instagram

تخم مرغهای شناسنامه دار کیلویی 7000 هزار تومان!

مجموعه : اخبار
تخم مرغهای شناسنامه دار کیلویی 7000 هزار تومان!
سیدفرزاد طلاکش درگفتگو با مهر درخصوص تازه ترین قیمت تخم مرغ که از سوی ستاد تنظیم بازار کشور تائید شده است، اظهارداشت: بنا بر مصوبه مورخ 01/08/91 ستادتنظیم بازار کشور عرضه تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی توسط کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار ایران و با همکاری انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایران به نرخ هرشانه (درحدود 2 کیلوگرم) 7000 تومان در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قیمت تمام شده این نوع محصول برای تولیدکنندگان آن بیشتر از قیمت مصوب فوق الاشاره است ولی این اقدام درجهت تامین نیاز میادین میوه و تره بار به عنوان بخش قابل توجهی از بازار عرضه کالا و به ویژه کمک به سبد غذایی خانوار صورت گرفته است.

به گفته دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار ایران با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه درحال حاضر قیمت برآوردی تولید یک کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری در حدود 3200 تومان می باشد.

وی با یادآوری اینکه صنعت مرغ تخم گذار کشور در 5 ماه نخست سال جاری با متوسط فروش 1000 تومان کمتر از قیمت برآوردی در هرکیلوگرم تخم مرغ به میزان 345 میلیارد تومان خسارت دیده است، گفت: در این راستا همچنان مساعدت کلیه دستگاههای متولی برای جبران خسارت صنعت مرغ تخم گذار کشورکه باعث کمبود شدید نقدینگی و تبعات ناشی از آن شده است را طلب می کنیم.

طلاکش پیش از این قیمت مصوب هرشانه (درحدود 2 کیلوگرم) تخم مرغ شناسنامه دار را در خرده فروشی های سطح شهر 6600 تومان به مهراعلام کرده بود که این مسئله اعتراض گسترده مرغداران را به همراه داشت.
 


بیوگرافی هنرمندان