laghari

همجنس بازی نظامیان اسرائیل در لباس زنانه +عکس

مجموعه : اخبار
همجنس بازی نظامیان اسرائیل در لباس زنانه +عکس
به گزارش نازوب مجله بمنحنی ارتش رژیم صهیونیستی عکس هایی از افسران و فرماندهان همجنس باز ارتش اسرائیل را منتشر کرد که در یکی از آنها عکس یک سرباز وابسته به یگان زرهی با پوشش زنانه دیده می شود. مقامات بلند پایه رژیم صهیونیستی که از انتشار این عکسها به خشم آمده بودند خواستار اعمال سانسور در این مجله شدند.

سال گذشته نیز این مجله در سرمقاله خود در مقاله ای از همجنس بازان ارتش عکس ایلی شارون سرهنگ ارتش که پرچم همجنس  بازان را در دست داشت به همراه مقاله ای از وی که به صورت علنی همجنس  بازی خود را اعلام کرده بود، منتشر کرد.

 
در پی انتشار این مقاله این مجله به دستور مسئول فرهنگی به مدت یک هفته توقیف شد اما کمتر از یک ماه دیگر یهوشوع قروتلر دادستان نظامی همجنس  بازی خود را علنی کرد که خشم خاخام ها را برانگیخت.

این مجله همچنین در سال گذشته راهپیمایی همجنس بازان را پوشش داده و گزارشی از تجربه  های پنج نظامی یگانهای مختلف ارتش درباره همجنس بازی را منتشر کرد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان