دستشویی رفتن کودکان در چه سنی مناسب است

دستشویی رفتن کودکان در چه سنی مناسب است
سوال بسیاری از والدین این است که کودکان را از چه سنی به دستشویی رفتن عادت بدهیم؟ اكثر پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها می‌گویند كه دستشویی رفتن را باید خیلی زود به كودك یاد داد؛ حتی قبل از جشن تولد یك سالگی او؛ اما متخصصان می‌گویند كه بهترین زمان برای شروع این‌كار، زمانی است كه كودك آمادگی‌اش را نشان می‌دهد.

نشانه‌های آمادگی كودكان برای دستشویی رفتن

1 – وقتی كه می‌توانند برای چند ساعت خود را خیس نكنند.

2 – وقتی كه كودك بدون كمك كسی خودش به راحتی می‌نشیند و راه می‌رود.
 
3 – وقتی كه می‌تواند با اشاره كردن چیزی را به شما بفهماند (مثلا به یكی از بخش‌های بدنش اشاره كند.)

 
4 – وقتی كه می‌تواند از برخی كلمات و حركات برای نشان دادن نیازش به دستشویی رفتن استفاده كند.

5 – وقتی كه می‌خواهد مثل شما و یا سایر كودكان بزرگ‌تر از خودش رفتار كند.

والدین اغلب دستشویی رفتن را از دو سالگی به كودكان خود یاد می‌دهند. اگر كودك شما به هنگام تولد وزن بسیار كمی داشته می‌توانید این‌كار را از سه سالگی شروع كنید.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان