ماه رمضان
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
ماه رمضان

خانم مدلی که با بدنش همه را شگفت زده کرد+ عکس

خانم مدلی که با بدنش همه را شگفت زده کرد+ عکس

 

خانم هنرپیشه و مدل امریکا با سان 70 سال به حرکات یوگایی که انجام می دهد همه را شگفت زده کرد.

به گزارش نازوب تائو پورچون لینچ نزدیک 70 سال است که یوگا آموزش میدهد و خیلی فعال و پر انرژی است . او در جوانی یوگا را در هند آموخت و اوایل 30 سالگی به عنوان هنرپیشه و مدل به امریکا برگشت.

خانم مدلی که با بدنش همه را شگفت زده کرد+ عکس

او همچنان برای مدت 40 سال به تدریس یوگا در کشورهایی مثل هندوستان و فرانسه و امریکا پرداخت . وی میگوید صبحها ساعت 5 صبح بیدار میشود و شبها ساعت 12 میخوابد او یکبار قبل از خواب و یک بار صبح ها حرکات یوگا را انجام میدهد.

خانم مدلی که با بدنش همه را شگفت زده کرد+ عکس

او تاکنون 25 بار به هندوستان یعنی جایی که یوگا را یاد گرفت سفر کرده است.

خانم مدلی که با بدنش همه را شگفت زده کرد+ عکس


a