بازدید رهبر کره شمالی از کاخ دانش‌آموزان + (عکس)

مجموعه : اخبار
بازدید رهبر کره شمالی از کاخ دانش‌آموزان + (عکس)

 

عکس هایی که از این بازدید در خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شده است رهبر کره را در حال بازدید از بخش سرود و موزیک کاخ نشان می دهد.

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از کاخ دانش‌آموزان “منگیونگدای” بازدید کرد.   کیم جونگ اون در جریان این بازدید به نقاط مختلف کاخ سرکشید و در جریان برنامه های آموزشی آن قرار گرفت.

عکس هایی که از این بازدید در خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شده است رهبر کره را در حال بازدید از بخش سرود و موزیک کاخ نشان می دهد. در یکی دیگر از عکس ها نیز رهبر کره در حالی که سیگاری در دست دارد در محوطه کاخ ایستاده است.

 

بازدید رهبر کره شمالی از کاخ دانش‌آموزان + (عکس)بازدید رهبر کره شمالی از کاخ دانش‌آموزان + (عکس)بازدید رهبر کره شمالی از کاخ دانش‌آموزان + (عکس)بازدید رهبر کره شمالی از کاخ دانش‌آموزان + (عکس)

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان