laghari

عکس عجیب و دیدنی از فرش ایرانی بد ذات!!

عکس عجیب و دیدنی از فرش ایرانی بد ذات!!
گالری لبنانی تیمور گراهان نیویورک، شامگاه 7 آبان، از مجموعه‌ی فرش ایرانی بدذات من -آخرین پروژه‌ی رضا درخشانی- رونمایی کرد.

 

عکس عجیب و دیدنی از فرش ایرانی بد ذات!!
 
این سری آمیزه‌ای‌ست از تجربیات اغراق شده‌ی تزئینی به همراه تمهیدات زرق و برقی که به مفاهیمی چون زندگی و مرگ، ایمان و ترس، عشق و نفرت و زیبایی و شرارت می‌پردازد.

بنابراین گزارش، تناقض این آثار در ادامه‌ی تجربیات پرفورماتیو درخشانی اشاره‌ای‌ست به ماهیت سیاسی شده‌ی سنت.درخشانی طی یک دهه‌ی اخیر با تاکید بر فضاسازی دو بعدی هنر ایرانی و نیز گروتسک هنر دکوراتیو به دستاوردی شخصی از آبستره هیبریدی رسیده است.چندی قبل نیز آثار نقاشی این هنرمند در گالری کاشیا هیلدبرند لندن و گالری اپرای پاریس به نمایش درآمده بود. نمایشگاه گراهان نیویورک تا 12 آذر 1392 ادامه خواهد داشت.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان