moharam

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

آتشی که بر جان مراسم عروسی و زوج نگون بخت افتاد و دودمان صدها خانواده را بر باد داد😭

 

خدای من می دانم بازگشت همه ما به سوی توست اما به امر الهی خودت در تمام لحظه ها آغاز و پایان خوشی را بمان هدیه بده.

 

5 شنبه ای شوم در مراسم عروسی زوجی که صدها خانواده ها را سیاه پوش کردند! برگزاری جشن عروسی در یکی از تالارهای نینوی عراق پس از آغازین مراسم عروسی با آتش بازی در داخل تالار حادثه ی هولناک و مرگباری را برای بیش از 700 مهمان در این تالار رقم زد.

تا کنون بیش از 200 کشته و 300 زخمی از تالار شوم عروسی گزارش شده است.

 

تصاویر هولناکی که دیدن آن به همه کس توصیه نمی شود.

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

گفتگو با یکی از مهمانان این عروسی شوم و وحشتناک نادر سلم، مترجم 49 ساله از قراقوش که با نام حمدانیا نیز شناخته می‌شود به سی ان ان گفت:

تراژدی این عروسی «بیشتر از داعش به ما آسیب زد». او گفت: «حداقل وقتی داعش آمد می‌توانستیم فرار کنیم اما حالا این عروسی برای ما تبدیل به یک قبرستان شد.»

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

آتش بازی در مراسم عروسی سفید سیاه و غمبار شد

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

هولناک ترین عروسی قرن در مراسم این زوج

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

هفت روز عزای عموی در شهر نینوای عراق بخاطر 200 کشته در تالار عروسی

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

عروس و دامادی که از میان آتش جان سالم به در بردند

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

جزغاله شدن نیمی از مهمانان مراسم عروسی در تالار الحمدانیه عراق

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

اشد مجازات برای مسئولان این حادثه شوم در تالار عروسی عراق

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

باز شدن درهای جهنم! در تالار عروسی

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

غم و اندوه خانواده های عزادار مراسم عروسی

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر دردناکی که دیدن آن به همه کس توصیه نمی شود

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

سیاهی باورنکردنی عروسی سفید در نینوا

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویری مهمان های پودر شده و سوخته در میان آهن پاره های تالار الحمدانیه عراق

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

عروسی که به عزای عمومی قرن تبدیل شد

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

عکس های تیره و سیاه از آتش سوزی تالار عروسی

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تشییع پیکز بیش از 200 کشته جشن عروسی

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

شب سیاه زوج نگون بخت در مراسم عروسی

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

مجروحان آتش سوزی تالار عروسی

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 

آیا عروس و دامادی که در این جشن شاهد کشته شدن مهمان های این مراسم بودند خودشان را می بخشند؟ آیا می توانند زنده بمانند؟!

 

تصاویر هولناک آتش گرفتن عروس و داماد در مراسم عروسی 18+

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان