رمز و رازهای عشق سالم و زیبا

مجموعه : عشق و ازدواج
رمز و رازهای عشق سالم و زیبا
 
 
 
 
 
1. این صفت به هیچ وجه نشانه تظاهر نیست.
 
بلکه نشان دهنده احساس و تفکری قوی است.
 
میان دو نفری که یکدیگر را دوست دارند،
 
تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه محبت
 
آنها را تازه و با طراوت نگه میدارد.
 

 

 
2. راز عشق در احترام متقابل است.
 
احساسات متغیر اند، اما احترام دو طرف ثابت می ماند .
 
اگر عقاید شریک زندگی ات با عقاید تو متفاوت است ،
 
با احترام به نظریاتش گوش کن .
 
احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد .
 

 

 
3. راز عشق در این است که به یکدیگر سخت نگیرید .
 
عشقی که آزادانه هدیه نشود اسارت است .
 

 

 
4. راز عشق در این است که هر روز کاری کنی که شریک زندگی ات راخوشحال کند ،کاری مثل
 
دادن هدیه ای کوچک ،تحسین ،
 
لبخندی از روی محبت .
 
نگذار که جویبار محبت از کمی باران ، بخشکد.
 

 

 
5. راز عشق در این است که رابطه تان را مانند یک باغ ، با محبت تزئین کنید .
 
بذر علاقه ها و عقیده های تازه رابکار که زیبایی بروید .
 
ضمنا فراموش نکن که باغ را باید هرس کرد ، مبادا
 
غنچه های گل پوشیده از علف های هرز عادت شود .
 
برای اینکه عشق همواره با طراوت بماند فباید به آن
 
مثل هنر خلاقانه نگاه کرد .
 

 

 
6. راز عشق در خوش مشربی است .
 
شوخی با دیگران را فراموش نکن ، در ضمن
 
مراقب شوخی هایت هم باش .
 
شوخی نا پسند نکن . شوخی باید از روی حسن
 
نیت باشد ،نه نیشدار .
 

 

 
7. راز عشق در این است که
 
حقیقت اصلی عشق ، یعنی تفکر را از یاد نبری .
 
آیا یک رابطه دراز مدت ، مهم تر از اختلافات
 
کوچک و زود گذر نیست ؟
 

 

 
8. راز عشق در این است که
 
مانع بروز هیجانات منفی در وجودت شوی ،
 
و صبر کنی تا خون سردی را دوباره به دست آوری .
 
با این که احساس جلوه الهام است ، اما شخص
 
عصبانی نمی تواند چیز ها را با وضوح درک کند .
 
قلبت را آرام کن .
 
تنها به این وسیله است که می توانی چیز ها
 
را آنگونه که هستند ، در یابی .
 

 

 
9. راز عشق در این است که
 
طرف مقابلت را تحسین کنی .
 
هر گز با فرض این که خودش این چیز ها را
 
می داند ،از تحسین غافل نشو .
 
مشکلی پیش نخواهد آمد اگر بار ها با خلوص نیت
 
بگویی : دوستت دارم .
 
گر چه احساسات بشری به قدمت نسل بشر
 
است ، اما کلمات همواره تازه و جوان خواهند ماند .
 

 

 
10. راز عشق در این است که
 
در سکوت دست یکدیگر را بگیرید .
 
کم کم یاد می گیرید که بدون کلام رابطه برقرار کنید .
 

 

 
11. راز عشق در توجه کردن به لحن صدا است
 
برای تقویت گیرایی صدا ، باید آنرا از قلب برآورید ،
 
سپس رهایش کنید تا بلند بشود وبه سمت پیشانی برود
 
تار های صوتی را آرام و رها نگه دار .
 
اگر احساسات قلبی ات را به وسیله صدا بیان کنی ،آن
 
صدا باعث ایجاد شادی در دیگری خواهد شد .
 

 

 
12. راز عشق در این است که بیشتر با نگاه حرف بزنی ،
 
زیرا چشم ها پنجره های روح هستند .
 
