

 متولد اسفند

 سرباز پیک
پول زیادی به دستت میرسه تو خرج کردنش دقت کن، مراقب باش از قبول کورکورانه دیگران اجتناب کن.

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان