instagram

استفاده ابزاری زنان به عنوان مانکن در تهران!!

مجموعه : فرهنگ و هنر
استفاده ابزاری زنان به عنوان مانکن در تهران!!
نازوب به نقل از آفتاب گفته می شود تعدادی از مغازه داران و فروشندگان پوشاک در مناطق شمالی تهران برای تبلیغ لباس زنانه از برخی زنان به عنوان مانکن استفاده می کنند. گسترش استفاده ابزاری از زنان در پایتخت سبب انتقادات بسیاری شده است.

a