اگر هنگام صحبت کردن از نگاه استفاده کنی ،
 
مثل آن است که
 
پنجره ها را با پرده های زیبایی بیارایی
 
و به خانه گرما و جذابیت ببخشی.
 

 

 
13. راز عشق دراین است که
 
از یکدیگر انتظارات  بیجا نداشته باشید ،
 
زیرانقص همواره جزء لا ینفک انسان است
 
ذهنت را بر ارزشهایی متمرکز کن
 
که شما را به یکدیگر نزدیک تر میکند
 
نه بر مسائلی که بین شما فاصله می اندازد .
 

 

 
14. راز عشق در این است که
 
حس تملک را از خود دور کنی .
 
در حقیقت هیچ کس نمی تواند مال کسی شود .
 
شریک زندگی ات را با طناب نیاز مبند .
 
گیاه هنگامی رشد میکند که آزادانه از هوا و نور  آفتاب
 
استفاده کند.
 

 

 
15. راز عشق در این است که
 
شریک زدگی ات را در چار چوبی که خودت می پسندی
 
حبس نکنی .عیبجویی باعث تباهی می شود .
 
همه چیز را همان طور که هست بپذیر ،
 
تا هر دو شاد باشید .قانون طلایی این است :
 
نقاط قوت را تقویت کن ،
 
و ضعف ها را نه تقویت کن نه تقبیح .
 
هرگز سعی نکن با سوزاندن ،
 
جلوی خونریزی زخم را بگیری .
 

 

 
16. راز عشق در این است که
 
هنگام سوء تفاهم ، فقط به این فکر نکنی که
 
طرف مقابل چگونه ناراحتت کرده است .
 
در عوض به راه حلی فکر کنی که در آینده
 
از بروز چنین سوء تفاهم هایی جلو گیری کنی .
 

 

 
17. راز عشق در این است که
 
وقتی پیشنهادی به ذهنت می رسد ، به نیاز خودت
 
برای بیان آن فکر نکنی ،
 
بلکه به علاقه دیگری به شنیدن آن فکر کنی .
 
اگر لازم بود ، حتی ماه ها صبر کن
 
تا آمادگی شنیدن آنچه را میخواهی بگویی پیدا کند .
 

 

 
18. راز عشق در آرامش است ، زیرا
 
آرامش باعث تکامل عشق می شود .
 
عشق ، هوای نفس و احساست شدید نیست .
 
عشق انسان ها نسبت به یکدیگر بازتابی از عشقازلی
 
است خداوندگار آرامش کاملاست
 
 
 
 
 
 
19. راز عشق در این است که
 
در وجود یکدیگر عاشق خدا باشید ،
 
تا همواره علی رغم همه اشتباهات ،
 
تشنه رسیدن به کمال باشید ،
 
چرا که بشر همواره علی رغم موانع فراوان ،
 
سعی میکند به سمت آرمان های جاودانه حرکت کند .
 

 

 
20. راز عشق در این است که
 
محبت تان را بسط دهید تا تبدیل به عشق واقعی
 
میان دو انسان شود
 
سپس آن عشق را که دست پرورده پروردگار است
 
بسط دهید تا بشریت و کل مخلوقات را در بر گیرد .
 

 

 
21. راز عشق در این است که
 
به دیگری لذت ببخشی ، و لی عشق را برای لذت
 
نخواهی .زیرا عشق حقیقی هوا و هوس نیست .
 
هر چه نفس قوی تر باشد ، تقاضاهایش بیشتر می شود
 
و هر چه تقاضا های نفس قوی تر باشد ،
 
خودپرستی را در تو بیشتر و بیشتر تقویت میکند .
 
عشق چهره واقعی خود را در ملایمت و مهربانی آشکار
 
میکند ،نه در لذت جویی .
 

 

 
22. راز عشق در مراعات حال دیگری است .
 
هر قدر که  ملاحظه حال دیگران را می کنی ،
 
کسی را که دوست داری بیشتر ملاحظه کن .
 

 

 
23. راز عشق در این است که
 
جاذبه های خود را با دیگری قسمت کنی .
 
جاذبه نیرویی لطیف و نافذ است که
 
از دیگری دریافت می کنی .
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان