یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

خانمی که با حمام رفتن گربه اش شیطانی می شود! + عکس

خانمی که با حمام رفتن گربه اش شیطانی می شود! + عکس

 

شیطانی شدن این گربه وقتی که صاحبش این خانم به دستشویی یا حمام می رود!

 

پلیس سان دیگو کالیفرنیا گزارش را دریافت نمود که گربه ای خانگی از دیدن حمام رفتن خانم شیطانی شده و به سمت وی حمله ور شده است.گربه خانگی به نام کاپی که مدت 14 سال بود در خانه یکی از شهروندان زندگی می نموده است هنگامی که نصف شب می بیند خانم به سمت حمام حرکت می نماید قیافه شیطانی به خود گرفته و با چشمان ترسناک خود به سمت خانم حمله ور می گردد.

خانم از ترس به داخل حمام رفته و در را به روی خود می بندد و سپس به پلیس زنگ می زند

 خانمی که با حمام رفتن گربه اش شیطانی می شود! + عکس

 

خانم کارن یارگر یکی از همسایگان به شبکه تلویزیونی می گوید گربه مثل گلوله ای از خشم شده بود.

 

 خانمی که با حمام رفتن گربه اش شیطانی می شود! + عکس

 

هنگامی که مامورین پلیس می رسند گربه خشمگین جلو درب ایستاده بود و چشمان شیطانی او می درخشید.پس از لحظه ای توقف گربه از خانه فرار می نماید.اعضای خانواده از این به بعد هنگامی که قصد توالت رفتن یا حمام رفتن در شب را دارند باید بیشتر مراقب باشند


بیوگرافی هنرمندان