امضاهای سؤال از رئیس‌جمهور به 100رسید

مجموعه : اخبار
امضاهای سؤال از رئیس‌جمهور به 100رسید
علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی  اظهار داشت: نمایندگان امضاءکننده طرح سؤال از رئیس‌جمهور امروز به 100نفر رسیدند و امضاهای طرح سؤال به نصاب قانونی رسید.
 
وی افزود: قرار است طرح سؤال از رئیس‌جمهور را امروز به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهیم.
 
ایرانپور اضافه کرد: موارد مطرح شده در طرح سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور مربوط به مسائل اقتصادی است.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان