moharam

خردکردن بطری برسر دختری برای گارد ویژه +عکس

خردکردن بطری برسر دختری برای گارد ویژه +عکس
موسسه ای برای آماده کردن نیروهای ویژه گارد عملیاتی مثل خرد کردن بطری بر سر و …. را انجام میدهد. به گزارش سایت نازوب خرد کردن یک بطری روی سر یک دختر جوان و داوطلب پیوستن به نیروهای گارد ویژه، یک موسسه تربیت گارد ویژه در پکن نیروهای را برای تبدیل شدن به بادی گارد های مجرب تربیت می کند و به کشورهای مختلف دنیا اعزام می کند.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان