ramazan
ramazan

خارج شدن حشرات گزنده از داخل گوش + (عکس)

خارج شدن حشرات گزنده از داخل گوش + (عکس)
 
گوشی که در داخل آن حشره وارد شده باید سر را به آن سمت چرخاند و بعد از انجام این امور فرد را به مراکز درمانی رساند
 
مریم خانی  ‌اظهارکرد: حشرات گزنده به نور واکنش نشان می‌دهند بنابراین با تاباندن نور، حشره به سمت بیرون حرکت می‌کند و در صورتی‌که در گوش فردی حشره‌ای گزنده وارد شد باید از تحریک آن توسط گوش پاک کن جلوگیری شود که این بحث در کل بسیار مهم است و باید دانست.وی افزود: اگر حشره‌ای گزنده از جمله عقرب و هزار پا وارد گوش فردی شد باید در ابتدا فرد را به آرامش دعوت و از هر گونه تحریک توسط وسایل نوک تیز و گوش پاک کن خودداری کنیم.خانی تصریح کرد: حشراتی مانند عقرب در مناطق گرمسیر زندگی می‌کنند بنابراین با قرار دادن کمپلس یخ بر روی دهانه گوش عقرب دچار بی حسی شده و به سمت گرما و بیرون حرکت می کند.
 

این امدادگر گفت: در صورتیکه حشره گزنده در داخل گوش باشد و فرد را در این حالت نیش بزند، به علت نزدیکی گوش با مغز میانی در معرض خطر مرگ قرار می گیرد بنابراین در این شرایط باید از هر گونه تحریکحشرات به سمت داخل جلوگیری کنیم.خانی تصریح کرد: گوشی که در داخل آن حشره وارد شده باید سر را به آن سمت چرخاند و بعد از انجام این امور فرد را به مراکز درمانی رساند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان